Strona główna Bez kategorii W KRĘGU SZKOLNICTWA Ełczanin honorowym profesorem oświaty

Ełczanin honorowym profesorem oświaty

395
0

Dość powszechnie znane są kolejne stopnie awansu zawodowego nauczyciela: stażysta, kontraktowy, mianowany i dyplomowany. Jest jednak jeszcze jeden wyjątkowy „szczebelek”:  to honorowy tytuł profesora oświaty. Tą godnością może zostać wyróżniony nauczyciel posiadający przynajmniej 20-letni staż pracy, w tym co najmniej 10-letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany. Honorowy tytuł profesora oświaty nadaje Minister Edukacji i Nauki na wniosek Kapituły do spraw Profesorów Oświaty.

Czym kieruje się kapituła, podejmując taką uchwałę? Zgodnie z rozporządzeniem oceniany przez nią nauczyciel powinien m.in. wykazywać wysoką jakość pracy prowadzonej z uczniami, pozytywnie wpływać na innych nauczycieli, dzielić się z nimi swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym, pełnić funkcje eksperckie i doradcze w systemie oświaty, prezentować wysoki poziom kultury pedagogicznej i kultury języka. Kapituła bierze pod uwagę także  uznany dorobek zawodowy potwierdzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodami ministra, kuratora oświaty lub organów prowadzących szkoły i placówki; znaczący udział w przygotowaniu zawodowym przyszłych nauczycieli, publikacje dotyczące oświaty i problematyki edukacyjnej.

Z powyższego wynika, że nie jest łatwo uzyskać honorowy tytuł profesora oświaty, zwłaszcza że jest on nadawany raz w roku (w Dniu Edukacji Narodowej), zazwyczaj grupie ok. 20. nauczycieli z całego kraju. W tym roku w zacnym gronie na wniosek Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty znalazł się ełczanin Ryszard Skawiński, dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, mgr filologii polskiej, nauczyciel języka polskiego, wieloletni dyrektor ZS nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku, obecnie nauczyciel konsultant w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i adiunkt dydaktyczny w ełckiej Filii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. R. Skawiński jest redaktorem naczelnym czasopisma pedagogicznego „Publikator” oraz członkiem redakcji czasopism naukowych, autorem lub współautorem ponad 100 publikacji o tematyce pedagogicznej i regionalnej. Jest ponadto ekspertem MEiN ds. awansu zawodowego nauczycieli, pełnił funkcję koordynatora polskiej pomocy w zakresie reformy szkolnictwa zawodowego w Ukrainie. W swojej 40-letniej karierze zawodowej (20 lat jako nauczyciel dyplomowany) otrzymywał m.in. nagrody starosty, kuratora oświaty i ministra edukacji, został odznaczony Medalem Komisji Narodowej, Srebrnym Krzyżem Zasługi i Złotym Krzyżem Zasługi. Ryszard Skawiński był w Ełku radnym miejskim i przez kilka kadencji radnym powiatowym (także w obecnej kadencji), członkiem Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here