Strona główna I. Formacja SERCA Z SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA W SUWAŁKACH Z  SANKTUARIUM  BOŻEGO MIŁSIERDZIA  W SUWAŁKACH

Z  SANKTUARIUM  BOŻEGO MIŁSIERDZIA  W SUWAŁKACH

302
0

Człowiecze nadzieje związane z rozpoczętym, już 2022 rokiem, pierzchły wraz z  „nową” pandemią, jak też narastającym niepokojem – „upadku pokoju” – zwłaszcza w pobliżu naszych wschodnich granic. Nadal brzmią nam w uszach, a jeszcze bardziej w naszych przepłoszonych zagrożeniami sercach, słowa kolędy: „Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą…!” … I chociaż mija w Kościele liturgiczny okres zwykły, a tak naprawdę, to zbliża się okres Wielkiego Postu, to… od zawsze i do zawsze… tak samo gorliwie wołamy o Boże Miłosierdzie i dar pokoju w Ojczyźnie naszej i na całym świecie…

  • Tegoroczne wizyty duszpasterskie – kolęda – miały w tym roku, w naszym sanktuarium, wyjątkowe miejsce. Jedną z „form” realizacji tej dawnej i pięknej tradycji były codzienne spotkania na Mszy św. mieszkańców, którzy zwykle przyjmowali duszpasterzy do swoich domostw. Wspólnotowa Eucharystia, a po niej wspólne kolędowanie, modlitwa, przekazanie książeczek „Rodzina Zjednoczona na Modlitwie – 2022”, jak też pamiątkowych obrazków kolędowych i co ważne kolędowego Bożego błogosławieństwa – to wszystko sprawiło, że „nowy obrzęd kolędowy” stał się dla parafian ważną możliwością wzajemnego jednania się, jak też dodatkową szansą skorzystania z sakramentu spowiedzi oraz przyjęcia Pana Jezusa w Komunii św. To takie przedziwne, że pandemiczne niewygodne rygory, „stworzyły” nową szansę przeżywania spotkań duszpasterskich. Oczywiście ta nowa forma nie wykluczyła – dla chętnych – możliwości skorzystania z dawnej, tradycyjnej kolędy.
  • „Jesteś w Ogniach Świętych… Idź i świeć” – 26. Światowy Dzień Życia Konsekrowanego był przeżywany w naszym sanktuarium bardzo uroczyście. W tym dniu – dziękowaliśmy za dar powołania tak wielu osób konsekrowanych, wywodzących się także z naszej wspólnoty parafialnej. Ks. proboszcz w homilii podkreślił, że różnorodność powołań jest dowodem na hojność Bożych charyzmatów, które są przygotowane dla tych, którzy mają otwarte serca oraz umysły i podejmują trud posługiwania w Kościele. Ks. Jarema wyraźnie zaznaczył, że trzeba samemu płonąć, aby zapalać. Dziękując Bogu za dotychczasowe powołania do życia konsekrowanego, powinniśmy nadal żarliwie i wytrwale modlić się o liczne i święte powołania do służby w Kościele… Staramy się być wierni temu wezwaniu i dlatego – poza innymi stałymi modlitwami – w każdy czwartek, w Suwalskim Sanktuarium po Mszy św. o godz. 15.30, w modlitwie różańcowej prosimy w intencji kapłanów posługujących w naszej parafii, za seminarzystów WSD w Ełku i o nowe powołania do kapłaństwa, życia konsekrowanego i misyjnego.
  • „…Synod…Synod…Synod…” – pod takim „hasłem” pojawia się w naszym sanktuaryjnym biuletynie „ Z Serca do Serca” – przekaz aktualnych informacji na temat prac prowadzonych w 6. zespołach synodalnych, które działają przy sanktuarium. Trzeba zauważyć, że chociaż z samego początku, zainteresowanie pracami synodalnymi nie było rewelacyjne, to obecnie następuje wyraźny postęp.  Można stwierdzić, że nastąpiło swoiste „przebudzenie laikatu”, które wyraża się w ożywionym                 i konkretnym podejmowaniu aktualnych problemów życia w Kościele, ale też głębszej refleksji nad szukaniem odpowiedzi na trudne pytania, chociażby: „Czy Kościół w sposób właściwy zabiera głos      w przestrzeni medialnej” lub „Jak apostołować, aby głos świeckich był w Kościele wysłuchany?” albo „W jaki sposób każdy ochrzczony jest powołany do bycia czynnym uczestnikiem misji?” itp. Przeważnie miejscem pracy zespołów synodalnych są parafialne wspólnoty działające przy sanktuarium, ale trzeba przyznać, że osoby spotykające się na comiesięcznych „Rozważaniach Pod Kopułą” mają szczególne możliwości, gdyż – w każdy trzeci piątek miesiąca, po Mszy św. o godz. 00, Suwalskim Sanktuarium – trwają „rozmowy niedokończone”, w czasie których „wypływamy na głębię” problemów. Pytania i refleksje dotyczą spraw najtrudniejszych: wszelakich ludzkich zranień, wykluczeń czy też odejść z Kościoła… Każde spotkanie synodalne jest naprawdę wielkim wyzwaniem i do modlitwy, i do podjęcia szczerego dialogu z tymi, którzy niekoniecznie mają odwagę nawiązywać kontakt z nami, katolikami.

30-lecie diecezji ełckiej… 30-lecie parafii NSPJ w Suwałkach… nie da się „przeoczyć” tak wymownego jubileuszu powstania diecezji ełckiej, jak i naszej parafii NSPJ w Suwałkach, która „ma to szczęście” bycia także Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Jubileusz jest zwykle czasem  podsumowań, refleksji nad przeszłością i swoistych wniosków na przyszłość, ale przede wszystkim jest dla nas wyjątkową możliwością wdzięczności Panu Bogu za tak wielki dar, który dzięki św. Janowi Pawłowi II, po prostu został nam dany. Czas przygotowań do przeżywania jubileuszowych uroczystości, to na pewno czas pokornego uklęknięcia przed Jezusem Miłosiernym; nowy czas zawierzenia i czas odnowy wewnętrznej. Zbliżające się wielkopostne rekolekcje w sanktuarium, będą bezpośrednim przygotowaniem naszych serc i umysłów do odnalezienia się na nowo we wspólnocie parafialnej i naszym Kościele lokalnym. Na pewno mamy wiele do dziękowania, niemało do szczerego przepraszania, ale też bardzo wiele do szczerej prośby o dalsze łaski i błogosławieństwo na każde nadal… parafii i diecezji

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here