Strona główna III. Formacja UMYSŁU WYMAGAJCIE OD SIEBIE - MARTYRIA MŁODYM Życie jest pełne obecności Boga

Życie jest pełne obecności Boga

558
0

Nasze życie wypełnione jest Bogiem. Jest pełne Jego miłości, Jego słów, Jego nadziei, Jego chwały. Często nie widzimy działania Boga, tego, że On rzeczywiście jest. Prawda jest taka, że On pragnie być z nami. Pragnie naszej uwagi skupionej na Nim, na obfitości Jego darów, którymi codziennie nas obdarza. Najprostszym przykładem, który fenomenalnie opisuje obecność Boga w naszym życiu, jest to, że codziennie rano wstajemy z łóżka. Otwieramy oczy, budzimy się i żyjemy pełnią życia. To są dary od Boga, które dostajemy co dzień. Są to takie małe cuda, które dzieją się podczas rutyny, przez nie Dobry Ojciec pokazuje, że zależy Mu na byciu z nami. Nierzadko jest tak, że szukamy Boga. W Piśmie Świętym napisane jest: „Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a zostanie wam otworzone” (Mt 7,7). W ten sposób opisana jest żywa rozmowa z Bogiem. „Żywo”, „życie” (łac.) „vivus” znaczy „obecny”, „obecność”. Z tego wynika, że modlitwa do Boga, czyli rozmowa z Nim jest byciem z Panem. Jest to świadectwo, że my chcemy więcej Boga, więcej Jego Miłości. Święta Teresa od Jezusa powiedziała kiedyś: „W kuchni także wśród garnków i rondli Pan jest z wami”. Ta wielka święta była mistyczką. Pan objawiał się jej podczas Eucharystii – czyli najpiękniejszego spotkania z żywym Bogiem. Tutaj, chcę jednak zwrócić uwagę na to, że Pan jest zawsze. On nie jest tylko w Kościele na Mszy świętej lub adoracji. Nie jest tylko przy duchownych lub przy wyróżnionych przez Niego osobach. Jest przy każdym z nas. Nie ma wyjątków. Wiesz dlaczego? Bo Bóg ukochał nas od początku do końca. To dla nas Bóg zesłał swojego Syna, aby każdy kto w Niego wierzy, miał życie wieczne (J 3.16). Chciejmy więc uświadomić sobie, że wśród naszych rondli i garnków Pan jest z nami. Wśród tych problemów, cierpień, bólu, frasunków on po prostu żyje wśród tego wszystkiego. Często też są sytuacje, w których nie odczuwamy, po prostu nie widzimy Boga między nami. Mówimy wtedy: „Boże, skoro tu jesteś, to udowodnij mi to”. Ale jest jeden haczyk. Pan Bóg nie musi nic udowadniać. Osobiście uważam, że dowodem na obecność Boga w moim życiu jest to, że ja po prostu jestem, że mogę żyć. Przytoczę tutaj sytuację, która zdarzyła mi się ostatnimi czasy. Wróciłam do domu po dwóch miesiącach pracy. Mój kręgosłup był przeciążony. Nie mogłam wstawać z łóżka, dźwigać plecaka do szkoły, a nawet zdarzały mi się problemy z chodzeniem. Myślałam, że to już jest koniec, że kontuzja zostanie na całe życie. Przecież minął wtedy ponad miesiąc od powrotu, a mnie nadal bolało. Pewnego dnia po prostu usiadłam i prosiłam o uzdrowienie, modliłam się wtedy słowami: „Panie, jeżeli taka jest Twoja wola, zabierz ode mnie ten ból”. Wiesz, co się stało? Następnego dnia nie czułam tego promieniującego bólu. Mogłam normalnie wstać z łóżka, przeciągnąć się i wziąć plecak na plecy. Cud? Tak, to jest potwierdzenie tego, że Bóg jest niezmiennie. Kolejnym aspektem, który chciałabym poruszyć, jest temat przypadków. Kiedyś usłyszałam, że przypadki nie istnieją. To wszystko jest działaniem Boga. Spotkałeś na ulicy znajomą z dzieciństwa? Zapomniałeś z domu piórnika, telefonu, czy innej ważnej rzeczy? Te wszystkie sytuacje nie są przypadkami. Pan, poprzez dobroć ludzi chce pokazać, że jest dla nas. To, że budzisz się codziennie rano, jest wolą Pana Boga. Warto też przypomnieć chyba najbardziej oczywistą prawdę o Nim. Chce dla nas tylko i wyłącznie dobra. W Księdze Izajasza czytamy: „Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu, tyś Moim!” (Iz 43.1). Tutaj jest fragment mówiący o należeniu do Niego. Później widzimy: „Ponieważ drogi jesteś w moich oczach, nabrałeś wartości i Ja cię miłuję”(Iz 43.4). Jeżeli się kogoś kocha, pragnie się z nim być cały czas. Przeżywać z nim wszystkie smutki, ale też dzielić się radościami. Bóg jest jak przyjaciel. Oczywistą rzeczą dla nas jest to, że przyjaciel jest dla nas zawsze, nawet gdy go nie widzimy, nawet gdy go nie słyszymy i gdy nie rozmawiamy z nim. Możemy liczyć na niego w każdym momencie. Bóg jest właśnie takim przyjacielem. Posiada wszystkie jego cechy. Pan chce pokazać swoją obecnością, że ukochał. Starajmy się więc zauważać obecność Boga w sobie, w bliźnim i w każdej sytuacji. Powierzmy się Mu i miejmy wspaniałe życie w obfitości Jego łask.

Aniela Darmofał

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here