Strona główna III. Formacja UMYSŁU CZYTELNICY PISZĄ Wspomnienie śp. Stanisława Lucjana Ramotowskiego

Wspomnienie śp. Stanisława Lucjana Ramotowskiego

283
0

2 lutego 2022 r. minie już druga rocznica śmierci śp. Stanisława Lucjana Ramotowskiego, byłego starosty oleckiego w kadencji 2002-2006, następnie 2006-2010. Wspominam tę rocznicę, ponieważ do tej pory, przy wymienianiu różnych zasług zmarłego, nie zostało podkreślone jedno zadanie, na które miał on wpływ, a które bardzo przyczyniło się, między innymi do poprawy dostępu, do parafialnego cmentarza w Cichym. Tym zadaniem był remont drogi powiatowej nr 1746N (Duły – Cichy – Czerwony Dwór – Leśny Zakątek – Jeziorowskie, najdłuższej drogi powiatowej na terenie powiatu oleckiego) na odcinku Cichy – Cicha Wólka. Sprawę tego remontu znam dokładnie, ponieważ „pilotowałem” go, jako radny powiatowy w kadencjach 1998-2002 oraz 2002-2006.

Pierwotną sugestię remontu, wymienionego odcinka drogi, zgłosił do mnie, jako radnego powiatowego, były proboszcz parafii Cichy, dziś już ś. p. ks. kanonik Leon Szadkowski. Ten fragment drogi wymagał generalnego remontu. Jezdnia była wyłożona brukiem „kocie łby”, z bardzo licznymi wybojami, uniemożliwiającymi normalną jazdę, jak i przemarsz pieszo. Od momentu, gdy zgłosiłem na forum Rady Powiatu w Olecku, wspomniany odcinek drogi powiatowej do planu remontów dróg, rozpoczęły się trudności i sprzeciwy. Wielu radnym ten pomysł nie spodobał się. Używano bezzasadnych stwierdzeń typu: są drogi ważniejsze niż jakaś tam „droga na cmentarz”, odłożymy to do następnego budżetu, nie można tej drogi modernizować, ponieważ jest tam ładna, historyczna aleja dębowa podlegająca ochronie, więc wszystko, wokół niej, jest także pod ochroną, łącznie z dziurawym, historycznym brukiem. Jednym słowem, szukano argumentów na nie, zgodnie z zasadą; „co by tu zrobić, żeby tego nie zrobić”.

Według takich argumentacji, to żadna droga w Polsce przebiegająca  obok cmentarza, nie powinna być modernizowana, bo to „droga na cmentarz” i są ważniejsze drogi. Takim najbliższym przykładem może być droga krajowa przebiegająca obok cmentarza w Kowalach Oleckich, która z racji przebiegu obok cmentarza, nie powinna być także nigdy modernizowana. Podobnie przebiegająca droga krajowa w Gąskach, w Olecku (ul. Gołdapska stanowiła dawniej fragment drogi krajowej przebiegającej obok cmentarza) czy w wielu innych miejscowościach, gdzie drogi naturalnie przebiegają obok cmentarzy lub odwrotnie, cmentarze położone są przy drogach!

Droga powiatowa przebiegająca obok parafialnego cmentarza w Cichym służy całemu  społeczeństwu, jest bramą wizytową Puszczy Boreckiej, stanowi także ważny trakt gospodarczy (wywóz drewna z Puszczy Boreckiej, transport rolny – odbiór mleka przez OSM w Olecku, droga pożarowa, dowóz dzieci do szkoły, szlaki turystyczne, …). Krótki odcinek tej drogi stanowi ostatnią, ziemską drogę dla zmarłych, która powinna być także godna, wygodna i z tej racji również bardzo ważna.

Miałem cichą nadzieję, że pomimo trudności, uda się remont drogi wykonać w pierwszej kadencji powiatowej (1998-2002). Niestety, przeciwnicy remontu stanowili większość. Dopiero w drugiej kadencji, 2002-2006, gdy starostą oleckim został Stanisław Ramotowski, remont „drogi na cmentarz” w Cichym został zrealizowany, tj. remont fragmentu drogi powiatowej na odcinku Cichy – Cicha Wólka, na ogólne potrzeby transportowe. Ze starej, bardzo nierównej i dziurawej drogi brukowej, powstała nowa, asfaltowa droga w otoczeniu kilkuwiekowej, dębowej alei.

Dzisiaj, kilkanaście lat od remontu, konieczne są kolejne, drobne naprawy dywanika asfaltowego. Potrzebne są także wycięcia niektórych, obumarłych drzew, jak i sterczących „kikutów” złamanych drzew tej ładnej, dębowej alei.

Józef Skrocki z Mazur, parafia Cichy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here