Strona główna Bez kategorii W KRĘGU ROLNICTWA AGROENERGIA2020 dofinansowanie dla rolnictwa na inwestycje w odnawialne źródła energii

AGROENERGIA2020 dofinansowanie dla rolnictwa na inwestycje w odnawialne źródła energii

488
0

Funkcjonowanie nowoczesnego gospodarstwa rolnego jest ściśle związane z koniecznością pokrycia rosnącego zapotrzebowania na energię, zwłaszcza na energię elektryczną. Rolnicy zmuszeni są do prowadzenia racjonalnej gospodarki energią oraz do poszukiwania alternatywnych źródeł jej zaopatrzenia. Stąd też energetyka odnawialna staje się coraz bardziej popularna szczególnie w tym sektorze gospodarki.

Dotychczas możliwości wsparcia finansowego inwestycji związanych z energetyką odnawialną dla rolników były minimalne. W roku 2019 ukłon w ich kierunku wykonał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), wdrażając pilotażowy nabór wniosków o dotacje i preferencyjne pożyczki na wykorzystanie OZE na terenach wiejskich w ramach Programu Priorytetowego Agroenergia. Budżet pierwszej edycji wyniósł 200 mln zł, z czego 80 mln zł można było pozyskać w formie dotacji, a 120 mln zł w formie pożyczek. Złożonych zostało wówczas 646 wniosków, z czego całkowita kwota wnioskowanego dofinansowania wyniosła 78,71 mln zł.

Obecnie w przygotowaniu jest II edycja Programu Agroenergia 2020, którego celem jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym. Już dziś wiadomo, że ta edycja będzie się różniła od pilotażu z 2019 roku.

Forma i poziom wsparcia

Kluczową zmianą jest forma wsparcia. W przygotowywanej edycji będzie to wyłącznie refundacja kosztów w formie dotacji, która wynosić będzie do 20% kosztów kwalifikowanych dla instalacji wytwarzających energię, zgodnie z poniższą tabelą:

moc instalacji [kW] Dofinansowanie w formie dotacji
procentowy udział w kosztach kwalifikowanych nie więcej niż [zł]
10 < kW ≤ 30 do 20% 15 000
30 < kW ≤ 50 do 13% 25 000

 

Warto tu wskazać, że Program wspierać będzie inwestycje polegające na zakupie i montażu wyłącznie nowych instalacji fotowoltaicznych, wiatrowych i pomp ciepła o zainstalowanej mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW jak również instalacje hybrydowe i towarzyszące instalacjom magazyny energii.

Kto może skorzystać?

Do programu będzie mogła przystąpić osoba fizyczna lub prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadziła osobiście gospodarstwo lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

Warunki udziału

NFOŚiGW stawia jednak przed beneficjentami pewne warunki. Przedsięwzięcia rozpoczęte przed złożeniem wniosku oraz takie, które polegają na zwiększeniu mocy istniejącej już instalacji nie będą podlegały dofinansowaniu. Dofinansowanie nie będzie też udzielane na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych w tym programu „Czyste powietrze”. Odmiennie sytuacja wygląda przy staraniu się o ulgę termomodernizacyjną – wówczas kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania. Warto też nadmienić, że w przypadku chęci skorzystania z ulgi rolnej nie można wystąpić o dofinansowanie z programu Agroenergia.

Program priorytetowy Agroenergia w realny sposób przybliża rolników do postawienia się w roli prosumenta, czyli producenta energii i jej konsumenta. Daje też możliwość, przynajmniej częściową, uniezależnienia się energetycznego gospodarstwu rolnemu. Korzyści płynące z samowystarczalności energetycznej w produkcji rolniczej wskażą pracownicy WMODR z siedzibą w Olsztynie. O szczegółach Programu Priorytetowego Agroenergia 2020 informujemy na bieżąco na stronie internetowej Ośrodka www.wmodr.pl oraz na fanpage www.facebook.com/wmodr.olsztyn.

 

Źródła:

NFOŚiGW – Program Priorytetowy Agroenergia

https://www.gramwzielone.pl/trendy/103090/wkrotce-pierwsze-dotacje-z-agroenergii-co-z-kolejnym-naborem

 

mgr inż. Urszula Anculewicz – Kierownik Działu, Główny specjalista ds. odnawialnych źródeł energii, ochrony klimatu

WMODR z siedzibą w Olsztynie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here