Strona główna I. Formacja SERCA ZAGROŻENIA DUCHOWE O psychologicznych bezdrożach i parapsychologii – lista niebezpieczeństw (cz. 3)

O psychologicznych bezdrożach i parapsychologii – lista niebezpieczeństw (cz. 3)

875
0

Oczekiwanie od psychologii uzdrowienia jest błędem. Uzdrawia tylko Bóg. Jednak ignorowanie wiedzy psychologicznej w życiu jest głupotą. Nauka, o której mowa, ma nam pomóc odkryć, nazwać i uporządkować to, co przeżywamy. Zadaniem zaś technik terapeutycznych, którymi się posługuje, jest wprowadzenie pożądanych trwałych zmian. Nie każde jednak narzędzie psychologiczne może być akceptowane przez chrześcijan. Nie zawsze też dziedziny zawierające w rdzeniu swej nazwy wszelkie odmiany „psychologii” rzeczywiście nimi są.

ROZRÓŻNIENIE

Psychiatra, psycholog i psychoterapeuta – trzy zawody, zajmujące się tą samą dziedziną: ludzką psychiką. W zależności od natury przeżywanych trudności emocjonalnych, w razie potrzeby udajemy się do któregoś z nich. Powinni być specjalistami posiadającymi odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje. Ich zdobyte przez lata umiejętności i doświadczenie mają posłużyć nam ku zdrowieniu. Psychologia powinna być z założenia nauką obiektywną, a specjalizujący się w niej – posiadać dobrą wiedzę, służącą człowiekowi i jego rozwojowi. Niestety wśród narzędzi, które mają do wyboru, są także niebezpieczne duchowo w swoich skutkach lub korzeniami sięgające okultyzmu. Terapeutę możemy pytać o światopogląd i świadomość bezpieczeństwa duchowego (z punktu widzenia chrześcijańskiego) metod, które ma zamiar na nas stosować. Warto to zrobić jeszcze zanim zaczniemy z nim pracować i być czujnym w trakcie kolejnych proponowanych przez niego technik.

ZŁUDNE TECHNIKI

Techniki psychosomatyczne będące duchowymi inicjacjami. Hipnoza. Ustawienia hellingerowskie (metoda ustawień systemowych/rodzinnych wg Berta Hellingera). Neurolingwistyczne programowanie (NLP). Synchronizacja półkul mózgowych (moc mózgu). Niektóre praktyki terapii Gestalt. Technika fantazji zastępczych snujące obrazy zemsty i złorzeczenia. Pewne aspekty biofeedbacku. Niektóre odmiany psychologicznej afirmacji człowieka (techniki pozytywnego myślenia, w których twój mózg jest twoim bogiem). Sposoby relaksacji opierające się na okultystycznej wizji człowieka (np. trening autogenny Schulza; mandale; medytacje oparte na mantrach; eurytmia). Enneagram (system typów osobowości oparty na za założeniach kabały, ezoteryzmu, sufizmu, numerologii; CPEI).

PARAPSYCHOLOGIA

Parapsychologia jest dziedziną, którą zajmują się często osoby praktykujące okultyzm lub/i wyznające filozofię New Age. Nazwana inaczej pseudopsychologią czy pseudonauką, bada rzekome moce ludzkiego umysłu, utajone siły i inne niecodzienne zjawiska psychiczne z nimi związane. Zakłada ona chęci panowania nad prawami natury, nawiązanie kontaktu z innymi wymiarami rzeczywistości, posiadanie nadludzkiej mocy i wiarę w czynniki nadprzyrodzone. Wiąże wpływ księżyca, magii, gwiazd, rytuałów, zaklęć itp. ze stanami psychicznymi człowieka. Szczyci się obserwacją wszelkich zjawisk paranormalnych, niepodlegających badaniom naukowym i wymykającym się naszemu rozumowi.

Parapsychologia wyodrębniła się z magii, podobnie jak alchemia, astrologia czy inne paranauki. Terminy z nią związane to: jasnowidztwo; telepatia; prekognicja; retrokognicja; anomalne zjawiska mentalne; Remote Viewing; anomalna kognicja; anomalna perturbacja; psychokineza (PK, BMI); procesy psi; psionika; postrzeganie pozazmysłowe („ekstra sensory perception”, ESP); pirokineza; metapsychologiapsychotronika; biotronika; biorytm; biopowinowactwo; radiestezja; medytacja; praktyki chodzenia po ogniu; ezoteryka.

Sieć rozbudowanych gabinetów, instytucji, uczelni, kursów i technik jakimi się posługuje parapsychologia sprawia wrażenie, że niby jest godną zaufania dziedziną, z dorobku której warto czerpać. Niestety, zaangażowanie się w nią pociąga za sobą nieodłącznie poważne trudności w chrześcijańskim życiu oraz zniewolenie duchowe.

KONKLUZJA

Proces „wyplątywania” się ze skutków – zarówno zgubnych technik terapeutycznych wchodzących w zakres nauk psychologicznych, jak też konsekwencji korzystania z parapsychologii – jest zasadniczo długi. Warto go rozpocząć od spowiedzi (jeśli trzeba generalnej), modlitwy uwolnienia, spotkania z księdzem egzorcystą.

Joanna Kalisty

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here