Strona główna II. Formacja SUMIENIA STAWAĆ W PRAWDZIE Rusz GŁOWĄ

Rusz GŁOWĄ

662
0

Słowo rozeznawanie wielu ludziom kojarzy się głównie ze żmudnym i długim procesem, związanym głownie z tematem powołania. To jednak nie jedyny aspekt rozeznawania. Ma ono również zasadnicze znaczenie dla ludzi świeckich, którzy starają się żyć zgodnie z wolą Bożą. I co więcej, nie dotyczy ono wyłącznie poważnych decyzji (np. małżeństwo, wybór zawodu), ale także tych podejmowanych na co dzień. Rozeznawanie sprowadza się w zasadzie do korzystania ze zdrowego rozsądku, przy jednoczesnym zaangażowaniu i braniu pod uwagę Pana Boga.

Bóg dał szare komórki

Posiadamy rozum, żeby podejmować logiczne decyzje. Tak długo jak nie zachodzi sprzeczność między naszymi wnioskami a którąkolwiek z treści nauczanych przez Pana, On oczekuje, żebyśmy korzystali z naszych zdolności umysłowych.

W dobrze znanej przypowieści o dziesięciu pannach (Mt 25,1-4) Jezus zwraca uwagę na konieczność korzystania z rozumu w podejmowaniu decyzji, przypomina nam prawdę, że nasz czas na ziemi jest ograniczony. Nie wiemy, kiedy dobiegnie końca i będziemy musieli stanąć przed Jego obliczem. Nawołuje nas do naśladowania rozsądnych panien, które przygotowały się na długi czas oczekiwania i wzięły ze sobą zapas oliwy. Z kolei, głupie panny były nieprzygotowane i nie mogły dołączyć do orszaku weselnego pana młodego i wejść na ucztę, ponieważ zabrakło im oliwy. Nie przemyślały sprawy do końca. Zabrakło im zdrowego rozsądku w rozpoznawaniu woli Bożej.

Za pomocą intelektu i pod przewodnictwem Pana Boga oraz Jego Kościoła w wielu przypadkach można stosunkowo łatwo i szybko dokonać prawidłowych wyborów, od razu wykluczając inne możliwości, bo są bezsensowne.

Jaki jest twój styl?

Ważne jest, abyśmy rozpoznali swój styl podejmowania decyzji. Niektórzy ludzie są impulsywni i często podejmują decyzję, polegając na uczuciach. Wiele osób, próbując podjąć decyzję, postępuje jednak z nadmierną ostrożnością. Zanim zabiorą się do działania, dokonują wielu analiz. Korzystanie z Bożego daru, jakim jest rozum, często pomoże nam postąpić właściwie, bez konieczności długiego podejmowania decyzji. Ten proces nie przerasta naszych możliwości, pod warunkiem, że jesteśmy gotowi włożyć w to nieco wysiłku i zrobić kilka podstawowych kroków.

A co na to Matka Kościół?

Za każdym razem, gdy podejmujemy ważne decyzje, możemy znaleźć otuchę w słowach, które padły z ust samego Jezusa. Są skierowane do każdego z nas i zawierają pocieszające zapewnienie: „ (…) Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, pouczy was o wszystkim oraz przypomni wszystko, co powiedziałem” (J14,25-26). Jezus jest przy nas i pomoże nam podejmować decyzje, z których będzie zadowolony. Jednym z najbardziej podstawowych sposobów, w jaki On tego dokonuje, jest nauczanie Jego Kościoła, który jest prowadzony przez Ducha Świętego. Skoro wypełniając obietnicę Jezusa, Duch Święty prowadzi Kościół i chroni go przed nauczaniem fałszywych doktryn, to możemy szukać w nim pomocy, gdy staramy się rozpoznać wolę Bożą. W Kościele nie tylko możemy szukać pomocy, ale traktować jego nauczanie jako pochodzące bezpośrednio od Jezusa. Powinno nas to uspokajać.

Duch Święty w akcji

Pośród wszystkich darów nadanych przez Boga, nie ma większego nad ten, jakim jest obecność Ducha Świętego. Duch Święty ma wiele zadań, ról i działań. Po pierwsze, wykonuje pracę w sercach wszystkich ludzi wierzących na całym świecie. Jezus powiedział swoim uczniom, że pośle Ducha na świat, aby “przekonać świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie” (Ew. Jana 16.7-11). Każdy z nas posiada “świadomość istnienia Boga”, bez względu na to czy ją uznamy czy nie. Duch zaszczepia prawdy o Bogu w umysłach ludzkich, aby przekonać ich prawdziwymi i odpowiednimi argumentami o tym, że są grzesznikami. Uświadomienie sobie tej prawdy przynosi człowiekowi zbawienie.

On – Duch Św. mieszka w każdym  w nas, ale w szczególny sposób działa w Kościele. Pomaga nam przede wszystkim przestrzegać Bożych przykazań za pośrednictwem Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Kiedy przemawia Kościół, jego głosem jest sam Jezus. Osoba chcąca żyć zgodnie z wolą Bożą może podejmować właściwe decyzje w oparciu o nauczanie Kościoła.

Świadomość, że Duch Święty zamieszkał w naszym życiu, że dokonuje tych wszystkich niesamowitych działań, że zapieczętowuje nas na zawsze, i to że nigdy nas nie opuści i nie porzuci, sprawia ogromną radość i pocieszenie. Dziękujmy Bogu za ten drogocenny dar- Ducha Świętego i Jego pracę w naszym życiu!

Sumienie

Może być ono efektywnym narzędziem w dokonywaniu właściwych wyborów, nie jest ono nieomylne. Wielu ludzi słuchało głosu swego sumienia, podążając drogą, na której dopuszczali się jednego zła za drugim. Sumienie nie zastępuje moralnego autorytetu nauczania Kościoła. Pomimo naszych dobrych intencji sumienie może podpowiedzieć nam, byśmy dokonali złego wyboru. Możemy podjąć działanie, które nie będzie podobać się Panu Bogu. Bóg oczekuje od nas, żebyśmy nieustannie formowali swoje sumienie. Powstaje pytanie: jak? Poprzez zapoznanie się z nauczaniem Kościoła! Wielu z wierzących nie widzi związku Jezusa z Kościołem. Nie postrzegają Kościoła jako Bożej instytucji założonej przez Chrystusa po to, aby nam pomagać dojść do nieba, lecz jako biurokratyczny stwór, który ma się nijak do rzeczywistości. Postrzeganie Kościoła w ten sposób prowadzi do cynizmu, który ma być usprawiedliwieniem da ignorowania jego nauczania. Warto to przemyśleć.

ks. Krzysztof Zubrzycki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here