Strona główna II. Formacja SUMIENIA CARITAS Biuletyn Caritas – Listopad 2021

Biuletyn Caritas – Listopad 2021

514
0

ks.Tomasz Bondzio

Gala Wolontariatu 2021

Gala Wolontariatu Caritas zbliża się wielkimi krokami. Już za miesiąc, 2 grudnia 2021 r. o godz. 9.30 spotkamy się w Ełku, aby wspólnie świętować Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Wydarzenie to wpisało się w tradycję wolontariatu Caritas Diecezji Ełckiej, a jego punktem kulminacyjnym jest nadanie tytułu Szkolnego Koła Caritas Roku 2021 oraz rozstrzygnięcie konkursu artystycznego: „Czas to miłość. Pieniądz jest znikomy, a miłość trwała” (bł. kard. Stefan Wyszyński).

Zainteresowanych konkursem prosimy, aby wypełnione formularze zgłoszeniowe, ankiety aktualizacyjno-sprawozdawcze oraz przygotowane prace dostarczyć do ełckiej Caritas  do 19 listopada 2021 r. Zgłoszenia na Galę przyjmujemy do 26 listopada 2021 r.

Szczegóły i regulamin konkursu w załączniku oraz na stronie www.elk.caritas.pl. Wszelkich informacji w sprawie konkursu udzielają jego koordynatorzy: ks. dr Ryszard Sawicki, tel. (87) 441 70 24, e-mail: rsawicki@caritas.pl; ks. dr Tomasz Bondzio, tel. (87) 441 70 00, e-mail:  tbondzio@caritas.pl

W programie:

9.30  – Eucharystia pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa Adriana Galbasa SAC w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku (ul. Armii Krajowej 2)

10.30 – Przejście do Ełckiego Centrum Kultury (ul. Wojska Polskiego 47)

10.45 – Powitanie przybyłych Gości

11.00 – Występ artystyczny uczniów SP nr 2 im. Danuty Siedzikówny „INKI” w Ełku

11.25 – Rozstrzygnięcie konkursu Czas to miłość. Pieniądz jest znikomy, a miłość trwała (kard. Stefan Wyszyński)

12:00 – Wspólna agapa

12.30 – Zakończenie

 

 

s.Donata Topa OSB

Pomoc Dzieciom w Kenii

W maju 2021 r. Siostry Benedyktynki Misjonarki – s. Estera Strus, s. Inga Podkowiak i s. Dawida Krajewska – podjęły posługę misyjną na nowej placówce Zgromadzenia w Kenii. Otoczyły opieką 49-osobową grupę dzieci z Domu Dziecka w Limuru. To miasto jest położone wysoko w górach dlatego, jak na warunki afrykańskie, jest tam zimno. Z ofiar przywiezionych z Polski, Siostry zakupiły dla dzieci pościel i ciepłe ubrania. To tylko kropla w morzu potrzeb. W trosce o poprawę losu dzieci, które doświadczyły w swoim życiu dramatu osierocenia, odrzucenia, czy przemocy, Siostry pragną stworzyć im godne warunki życia i umożliwić start w lepszą przyszłość np. poprzez przygotowanie ich do zawodu, który umożliwi im podjęcie pracy. Konieczna jest modernizacja budynku, szczególnie kuchni i łazienek, nie mówiąc o codziennych wydatkach związanych z nauką, wyżywieniem i utrzymaniem czystości. Siostry będą ogromnie wdzięczne za każdą formę pomocy duchowej czy materialnej. Razem możemy sprawić, aby na twarzach ich podopiecznych zagościł uśmiech, aby poczuły się kochane i bezpieczne.

Wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w dalszą pomoc Misjonarkom, zachęcamy do wpłat środków pieniężnych na wyodrębniony rachunek bankowy ełckiej Caritas nr 20 1020 4724 0000 3002 0077 5429 (PKO BPO SA Odział w Ełku) z dopiskiem „Pomoc Dzieciom w Kenii”. W imieniu Sióstr i Dzieci znajdujących się pod ich opieką z góry dziękujemy za dar serca na misje w dalekiej Kenii.

 

Bogumiła Święcka

Pomóżmy Marysi

Marysia urodziła się w styczniu 2021 roku. Dwa dni po narodzinach zdiagnozowano u niej obniżone napięcie mięśniowe. Po szczegółowych badaniach w Poznaniu w lutym rodzice usłyszeli tragiczną diagnozę. Marysia ma rdzeniowy zanik mięśni SMA typ 1. Jej codzienność to antybiotyki, inhalacje, oklepywanie, drenaż, ćwiczenia oddechowe. Bez terapii genowej stan zdrowia dziewczynki będzie się pogarszał. Tylko terapia genowa poprawia szanse dziecka na prowadzenie w miarę samodzielnego życia w przyszłości. Terapia jest nierefundowana, a jej koszt to ponad 9 milionów złotych. Do zebrania jest ogromna suma. Czas ma wielkie znaczenie – Zolgensma musi być podana, zanim dziecko osiągnie wagę 13,5 kg. Marysia waży w tej chwili prawie 7,5 kg. Im szybciej zostanie podany lek, tym jest bardziej skuteczny i ma mniejsze działania niepożądane. Dzięki pomocy wielu osób, zebrano dotychczas ponad 6 milionów złotych. Ciągle jeszcze brakuje, aby dziecko mogło rozpocząć terapię. Bardzo prosimy o pomoc dla Marysi.

