Strona główna II. Formacja SUMIENIA CZAS ŚWIADECTWA XXIX ELCKA PIELGRZYMKA PIESZA NA JASNA GÓRĘ 2021

XXIX ELCKA PIELGRZYMKA PIESZA NA JASNA GÓRĘ 2021

477
0

XXIX ELCKA PIELGRZYMKA PIESZA NA JASNA GÓRĘ 2021

Świadectwo przewodnika Grupy Sambia

Przyszedł czas powrotu do zorganizowania na nowo z pielgrzymami wędrówki do Matki Bożej Częstochowskiej szlakiem pielgrzymim. W ubiegłym roku ruszyli sami kapłani ze względu na ograniczenia epidemiologiczne. Odpowiadałem za zorganizowanie II Grupy Pielgrzymki Ełckiej obejmującej rejon „Sambii” z grupami „Galindia Pisz” i „Jaćwież Giżycko”.

Na spotkaniu przewodników pod przewodnictwem ks. biskupa Jerzego Mazura wybraliśmy hasło tegorocznego pielgrzymowania: „Otoczmy troską każde życie”. Wynikało ono z myśli Prymasa Tysiąclecia Kard. Stefana Wyszyńskiego.

Rozpoczęliśmy od cyklu tematycznych spotkań z pielgrzymami w Olecku i Gołdapi przy współpracy z księżmi proboszczami w kolejnych parafiach. Rozpoczynając i kończąc je modlitwą, organizowaliśmy zewnętrzne sprawy służące pielgrzymce. Zaangażowali się w to sami pielgrzymi. Grupy odpowiedzialne za: prowadzenie liturgii Mszy św. i modlitw podczas pielgrzymowania, transport cięższych bagaży, mobilna pierwsza pomoc medyczna, służba porządkowa uprawniona do kierowania ruchem drogowym, zespół muzyczny, kwatermistrzowanie zostały zawiązane.

Wyruszyliśmy 28.07.2021 po porannej Mszy św. pod przewodnictwem ks. biskupa Ordynariusza na trasę pielgrzymkową.

Wszystkie trzy grupy stanowiące II trzon pielgrzymki zaczęły wspaniale współpracować ze sobą, mając na uwadze wspólny cel Bożej wędrówki. Dzieliliśmy się tymi wartościami, które są najlepsze

i zdobyte w grupach przez lata pielgrzymowania. Nikt nie szukał tego, co dzieli, lecz tego co potrafi łączyć pielgrzymów z różnych zakątków diecezji.

Czas modlitwy pokutnej, dziękczynnej i błagalnej rozpoczął pieszą podróż do tronu Pani Jasnogórskej.

Codzienna Msza św., Godzinki, Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego, rozważania tekstów myśli religijnych, zaczerpnięte z Pisma św. i życia świętych, Apel Jasnogórski, pieśni i piosenki religijne towarzyszyły nam w Bożej wędrówce. Tak doszliśmy do tronu naszej Maryi Królowej.

Hasło tegorocznej pielgrzymki dało mi impuls do działania, aby uświadomić innym sens zawołania: „Otoczmy troską każde życie”. W dzisiejszym świecie, gdzie zanikają wartości i godność życia każdego człowieka, trzeba szukać własnych postaw płynących z wnętrza ludzkiego ukształtowanego na Bożych przykazaniach.

Refleksja własna.

Moim własnym zawołaniem podczas wędrówki było powiedzenie drugiemu człowiekowi: „Dzięki tobie chce mi się żyć”. Jednak na te słowa należy zasłużyć. Otaczać troską każde życie. Należy rozpocząć od własnego wewnętrznego przekonania co do wartości istnienia drugiej osoby od chwili poczęcia, aż do naturalnej śmierci. Ta zasada powinna być kształtowana w małżeństwie, rodzinie, wychowaniu młodych pokoleń, parafii, szkole, pracy, wypoczynku itd. .

Niestety, dzisiaj nasilane są próby zniszczenia wartości nie tylko chrześcijańskich, ale ogólnoludzkich. Wielu uznających się za „mędrców Europy i świata” promuje antywartości wobec życia ludzkiego. Promują przykładowo stwierdzenia, że usunięcie płodu dziecka z łona matki to pozbycie się odpadu medycznego.

Jak wiemy, także inne wartości jak: małżeństwo katolickie, godność bycia mężczyzną, kobietą, ojcem, matką, rodziną są ośmieszane i wyszydzane przez różne antyludzkie kręgi wzajemnego usprawiedliwiania życia w grzechu, przeciw Bogu i człowiekowi. Osobę ludzką chce się nazwać tylko osobnikiem wyposażonym w dane narzędzia męskie lub żeńskie podlegające wymianie.

Promuje się w „co” i „czemu” wierzyć, a nie w KOGO I KOMU wierzyć.

Dla chrześcijanina odpowiedź jest jasna i jednoznaczna – Bóg i Jego Przykazania.

Po wspomnieniu w wielkim skrócie tych przemyśleń chcę podziękować najpierw Panu Bogu za dar tegorocznej pielgrzymki. Wdzięczność modlitewna pielgrzymów nadal płynie od ludzi dobrej woli, którzy nas wspomogli przed i w czasie pielgrzymowania. Otwarcie serc, dzielenie się z nami modlitwą, pokarmem i dachem nad głową obala mit, że mało jest ludzi wiary w tym trudnym czasie w naszej Ojczyźnie. Dziękuję też pielgrzymom za każdy dobry gest, słowo i modlitwę. „Dzięki Tobie chce mi się żyć” – niech każdy to usłyszy, gdy „otoczy troską każde życie”.

Szczęść Boże

ks. Tadeusz Korosteński

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here