Strona główna RÓŻNE 20 lat funkcjonowania Zespołu Szkół Katolickich im. Błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego w...

20 lat funkcjonowania Zespołu Szkół Katolickich im. Błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Piszu.

504
0

19 października 2021 r. odbyła się uroczysta Msza święta dziękczynna pod przewodnictwem księdza biskupa Jerzego Mazura w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Piszu za dar beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ksiądz Kamil Borys wraz z  uczniami przygotował okolicznościową akademię „Nie zmuszą mnie niczym do tego, bym ich nienawidził” zdjęcie nr 1,2)

 • Uroczystość zbiegła się z dwudziestoleciem funkcjonowania szkoły katolickiej w Piszu jako jedynej w diecezji ełckiej prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Piszu.

Tak zaczynaliśmy …

 

 • Historia szkoły zaczyna się w 2001 roku, gdy powstało Gimnazjum Katolickiego w Piszu. Na mocy dekretu biskupa ełckiego Edwarda Samsela szkoła otrzymała nazwę Gimnazjum Katolickie. Jej opiekunem duchowym został ksiądz kanonik Zbigniew Bzdak, ówczesny proboszcz  parafii pw. Matki Miłosierdzia Ostrobramskiej. Dzięki zaangażowaniu rodziców w remont pozyskanego budynku, od września naukę w gimnazjum rozpoczęło 36. uczniów – dwie klasy. Powstanie szkoły katolickiej w Piszu zbiegło się z ogłoszonym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Sługi Bożego Prymasa Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dobrze się stało, że nowo powstała placówka katolicka obrała za swego patrona Wielkiego Polaka – Prymasa Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Postawa Prymasa, a szczególnie Jego patriotyzm i szacunek do każdego człowieka, są godne naśladowania, bo jak mówił: „ światu potrzeba serca i ten zwycięża, kto miłuje …”.
 • Opiekun duchowy szkoły, rada pedagogiczna, rodzice, uczniowie podjęli działania związane z nadaniem imienia szkole. Społeczność szkolna poznawała życie i działania Prymasa dla Kościoła, Ojczyzny i bliźniego. Uczniowie bardzo chętnie włączyli się w przygotowanie uroczystości.
 • Młodzież szkolna nawiedziła grób w Archikatedrze Warszawskiej, poznała pracę duszpasterską w Laskach, odwiedziła Choszczówkę – letnią rezydencję Prymasa. Uczestniczyła w odsłonięciu obeliska na lotnisku Kętrzyn Wilamowo, skąd 6 października 1954 r. Kard. Stefan Wyszyński jako więzień stanu był przewożony do kolejnego uwięzienia, po Stoczku Klasztornym do Prudnika Śląskiego.

Tak było… rok 2003 

W 2003 roku od władz miasta otrzymaliśmy w dzierżawę pustostan (po zlikwidowanym żłobku), budynek na cele szkolnictwa katolickiego w Piszu. Konieczne było wykonanie projektów oraz kapitalny remont obiektu.

W roku 2004 ukończyli naukę pierwsi absolwenci gimnazjum, którzy pragnęli kontynuować swą edukację w katolickiej szkole. W odpowiedzi na ich potrzeby powstało Katolickie Liceum Ogólnokształcące, a Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę o powołaniu Zespołu Szkół Katolickich, w skład którego weszło Katolickie Gimnazjum i Katolickie Liceum Ogólnokształcące.

W związku z reformą oświaty w Polsce (2017), Stowarzyszenie Rodzin Katolickich im. św. Maksymiliana Marii Kolbego jako organ prowadzący powołał nową placówkę – Katolicką Szkołę Podstawową, która powstała z przekształcenia Publicznego Gimnazjum Katolickiego.

Wraz z rozwojem placówki rodziły się tradycje, zwyczaje, które na stałe weszły w skład ceremoniału szkolnego.

Najcenniejszym z nich jest obraz patrona szkoły Kardynała Stefana Wyszyńskiego namalowany przez piskiego artystę malarza, Adama Dudę. Uroczystego poświęcenia obrazu i nadania szkole imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego dokonał śp. biskup ełcki Edward Samsel na mocy Dekretu.

