Strona główna Bez kategorii Z WIZYTA W KURII DIECEZJALNEJ Wydział Duszpasterstwa Rodzin

Wydział Duszpasterstwa Rodzin

418
0

30.rocznica utworzenia diecezji ełckiej zbiega się z trwającym
w Kościele powszechnym Rokiem Rodziny „Amoris laetitia”, zainaugurowanym przez papieża Franciszka 19 marca 2021 r. Małżeństwo i rodzina znajdują się w centrum troski Kościoła katolickiego, a „Radość miłości przeżywana w rodzinach jest także radością Kościoła” (AL 1).

Wydział Duszpasterstwa Rodzin

W trosce o duszpasterstwo rodzin, 10 czerwca 1998 r. bp Wojciech Ziemba, biskup ełcki, powołał do istnienia Wydział Duszpasterstwa Rodzin Ełckiej Kurii Diecezjalnej. Wydziałem kieruje Diecezjalny Duszpasterz Rodzin, we współpracy z Diecezjalnym Doradcą Życia Rodzinnego.

Funkcję dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Rodzin oraz Diecezjalnego Duszpasterza Rodzin pełnili kolejno: ks. Krzysztof Brzostek, ks. Tomasz Orłowski, ks. Jerzy Owsianka, ks. Paweł Tober. Od 1 września 2021 r. piątym dyrektorem Wydziału i Diecezjalnym Duszpasterzem Rodzin został ks. Michał Puczyłowski.

W latach 1994 – 2016 Diecezjalnym Doradcą Życia Rodzinnego była p. Ewa Skowrońska. Od 2017 r. Diecezjalnym Doradcą Życia Rodzinnego jest p. Monika Zubowicz.

Do zadań pracowników Wydziału Duszpasterstwa Rodzin należy m.in. organizacja duszpasterstwa rodzin w diecezji oraz troska o wystarczającą liczbę parafialnych poradni rodzinnych z kompetentną kadrą doradców (DDR 3 – 5).

Doradcy Życia Rodzinnego

W tym roku, na prośbę Diecezjalnego Duszpasterza Rodzin i Diecezjalnego Doradcy Życia Rodzinnego, biskup ełcki udzielił misji kanonicznej 44. osobom do pracy w poradnictwie rodzinnym. W sumie posługujących doradców życia rodzinnego z aktualną misją kanoniczną w 2022 r. jest 51. Pracują oni w 28. parafialnych poradniach rodzinnych w 12. miejscowościach naszej diecezji.

Inicjatywy

W trzeciej dekadzie istnienia diecezji ełckiej Wydział organizował wiele różnych wydarzeń. Należy tu wspomnieć m.in. o: 17 sesjach duszpasterstwa rodzin diecezji ełckiej, Studium Małżeństwa i Rodziny Diecezji Ełckiej im. św. Jana Pawła II, dniach skupienia i rekolekcjach dla narzeczonych i małżeństw; Kongresie Małżeństw i Rodzin w Ełku; Konferencja „Rewolucja genderowa. Nowa ideologia seksualności” podczas której prelekcję wygłosiła Gabriele Kuby; Marsze dla Życia i Rodziny; Diecezjalna Pielgrzymka Kobiet do Sanktuarium Królowej Rodzin w Rajgrodzie; Dzień Dziecka Utraconego; Marsz Milczenia w Obronie Małżeństwa i Rodziny w Ełku w święto świętych Młodzianków, męczenników; Msza w intencji o dar potomstwa za wstawiennictwem św. Stanisława Papczyńskiego.

Wyzwania

Główne wyzwania jakie czekają Wydział w działalności duszpasterskiej zaadresowanej do osób tworzących małżeństwa i rodziny oraz przygotowujących się do jej założenia są tożsame z tymi, które akcentuje papież Franciszek w posynodalnej adhortacji „Amoris laetitia”. Należą do nich przede wszystkim: głoszenie Ewangelii rodziny (AL 200-204); prowadzenie narzeczonych na drodze do przygotowania do małżeństwa (AL 205-216); towarzyszenie w pierwszych latach życia małżeńskiego (AL 217-230); pomoc małżonkom w kryzysach, niepokojach i trudnościach na każdym etapie ich związku oraz towarzyszenie osobom po rozpadzie małżeństwa (AL 231-257).

Diecezjalny Duszpasterz Rodzin, jak i Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego w 30. rocznicę erygowania diecezji ełckiej stawiają sobie i czytelnikom następujące pytania:

  1. Jakim duszpasterzem trzeba być i co trzeba czynić, aby poszerzać zakres dotychczasowych oddziaływań duszpasterstwa rodzin?
  2. W jaki sposób czynić to duszpasterstwo wychodzącym, bliskim ludziom i towarzyszącym?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here