Strona główna Bez kategorii Z WIZYTA W KURII DIECEZJALNEJ 30 lat istnienia Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego

30 lat istnienia Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego

1035
0

W strukturach Ełckiej Kurii Diecezjalnej bardzo ważnym wydziałem jest Wydział Duszpasterstwa Ogólnego. Wydział ten prowadzi działalność pastoralną w całej diecezji przy pomocy podległych sobie referatów.

Co to oznacza w praktyce?

Do głównych zadań Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego należy stworzenie rocznego programu duszpasterskiego dla całej diecezji oraz jego realizacja. W związku z tym Wydział w porozumieniu z Księdzem Biskupem Ordynariuszem ustala całoroczny harmonogram pracy duszpasterskiej dla diecezji oraz troszczy się o stosowne materiały pastoralne. Wypracowany program duszpasterski dla diecezji musi opierać się na ogólnopolskim programie duszpasterskim. Dlatego też dyrektor Wydziału jest w stałym kontakcie z Komisją Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski oraz dwa razy w roku bierze udział w ogólnopolskich posiedzeniach dyrektorów wydziałów duszpasterstwa. Na tych spotkaniach prezentowany jest program duszpasterski dla Kościoła w Polsce, określane są perspektywy kolejnych programów duszpasterskich oraz omawiane bieżące sprawy pastoralne. Ponadto, Wydział zajmuje się przygotowaniem i organizacją uroczystości diecezjalnych, prowadzi korespondencję w zakresie spraw pastoralnych, utrzymuje kontakt z parafiami, wspiera inicjatywy duszpasterskie, prowadzi wymianę informacji w zakresie duszpasterstwa, gromadzi dokumentację dotyczącą działalności duszpasterskiej w diecezji, tworzy materiały duszpasterskie dla potrzeb kapłanów i wiernych.

Pracownicy Wydziału

Pracami Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego zawsze kieruje dyrektor. Pierwszym dyrektorem wydziału mianowanym 30 czerwca 1992 roku był ks. Zygmunt Kopiczko. Funkcję tę pełnił do dnia 27 listopada 1997 roku, po czym został kustoszem Sanktuarium Matki Bożej Studzieniczańskiej. W tym czasie wydział m.in. koordynował peregrynację relikwii św. Wojciecha, które nawiedzały wszystkie parafie diecezji ełckiej, a głównym celem tej peregrynacji było pogłębienie życia religijnego i odnowienie ducha apostolskiego wiernych. Od początku istnienia diecezji organizowana jest również Ełcka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę oraz Międzynarodowa Pielgrzymka Piesza Suwałki – Wilno. W latach 1992-1996 wydział miał swego wicedyrektora w osobie ks. Jaremy Sykulskiego.

Kolejnym dyrektorem wydziału w latach 1997-2001 był ks. Maciej Maciejewski. W czasie jego dyrektorowania miała miejsce Pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II w Ełku (8.06.1999) oraz Jego odpoczynek na Wigrach (8-10.06.1999), trwały prace I Synodu Diecezji Ełckiej oraz odbył się I Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Ełckiej.

Od 31 stycznia 2001 roku upoważnienie do prowadzenia wydziału otrzymał ks. Wojciech Kalinowski, który z dniem 7 września 2001 roku został mianowany dyrektorem tegoż wydziału i był nim do 1 lipca 2002 roku, pełniąc również funkcję diecezjalnego koordynatora Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. W tym czasie m.in. w diecezji ełckiej zostali ustanowieni pierwsi Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej (15.06.2002). Od 28 września 2001 roku do 1 lipca 2002 roku dyrektora wydziału wspomagał ks. Krzysztof Brzostek jako wicedyrektor.

W okresie od 2002 do 2004 roku wydziałem kierował ks. Jerzy Owsianka, pełniąc również funkcję diecezjalnego koordynatora Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Pod koniec 2002 roku rozpoczęło swoją działalność Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa.

Od 1 lipca 2004 roku do 14 lipca 2008 roku dyrektorem wydziału był ks. Arkadiusz Pietuszewski, pełniąc również funkcję diecezjalnego koordynatora Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Jednym z najważniejszych wydarzeń w tym czasie była peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego, którą wydział koordynował. 14 czerwca 2008 roku w diecezji został pobłogosławiony i zainaugurowany Szlak Papieski „Tajemnice Światła” prowadzący z Ełku do Wigier.

Od 15 lipca 2008 roku do chwili obecnej dyrektorem wydziału jest ks. Jacek Uchan. W tym czasie najważniejszymi wydarzeniami były: Uroczystości Jubileuszowe 1000-lecia Męczeńskiej Śmierci św. Brunona z Kwerfurtu (Wzgórze św. Brunona w Giżycku, 20 i 21 czerwca 2009 roku z udziałem Legata Papieskiego), Nowenna Tygodni przed beatyfikacją Sługi Bożego Jana Pawła II, peregrynacja Matki Bożej Jasnogórskiej w Świętym Wizerunku Nawiedzenia (wrzesień 2013 – czerwiec 2014), inauguracja i pobłogosławienie kajakowego Szlaku Papieskiego „Tajemnice Zawierzenia” z Wigier do Studzienicznej (11 sierpnia 2008), inauguracja i pobłogosławienie Kajakowego Szlaku Papieskiego „Apostołów Miłosierdzia” z Krutyni do Pisza, powstanie Szkoły Animatorów Biblijnych Diecezji Ełckiej, powstanie Wigierskiego Areopagu Nowej Ewangelizacji, II Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Kościelnych, I i II Kongres Misyjny Diecezji Ełckiej, powstanie innych inicjatyw duszpasterskich, jak m.in.: „Rozpoczęcie Lata z Chrystusem na Mazurach”, „Z Maryją na Jeziorach”.

Od 2004 roku w wydziale pracują również referentki: s. Maria Partyka SAC (2004-2007), s. Blanka Szymańska OSB (2007-2011), p. Ewa Semenowicz (2011-2013), p. Monika Rogińska (od 2013 roku do chwili obecnej).

ks. Jacek Uchan

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here