Strona główna Bez kategorii Z WIZYTA W KURII DIECEZJALNEJ 30-lecie Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Ełckiej (1992-2022)

30-lecie Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Ełckiej (1992-2022)

1018
0

Erygowanie WSD

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Ełckiej zlokalizowane w Ełku przy ul. Kościuszki 9 zostało erygowane 16 kwietnia 1992 r. Decyzję o jego utworzeniu podjął bp Wojciech Ziemba w kilkanaście dni od powstania diecezji ełckiej (25 marca 1992 r.). Chociaż seminarium utworzono wiosną, realnie zaczęło ono funkcjonować pod koniec września, czyli z początkiem roku akademickiego 1992/1993. W pierwszym roku istnienia seminarium formację podejmował nie tylko rok pierwszy, lecz również klerycy wszystkich starszych roczników, którzy przenieśli się do Ełku z dwóch innych seminariów: olsztyńskiego i łomżyńskiego, w których odpowiednio wcześniej rozpoczęło się już ich przygotowanie do prezbiteratu.

            Formacja

Cel formacji do kapłaństwa od początku jest ten sam. Natomiast stosownie do zmieniających się uwarunkowań świata i życia, zmianie ulegają szeroko pojęte zasady formacyjne. Na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat ełckie seminarium wdrażało zasady następujących po sobie dokumentów poświęconych formacji do prezbiteratu (z 1985 i 1999 r.). Obecnie obowiązują normy zawarte w dokumencie z 2021 r. Zgodnie z nim okres formacji stanowią cztery etapy: propedeutyczny, uczniowski, upodabniający do Chrystusa oraz syntezy drogi ucznia-misjonarza (pastoralny). Niezależnie od tego formacja nadal dotyczy podstawowych wymiarów życia: ludzkiego, duchowego, intelektualnego i pastoralnego.

            Przykładowe dane

Seminarium jako wspólnotę uczniów w drodze tworzą przede wszystkim osoby. Formacja kandydatów przebiega pod kierunkiem i opieką formatorów. W ciągu trzech ostatnich dekad formacji w ełckim seminarium podlegało 407 seminarzystów (niezależnie od tego, czy ich formacja została ukończona, czy nie). Spośród tej liczby 219 kleryków zostało prezbiterami diecezji ełckiej. Oprócz kleryków z terenów tej diecezji formowali się także kandydaci z innych regionów z Polski, a także z zagranicy (Białoruś, Litwa, Łotwa, Ukraina). Biorąc pod uwagę liczbę wszystkich parafii w diecezji ełckiej – 152, warto zaznaczyć, że powołania do seminarium w Ełku pochodzą ze 109 parafii. Z pozostałych 43 – modlimy się i czekamy na powołania do naszego seminarium.

W trzydziestoletniej historii seminarium wielu wychowawców podejmowało się zadań formacyjnych w stosunku do kleryków. Warto zaznaczyć, że funkcję rektora pełniło 7. księży, wicerektora – 5, prefekta studiów – 8, prefekta alumnów – 12, prefekta alumnów etapu propedeutycznego (od 2010 r.) – 5, ojca duchownego – 7, dyrektora administracyjnego – 6.

            Wdzięczność

Seminarium otrzymało i nadal otrzymuje wiele dobra. Dlatego, ogromną wdzięczność za troskę, wsparcie (duchowe i materialne) oraz obecność kierujemy pod adresem biskupów, kapłanów, sióstr zakonnych, formatorów, wykładowców, pracowników administracji, samorządowców, a zwłaszcza wiernych Kościoła ełckiego – przyjaciół i ofiarodawców! Zdajemy sobie sprawę, że wkład wymienionych osób jest ogromny i bezcenny, dlatego w modlitwie i Mszy św. pamiętamy i dziękujemy Bogu za okazaną miłość. Szczególną wdzięczność wyrażamy za modlitewną troskę podejmowaną w intencji powołań oraz za kapłanów!

            Perspektywa

W ostatnim latach obserwujemy zmniejszającą się liczbę kandydatów do kapłaństwa. Miej diakonów otrzymuje święcenia i spada liczba zgłaszających się na pierwszy rok. Niewątpliwie wiele czynników przyczynia się do tego stanu rzeczy. Rodzi on również wiele przemyśleń i skłania do podejmowania większego wysiłku. Trudno w tym miejscu postawić jednoznaczną diagnozę oraz nakreślić skuteczne rozwiązanie, aby powiększyć liczbę seminarzystów, a w konsekwencji kapłanów. Już Pan Jezus dostrzegał, że żniwo wielkie, a robotników mało. A następnie polecał, aby prosić Pana żniwa o wyprawienie robotników na żniwo (por. Mt 9, 37-38). Zatem, oprócz wielu konkretnych zabiegów i wysiłku, nadal najważniejsza pozostaje modlitwa (prośba).

            Zaproszenie

Za Kościół ełcki, a zwłaszcza za seminarium i jego trzydziestoletnią historię z wszystkimi powołaniami, które podlegały formacji, chcemy okazać Bogu wdzięczność podczas odpustu w Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana (tytuł kaplicy) przypadającego 9 czerwca 2022 r. Do wspólnej modlitwy tego dnia zapraszamy biskupów, kapłanów (zwłaszcza absolwentów), formatorów (szczególnie byłych), ministrantów i lektorów, dobroczyńców i przyjaciół! Będziemy uwielbiać Boga przez wstawiennictwo św. Józefa – patrona seminarium za każde rozpoznane i realizowane powołanie kapłańskie dla pożytku i uświęcenia Ludu Bożego diecezji ełckiej.

ks. Marcin Sieńkowski

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here