Strona główna I. Formacja SERCA Z SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA W SUWAŁKACH Z SANKTUARIUM  BOŻEGO  MIŁOSIERDZIA  W SUWAŁKACH

Z SANKTUARIUM  BOŻEGO  MIŁOSIERDZIA  W SUWAŁKACH

460
0

 „Miłość do ziemi ojczystej wymaga, aby utrzymać się na Tym zagonie, który żywi cały naród, a nieraz dzieli się chlebem i z okolicznymi narodami… dla nas po Bogu, największa miłość to Polska… Więź z Ojczyzną jest tajemnicą, którą możemy określić jako prawo natury, najbardziej podstawowe, najświętsze ze wszystkich praw przyrodzonych…” ( bł. ks. Kard. Stefan Wyszyński)… Trwałe wartości, które są korzeniami naszego „być” – także w aktualnej rzeczywistości – stanowią o naszej tożsamości, zarówno jako ludzi wiary, jak i dzieci polskiego Narodu…, a tego uczymy się także tu, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, skąd czerpiemy Bożą Moc i Nadzieję.

  • 10. 2021 r. – Uroczysta Msza św. w kolejnym Dniu Papieskim – była dla obecnych szczególnym podkreśleniem znaczenia pontyfikatu św. Jana Pawła II – dla szerzenia dzieła Bożego Miłosierdzia dla Polski i całego świata. Jak wiemy, Wielki Święty Papież – był też nieugiętym obrońcą życia od poczęcia do naturalnej śmierci – dlatego każdego 22-ego dnia miesiąca – w suwalskim sanktuarium w czasie Mszy św. o godz. 15.30 – modlimy się za rodziny i w intencji dzieci zmarłych przed urodzeniem. Pochówek dzieci odbywa się na miejscowym cmentarzu.
  • 11. 2021 r. – Suwalski Hubertus – od wielu lat – gromadzi myśliwych już z 11. Kół Łowieckich – nie tylko z regionu suwalskiego. W uroczystej Mszy św. uczestniczyli przedstawiciele najwyższych władz państwowych, samorządowych i różnych szczebli organów pozarządowych. Jak zwykle ważnym wydarzeniem było włączenie nowych – w tym roku – 18. kandydatów, którzy poprzez ślubowanie chcą być myśliwymi na wzór św. Huberta. W koncelebrze wraz z ks. Jaremą Sykulskim wzięło także udział kilku kapłanów – kapelanów kół łowieckich. Ks. Jarema w homilii zaznaczył, że Rota ślubowania wyraźnie podkreśla, iż wspólnota myśliwych szanuje to, co stworzył Pan Bóg – a zatem dba o środowisko, musi przestrzegać sumiennie praw łowieckich, postępować zgodnie z etyką – a więc być niejako kompasem, który kieruje się prawem sumienia, a zatem dbać o godność polskiego myśliwego. W oparciu o Słowo Boże – podkreślił kapłan – trzeba nam postępować zawsze godnie, wiedząc, że tylko Miłość czyni wszystko dobrze, a jeśli – jak naucza św. Augustyn: „Bóg jest w naszym życiu na pierwszym miejscu, to wszystko jest wtedy na miejscu właściwym”.
  • 4 – 7 listopada br. – Parafialne Dni Modlitw o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, do służby w Kościele i o świętość małżeństw i rodzin – były kontynuacją dotychczasowych, stałych modlitw w tych ważnych intencjach Kościoła. Niemalże w przededniu tego czasu – w naszym sanktuarium – ks. bp Jerzy Mazur poświęcił nowy boczny ołtarz Matki Bożej Miłosierdzia, który stanowi niejako „uwieńczenie” Miejsca Miłosierdzia w naszym sanktuarium. Spotkanie na modlitwie z licznie zgromadzonymi przedstawicielami Wspólnot: Rycerzy Kolumba, Apostołów Bożego Miłosierdzia, POAK, Matek w Modlitwie oraz zgromadzonych wiernych z Pasterzem Diecezji Ełckiej, było ważnym wydarzeniem; ks. biskup Jerzy w słowie skierowanym do obecnych wyraźnie podkreślił wyjątkowość tego miejsca, w którym nieustannie trwa wielkie wołanie o zbawienie wszystkich, którzy Bożego Miłosierdzia potrzebują. Podziękował też ks. Jaremie Sykulskiemu – kustoszowi naszego sanktuarium, Kapłanom tu posługującym za to, że kształtują wśród wiernych postawę ducha modlitwy i działania w parafii, w diecezji, w Kościele. W niedzielę, na zakończenie parafialnych dni modlitw o powołania – przybył do sanktuarium wraz z klerykiem ks. Arturem Hałucha – prefektem WSD w Ełku, aby jeszcze bardziej uwrażliwić nas na podjęcie wielkiej, wytrwałej i nieprzerwanej modlitwy „o robotników na Chrystusowe Żniwo”. Modlitwa Kościoła o powołania nie powinna nigdy i nigdzie nie ustawać.
  • „Rozważania Pod Kopułą” – w każdy trzeci piątek miesiąca – były niejako preludium do rozpoczęcia synodalnych spotkań, które są ważną możliwością każdego katolika w odkrywaniu znaków czasu w życiu Kościoła nie tylko lokalnego. Wprowadzenia do refleksji synodalnej oraz ukazanie form pracy we wspólnotach – dokonał ks. Jarema Sykulski – proboszcz parafii i kustosz suwalskiego sanktuarium. Zaznaczył, że w pracach synodalnych powinniśmy podejmować dialog, gdyż jest on drogą wytrwałości, która obejmuje także milczenie oraz cierpienie. To dialog jest zdolny do zbierania doświadczeń ludzi. Musimy rozmawiać, zapisywać i dzielić się, bo każdy nasz głos jest ważny. Rozpoczęte parafialne prace synodalne trwać będą we wszystkich wspólnotach działających przy naszym sanktuarium z jednoczesnym uwzględnieniem problemów ludzi, którzy czują się wykluczeni i zagubieni.

na grudzień – 2021 r.                                                                                                   Bożenna Szynkowska

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here