Strona główna Bez kategorii W KRĘGU SZKOLNICTWA W kręgu szkolnictwa

W kręgu szkolnictwa

344
0

Od września 2023 r. w polskich szkołach – Biznes i zarządzanie

Od września 2023 r. w szkołach ponadpodstawowych będzie nauczany nowy przedmiot Biznes i Zarządzanie. Zajęcia te będą realizowały i rozszerzały założenia obecnego przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. Planuje się, że dotychczasowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych zostanie utrzymany. W podstawie programowej nowego przedmiotu, oprócz wymagań dla poziomu podstawowego, określone zostaną również wymagania dla poziomu rozszerzonego tak, aby chętni uczniowie mogli przystąpić do egzaminu maturalnego z Biznesu i Zarządzania jako przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Wprowadzenie możliwości kształcenia w zakresie przedsiębiorczości i biznesu
na poziomie rozszerzonym pozwoli na to, aby w ramach nowego przedmiotu, obok zagadnień takich jak finanse osobiste, system gospodarczy czy rynek pracy, które są już obecne
w podstawie programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, pojawiły się także dodatkowe treści. Szczególny nacisk w ramach BiZ będzie położony na pracę w grupach, analizowanie praktycznych przykładów doświadczeń polskich i zagranicznych przedsiębiorców oraz rozwijanie kompetencji liderskich. To elementy obecne na każdych studiach biznesowych, w tym w ramach programów typu MBA, których zakres na potrzeby nowego przedmiotu zostanie dopasowany. Również katalog materiałów dydaktycznych zostanie wzbogacony o nowe technologie oraz narzędzia cyfrowe służące uczniom, nauczycielom i innym członkom społeczności szkolnej.

Wprowadzenie nowego przedmiotu maturalnego jest odpowiedzią na potrzeby
i postulaty zgłaszane przez środowiska biznesowe oraz akademickie, a także Radę Edukacji Finansowej oraz Radę do spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP. Wspomniane podmioty od dawna postulowały, aby nauczane zagadnienia w ramach przedsiębiorczości dostosować do oczekiwań rynku pracy. Warto dodać, że przedmioty dotyczące zarządzania
i biznesu są obecne w międzynarodowym systemie edukacji (IB) oraz w systemach edukacji wielu państw, gdzie cieszą się dużą popularnością wśród uczniów.

Po raz pierwszy egzamin maturalny w wersji rozszerzonej zostanie
przeprowadzony w 2027 r.

 

Harcerska Akcja Zima 2022

Dwieście lat Romantyzmu to hasło obozu harcerzy z Hufca ZHP w Ełku. Przebywających
na zimowisku w Kruklankach harcerzy, odwiedził Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty – Wojciech Cybulski. W nawiązaniu do ogłoszonego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Roku 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego, Warmińsko-Mazurski Wicekurator podkreślił znaczenie twórczości polskich romantyków, dzięki której naród nie zapomniał o swoich korzeniach. Zwrócił uwagę, że wszystkie dzieła epoki romantyzmu są ponadczasowe,
a my Polacy, jesteśmy spadkobiercami tego dziedzictwa.

Na zakończenie swojego wystąpienia Kurator życzył wszystkim harcerzom wspaniałego wypoczynku oraz szczęśliwych powrotów do domów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here