Zbiórka pieniężna prowadzona jest na:  https://www.uratujecie.pl/potrzebujacy/Marysia

 

 

Radek Stańczyk

Pomoc seniorom w Gminie Biała Piska

dav

Na terenie Gminy Biała Piska trwa realizacja projektu „Opieka medyczna i rehabilitacyjna”, w ramach którego są świadczone wizyty domowe personelu medycznego w domach podopiecznych. Pielęgniarki Caritas wykonują specjalistyczne, sterylne opatrunki na trudno gojące się odleżyny, iniekcje podskórne i dożylne, pomagają w uaktywnianiu i ćwiczeniach ruchowych, wykonują czynności pielęgnacyjne, dokonują pomiaru ciśnienia oraz badają poziom cukru we krwi. Ważnym elementem tej pomocy jest dostarczanie specjalistycznych środków opatrunkowych, preparatów do higieny oraz leków, które dla pacjentów w trudnej sytuacji materialnej są zakupione w ramach realizowanego projektu. Pomoc świadczona przez Caritas jest uzupełnieniem usług opiekuńczych świadczonych przez ośrodek pomocy społecznej oraz pozwala zabezpieczyć chorych poza godzinami funkcjonowania ośrodków zdrowia.

Wszystkie prowadzone działanie są niezwykle pożądane w obliczu zmian jakie zachodzą w naszym społeczeństwie. Skokowy wzrost osób w podeszłym wieku przy jednoczesnym, systematycznym spadku liczebności społeczeństwa w tak zwanym wieku produkcyjnym wpływa na gwałtowne starzenie się społeczeństwa. Zwłaszcza na terenach wiejskich oddalonych od miasta pojawia się problem zabezpieczenia osób starszych, u których występuje konieczność zapewnienia specjalistycznej pomocy medycznej. Już dziś duża liczba mieszkańców Gminy Biała Piska to seniorzy, a region śmiało można zaliczyć do geriatrycznych. Naprzeciw takiemu zapotrzebowaniu wychodzi Caritas Diecezji Ełckiej i Gmina Biała Piska współfinansująca już kolejną edycję projektu, którego celem jest poprawa jakości funkcjonowania osób przewlekle chorych.

 

 

Joanna Sak- Rokicka

Projekt „Pogodna jesień”

Seniorzy często postrzegani są jako osoby nieaktywne zawodowo i społecznie, z przestarzałymi poglądami i zasadami. Często czują się mniej potrzebni w społeczeństwie i stopniowo wycofują się z niego. Tempo rozwoju technologicznego i zmiany cywilizacyjne powodują, iż osobom starszym coraz trudniej odnaleźć się w dzisiejszym świecie, co pogłębia zjawisko ich izolacji społecznej. Wychodząc naprzeciw tym problemom Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza z siedzibą w Ełku od 1 września br. realizuje projekt „Pogodna jesień”. Dzięki niemu seniorzy mogą skorzystać z pomocy psychologicznej oraz różnego rodzaju zajęć usprawniających.

Pomoc psychologiczna jest świadczona w postaci indywidualnych konsultacji. Jej celem jest zwiększenie satysfakcji z życia oraz przeciwdziałanie depresji. Udział w zajęciach rekreacyjno-ruchowych pozwala uczestnikom projektu na poprawę kondycji organizmu. Odpowiednio dobrane ćwiczenia wzmacniają witalność fizyczną oraz odprężają seniorów.  Od września ruszyły również zajęcia muzyczne „Z muzyką przez życie” oraz treningi pamięci „To mnie kręci – ćwiczenie pamięci”, które mają pomóc seniorom zachować ich sprawność możliwie jak najdłużej poprzez odpowiednią stymulację zmysłów. W programie uczestniczy 34 seniorów, a jego realizacja potrwa do końca grudnia 2021 roku.

Projekt „Pogodna jesień” jest realizowany przy wsparciu finansowym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

 

Renata Stańczyk

Pomoc osobom bezdomnym jesienią i zimą

17 października w Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem rozpoczęliśmy jesienno-zimową akcję Caritas wydawania zupy osobom bezdomnym i ubogim. Przed budynkiem Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku rozdawaliśmy w namiocie Caritas zupę grochową, fasolkę po bretońsku i bigos. Na osoby, które nas odwiedziły czekała również herbata, kanapki i słodycze. Akcja wydawania ciepłej zupy potrwa do wiosny. Po posiłek można zgłaszać się od poniedziałku do piątku do jadłodajni Caritas przy ul. Kościuszki 17 w Ełku w godzinach od 12.00 do 13.00. W piątki osoby bezdomne i ubogie otrzymują dodatkowo jedzenie w formie suchego prowiantu. Przy budynku wydajemy także odzież używaną oraz dzielimy się wszystkim tym, co pozyskamy od darczyńców.

