Strona główna Bez kategorii W KRĘGU SZKOLNICTWA Od marca dodatkowe zajęcia  z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej

Od marca dodatkowe zajęcia  z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej

317
0

Już od 1 marca br. publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz szkoły artystyczne będą mogły realizować dodatkowe zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło  na ten cel 180 mln zł.  Oznacza to, że subwencja oświatowa w części kierowanej na pomoc psychologiczno-pedagogiczną w 2022 wzrośnie o 31 procent. Kwota ta pozwoli na zrealizowanie ok. 3 mln dodatkowych godzin dla uczniów, w ramach których organizowane będą zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne ćwiczenia o charakterze terapeutycznym.

Szacunkowa liczba godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej wyniesie w szkole liczącej 100 uczniów – 63 dodatkowe godziny zajęć, w szkole liczącej 200 uczniów – 127 dodatkowych godzin, w szkole liczącej 300 uczniów – 191 dodatkowych godzin, w szkole liczącej 400 uczniów – 255 dodatkowych godzin, w szkole liczącej 500 uczniów – 319 dodatkowych godzin, a w szkole liczącej 600 uczniów – 383 dodatkowe godziny.

Zajęcia w ramach programu resortu edukacji prowadzone będą przez nauczycieli specjalistów zatrudnionych w szkołach, tj. psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych. Po rozpoznaniu potrzeb uczniów, w tym również uczniów rozpoczynających kształcenie w roku szkolnym 2022/2023, dyrektor placówki będzie mógł być przydzielać prowadzenie takich zajęć również innym specjalistom.

Środki na realizację programu trafią na rachunki jednostek samorządu terytorialnego jeszcze przed terminem rozpoczęcia zajęć. A cały projekt  powinien  zostać zrealizowany od marca do 20 grudnia br., ale to szkoła – stosownie do potrzeb i możliwości uczniów – zadecyduje o terminie rozpoczęcia wdrażania projektu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here