Strona główna Bez kategorii W KRĘGU SZKOLNICTWA Wydarzyło się

Wydarzyło się

582
0

Spektakl Tramwaj zwany nienawiścią w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostkach

11 grudnia 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostkach odbyła się premiera spektaklu „Tramwaj zwany nienawiścią” wyreżyserowanego przez Jarosława Antoniuka, dyrektora Teatru Lalki i Aktora w Łomży. Był to efekt realizacji projektu „Po prostu TEATR” sfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach tego przedsięwzięcia uczniowie brali udział w warsztatach teatralnych prowadzonych przez choreografa z Ełckiego Centrum Kultury oraz aktorów z Teatru Lalki i Aktora w Łomży i Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.

Myślą przewodnią spektaklu było poszanowanie odmienności poglądów oraz akceptacja człowieka bez względu na jego wygląd, status społeczny i zainteresowania. Dzięki udziałowi w przedstawieniu uczniowie kształtowali swoje pasje i zdolności artystyczne. Wszystkie działania zrealizowane w ramach projektu, także dzięki zaangażowaniu nauczycielek Barbary Merskiej i Agnieszki Purzeczko, pozwoliły dzieciom poznać istotę sztuki teatru z uwzględnieniem najważniejszych jej elementów, m.in. aktorskich, technicznych i reżyserskich.

Na premierze przedstawienia obecny był Wojciech Cybulski Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty. W swoim wystąpieniu pokreślił walory artystyczne, edukacyjne i  wychowawcze spektaklu.

 

Wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego

17 grudnia 2021 r. w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku odbyło się przekazanie aktów nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Uroczystego wręczenia dokonał Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski. Gratulując pedagogom zdobycia kolejnego stopnia awansu zawodowego, wicekurator podkreślił znaczenie istotnej roli nauczycieli w rozwoju dzieci i młodzieży. Dodał też, że stwarzanie właściwych warunków do wychowania do wartości ma kluczowe znaczenie dla dobra i pomyślności przyszłych pokoleń Polaków.

Akty nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego odebrało 9. pedagogów z rejonu Ełckiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

 

Spotkanie w Ełku przedstawicieli szkół realizujących program Szkoła Promująca Zdrowie

14 grudnia 2021 r. w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Ełku odbyło się spotkanie przedstawicieli przedszkoli, szkół i placówek wdrażających program Szkoła Promująca Zdrowie. Wzięli w nim udział dyrektorzy i szkolni koordynatorzy programu oraz zaproszeni goście, m.in. prof. dr hab. Krzysztof Ostaszewski – kierownik Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej „Pro-M” w Zakładzie Zdrowia Publicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Joanna Lewarowska i  Andrzej Szczapa z Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie.

Spotkanie rozpoczął Wojciech Cybulski – Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty, który na wstępie podziękował za zaangażowanie na rzecz promocji zdrowia i tworzenia zdrowego środowiska szkolnego. Uwagę zwrócił na rolę systemu wartości w prawidłowym funkcjonowaniu młodego człowieka.

W dalszej części spotkania różnorodną problematykę przedstawili zaproszeni prelegenci. Prof. dr hab. Krzysztof Ostaszewski wygłosił wykład nt. „Kultura i klimat placówki oświatowej a dobrostan psychiczny społeczności szkolnej. Doświadczenia Szkoły Promującej Zdrowie”. Teresa Garlicka – doradca zawodowy z Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku przedstawiła „Mediacje rówieśnicze jako forma rozwiązywania konfliktów”. Alicja Ożańska – pedagog z Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku omówiła „Klimat szkoły i efektywność procesu wychowania”. Przykładem dobrej praktyki w zakresie budowania pozytywnego klimatu społecznego w szkole podzieliła się Maria Chaberek ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku. Spotkanie podsumowała Anna Zdaniukiewicz – wojewódzki koordynator programu Szkoła Promująca Zdrowie.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here