 • W myśl nauczania Prymasowskiego powstała Misja Szkoły „ Wstąp tu, aby dojrzał Twój duch, umysł i ciało. Odejdź, by dobrze służyć Bogu, Ojczyźnie i Bliźniemu”.
 • Uroczystościom szkolnym i państwowym od 10 stycznia 2006 roku towarzyszy Hymn szkoły. Słowa pieśni napisała pani Irena Rybak z Tłuszcza koło Warszawy przy współpracy siostry Katarzyny ze Zgromadzenia sióstr od Aniołów. Muzykę skomponowała Marine Sobolewska
 • W maju 2006 roku z okazji pięciolecia istnienia szkoły rodzice ufundowali Sztandar Szkoły, na którym widnieje napis: „Życie trzeba przeżyć godnie, bo jest tylko jedno”. Sztandar wykonały siostry Mniszki Klaryski Kapucynki ze Szczytna. Poświęcenia dokonał Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jerzy Mazur.( zdjęcie nr 6)
 • Każdy dzień społeczność szkolna (nauczyciele, uczniowie, pracownicy administracji i obsługi) rozpoczyna wspólną modlitwą – czytanie fragmentu z Pisma Świętego, intencja modlitwy i jedna tajemnica Różańca Świętego. Najstarsza klasa liceum ogólnokształcącego od 2012 roku środową modlitwę poprzedza czytaniem „Zapisków więziennych”. Obecnie, „Zapiski…” prowadzą do Prudnika Śląskiego (s.186).
 • Do roku 2020 społeczność szkolna modliła się o dar beatyfikacji patrona. Od 12 września 2021 r. wyprasza wstawiennictwo o dalszy rozwój szkoły katolickiej.
 • Tradycją szkoły stały się wyjazdy do miejsc związanych z życiem Prymasa, Patrona szkoły (Zuzela – miejsce urodzenia, miejsca więzienia Stefana Wyszyńskiego). 28 maja na stałe wpisał się w tradycję społeczności jako Święto Szkoły.
 • Od 2009 roku cyklicznie odbywa się Powiatowy Konkurs Biblijny pod patronatem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Jerzego Mazura.
 • Absolwenci, oprócz świadectwa ukończenia szkoły, otrzymują teczkę z tekstem hymnu i ABC Społecznej Krucjaty Miłości, w której Ksiądz Prymas zawarł swoje przesłanie.

 

Tak jest obecnie … 2021 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców dzieci uczących się w naszej szkole, uczniów i nauczycieli, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich im. Maksymiliana Marii Kolbego w Piszu, Zespół Szkół Katolickich im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz dzięki wsparciu księdza biskupa Jerzego Mazura Biskupa Diecezji Ełckiej podjęto starania, mające na celu budowę sali gimnastycznej na terenie nieruchomości, na której zlokalizowany jest budynek szkoły dzierżawiony od Gminy Pisz.

Budowa sali gimnastycznej rozpoczęła się we wrześniu 2018, a do użytku została oddana 1 września 2020 roku.Wsparcia finansowego na budowę sali udzieliły osoby i instytucje: ks. biskup Jerzy Mazur – biskup ełcki, Ministerstwo Sportu, Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Fundacja Orlen „Dar Serca”, Caritas Diecezji Ełckiej, Zakłady Produkcyjno Usługowe Prawda „ Roman Prawda” Olecko, PHU Grot Pan Jacek Olszewski, Rodzice Uczniów i Pracownicy Szkoły. Od roku szkolnego 2020/2021 szkoła stała się samowystarczalna – posiada własną bazę sportową i dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną. Przez cały okres funkcjonowania placówka pozytywnie wpisała się w środowisko lokalne, odpowiadając na potrzeby rodziców oraz Kościoła Katolickiego. Szkoła wychowuje uczniów do odpowiedzialności za własny rozwój oraz do odpowiedzialności za innych, za dobro wspólne w życiu rodzinnym i społecznym. Jest otwarta dla dzieci i młodzieży, które chcą wzrastać w duchu wartości chrześcijańskich. Szczyci się wysokim poziomem nauczania, które jest zauważane przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty i Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Siłą szkoły jest wyjątkowa i oddana kadra pedagogiczna, dzięki której szkoła była wielokrotnie dostrzegana i nagradzana. Od lat Katolickie Liceum Ogólnokształcące zdobywa srebrną lub brązową odznakę „Najlepsze Licea w Polsce” według rankingu ”Perspektyw”. To wynik rzetelnej pracy uczniów, którym każdego dnia towarzyszą słowa Wielkiego Patrona: „Szybujcie wysoko ku przyszłości Ojczyzny i Kościoła”.

Obecnie, w ZSK w Piszu uczy się 240. uczniów (67. w Liceum i 173. w Katolickiej Szkole Podstawowej). Klasy I-III uczą się w wyremontowanym przez stowarzyszenie i rodziców nieużytkowanym budynku parafialnym przy parafii św. Jana Chrzciciela w Piszu, gdyż warunki lokalowe są niewystarczające, aby wszyscy uczniowie mogli się uczyć w jednym budynku.

W imieniu własnym, jako były dyrektor ZSK w Piszu oraz Zarządu Stowarzyszenia Rodzin Katolickich im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Piszu pragnę podziękować za 20 lat współpracy:

 • Księdzu Biskupowi Jerzemu Mazurowi, Kurii  Ełckiej. Ksiądz Biskup wspierał nas, poświęcił swój czas, udzielał i nadal udziela cennych  Mając wsparcie duchowe oraz materialne ze strony naszego pasterza czuliśmy się pewniej, że jest z nami i Błogosławi nam w tych codziennych zmaganiach.

Wiesława Jankiewicz

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here