Od 1 października funkcjonuje również ogrzewalna dla osób bezdomnych przy ul. Kościuszki 18 w Ełku. Jest czynna codziennie w godzinach od 18.00 do 8.00. Bezpieczne miejsce do spania znajdą tutaj osoby bezdomne przebywające poza schroniskami. Przez całą noc pełni w placówce dyżur opiekun, który informuje o innych formach pomocy osobom bezdomnym. W ogrzewalni podopieczni mają możliwość kąpieli, wykonania zabiegów higienicznych oraz wymiany odzieży. Codziennie otrzymują ciepłą herbatę oraz jedzenie. W placówce obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia oraz spożywania alkoholu. Wchodzący muszą zostawić swoje rzeczy w przechowalni. Ogrzewalnia będzie funkcjonować do 30 kwietnia 2022 roku.

 

                                                           

 

Prowadzenie Ogrzewalni im. Św. Ojca Pio jest finansowane ze środków Gminy Miasta Ełku, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz środków własnych Caritas Diecezji Ełckiej.

 

 

Urszula Sawicka

Kwalifikowanie rodzin i osób do otrzymywania żywności z POPŻ

12 października br. w Caritas Diecezji Ełckiej odbyło się spotkanie z dyrektorami i pracownikami ośrodków pomocy społecznej z naszego regionu. Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym za udział i refleksję nad podsumowaniem minionego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy najbardziej potrzebującym oraz omówienie nowych wytycznych na Podprogram 2021.

Pomoc w formie żywności w ramach POPŻ Podprogram 2021 zgodnie z aktualnymi wytycznymi mogą otrzymać osoby/rodziny, których miesięczny dochód netto nie przekracza 1161,60 zł na osobę w rodzinie, a 1542,20 na osobę samotnie gospodarującą.

Osoby zainteresowane od listopada br. mogą zgłaszać się do pracowników socjalnym w gminnym lub miejskim ośrodku pomocy społecznej w celu sprawdzenia sytuacji dochodowej i ewentualnego zakwalifikowania do powyższej pomocy. Ponowna dystrybucja żywności najprawdopodobniej możliwa będzie od stycznia 2022 r. Osoby, które korzystały we wcześniejszych latach z w/w pomocy, są również zobowiązane do ponownego przeliczenia dochodu i zakwalifikowania do programu.

 

 ks. Ryszard Sawicki

Wolontariusze w trosce o zaniedbane groby

Jak co roku przed Uroczystością Wszystkich Świętych i Wspomnieniem Wszystkich Wiernych Zmarłych wolontariusze Szkolnych Kół Caritas wraz z Opiekunami do zaangażowali się w sprzątanie zaniedbanych grobów (zwłaszcza dziecięcych) na Cmentarzu Komunalnym nr 1 w Ełku.

Akcja sprzątania zaniedbanych grobów, na którą wyraziło zgodę Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, odbyła się 26 października br. Rozpoczęliśmy wspólną modlitwą przy głównej bramie cmentarza. Ełcka Caritas zapewniła podstawowe rzeczy potrzebne przy sprzątaniu: rękawiczki, worki itp. Po zakończeniu akcji gościliśmy w Centrum Edukacji Ekologicznej, gdzie była możliwość napicia się gorącej herbaty i upieczenia kiełbasek na ognisku.

Działanie miało na celu kształtowanie postaw prospołecznych oraz uwrażliwienie młodego pokolenia na szacunek dla zmarłych i cmentarza jako miejsca ich spoczynku. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli włączyć się w akcję sprzątania zaniedbanych grobów.

 

Agnieszka Laskowska

Koncert Janusza Laskowskiego w DPS „Misericordia” w Ełku

23 września w Domu Pomocy Społecznej „Misericordia” w Ełku odbył się koncert Janusza Laskowskiego. Uczestniczyli w nim mieszkańcy i pracownicy naszego domu oraz zaproszenie goście. Artysta zagrał wiele znanych utworów. Sprawił przy tym radość naszym pensjonariuszom i przeniósł ich do lat młodości…

 

Caritas Diecezji Ełckiej

ul. ks. prał. Mariana Szczęsnego 1, 19-300 Ełk

tel. +48 (87) 441 70 00; www.elk.caritas.pl; e-mail:elk@caritas.pl

Regon 040109444, NIP 848-14-65-879

Pomóż nam pomagać!

Konto: PKO BP SA o/Ełk 29 1020 4724 0000 3302 0027 2369

Konto walutowe: PL 72 1020 4724 0000 3102 0031 3015
SWIFT BPKOPLPW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here