Strona główna Bez kategorii W KRĘGU ROLNICTWA „eDWIN” – rolnictwo przyszłości

„eDWIN” – rolnictwo przyszłości

384
0

 Zakończył się etap montażustacji meteorologicznych na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego, które zostaną włączone do ogólnokrajowej sieci stacji agrometeorologicznych w ramach współrealizowanego przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie projektu pod nazwą „Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin” (akronim: „eDWIN”).

Partnerzy projektu

Pomysłodawcą i partnerem wiodącym projektu jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, który zaprosił do współpracy pozostałych partnerów projektu, tj. Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego. Ogółem, projekt realizuje 19. partnerów.

Jednym z kluczowych czynników decydujących o efektywności i jakości produkcji rolniczej jest ochrona roślin. Poprawy efektywności oczekują producenci rolni, natomiast wysokiej jakości i cech prozdrowotnych żywności – społeczeństwo. Postęp w udoskonalaniu tych czynników wymaga powszechnych, nowoczesnych rozwiązań technologicznych
i organizacyjnych, co z kolei wyznacza kierunek rozwoju usług oferowanych przez ośrodki doradztwa rolniczego – kierunek dążący do cyfryzacji oraz ułatwienia rolnikom dostępu do informacji i usług świadczonych przez Internet.

Cel projektu

Projekt zakłada utworzenie krajowego systemu informatycznego na rzecz ochrony roślin, który w decydujący sposób wpłynie na jakość i ilość produkowanej żywności w Polsce, opartego na sieci prawie 600. stacji meteorologicznych rozmieszczonych na terenie całego kraju. Na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego  rozmieszczonych zostało 19 stacji w miejscowościach: Bark, Brzozie Lubawskie, Dobrocin, Galiny, Głazowo, Gołębiewo, Grygieliszki, Gudniki, Kocioł, Kowale Oleckie, Miechowo, Nowy Dwór, Rudłowo, Runowo, Skowrony, Sterławki Wielkie, Stulichy, Tuszewo, Zalesie.

Każda stacja meteorologiczna na bieżąco monitoruje dane meteorologiczne takie, jak:

  • temperatura powietrza,
  • wilgotność względna powietrza,
  • suma i intensywność opadów deszczu,
  • ciśnienie atmosferyczne,
  • prędkość i kierunek wiatru oraz zjawisko punktu rosy.

Są to podstawowe i bardzo ważne parametry dla rolnika mające wpływ na przewidywanie zagrożenia dla upraw ze strony agrofagów oraz wnikające na możliwość i skuteczność wykonywanych zabiegów środkami ochrony roślin.


Planowane efekty projektu

W wyniku realizacji projektu zostaną udostępnione cztery e-usługi skierowane do rolników, konsumentów, instytucji badawczych oraz organów administracji publiczneji jednostek samorządu terytorialnego:

➥wirtualne gospodarstwo,

➥śledzenie pochodzenia produktów,

➥raportowanie zagrożeń,

➥udostępnianie danych meteorologicznych.

Najbardziej rozbudowaną usługą będzie „wirtualne gospodarstwo”, w ramach którego wprowadzono szereg funkcjonalności, w tym specjalną stronę internetową oraz aplikację, w ramach której rolnicy skorzystają z wirtualnej karty pola. Wprowadzona do systemu uprawa będzie monitorowana, a w przypadku wystąpienia zagrożenia zniszczenia uprawy przez chorobę lub szkodnika, system będzie o tym informować i podpowiadać, kiedy i w jakich ilościach stosować środki ochrony roślin. System bazuje na 20. modelach prognostycznych dotyczących między innymi pszenicy, jęczmienia, żyta  oraz kukurydzy.

* * *

Projekt „Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin – eDWIN” jest ogromnym, lecz oczekiwanym przedsięwzięciem. Prowadzone przez ośrodki doradztwa rolniczego rozmowy i ankiety z rolnikami niejednokrotnie potwierdziły potrzebę opracowania i wdrożenia tego typu systemu. Dzięki nowym technologiom zostanie wyznaczony nowy standard w doradztwie rolniczym, a rolnictwo ma szansę stać się bardziej efektywne i zrównoważone.

Już teraz zapraszamy na stronę internetową Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, na której udostępnione są dane  meteorologiczne ze stacji usytuowanych na terenie Warmii i Mazur, a pozostałe usługi projektu zostaną wdrożone do końca maja przyszłego roku. Informacje na temat postępów w ich realizacji znajdą Państwo na naszej witrynie internetowej w zakładce Projekty.

Autor: Marcin Cyrankowski – Kierownik Działu Teleinformatyki

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here