Strona główna Bez kategorii Biuletyn Caritas – marzec 2022

Biuletyn Caritas – marzec 2022

356
0

ks. Dariusz Kruczyński

Baranki Wielkanocne

 

„Baranki Wielkanocne” to nieodłączny symbol Świąt Wielkanocnych. Ełcka Caritas łączy tradycję ze szczytnym celem i rozprowadza je w parafiach. Baranki wykonane są z białej czekolady.

Środki finansowe pozyskane z tej akcji przeznaczone zostaną na sfinansowanie prac wykończeniowych przy rozbudowie Centrum Senioralnego „Misericordia” w Ełku oraz prac budowlanych przy nowo powstającym domu pomocy społecznej w Suwałkach przy ul. Puławskiego 24. Oba domy mają służyć osobom w podeszłym wieku i przewlekle chorym, gdzie znajdą oni godne warunki życia poprzez odpowiednią opiekę, rehabilitację i pomoc duchową. Tych, którzy chcieliby wesprzeć nasze dzieło, zachęcamy do wpłat ofiar na konto Caritas z dopiskiem „Moja cegiełka na DPS” (PKO BP SA o/Ełk 29 1020 4724 0000 3302 0027 2369). Niech jałmużna wielkopostna będzie okazją do włączenia się w to piękne dzieło.

 

Podziękowania od Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej

 

ks. Krzysztof Zubrzycki

Światowy Dzień Chorego w DPS „Misericordia” w Ełku

Biskup ełcki Jerzy Mazur, 11 lutego 2022 r. odwiedził Dom Pomocy Społecznej „Misericordia” w Ełku. Pod jego przewodnictwem była sprawowana Msza św., podczas której do zebranych, głównie pensjonariuszy DPS-u, wygłosił Słowo Boże. Powodem spotkania był XXX Światowy Dzień Chorego obchodzony we wspomnienie NMP z Lourdes.

„Przyprowadziła nas tutaj wiara. Nasza wiara i wiara tych, którzy was dziś tu przyprowadzili. Stańmy przy Jezusie, który uzdrawia. Jezus każdego z was bierze na bok, tak jak głuchoniemego z dzisiejszej Ewangelii i dotyka was swoją miłością i łaską, swoim uzdrowieniem” – mówił do chorych uczestniczących w Eucharystii bp Mazur.

Podkreślił, że największym znakiem miłości Boga do człowieka, i to szczególnie miłości Boga do cierpiącego człowieka, jest cierpienie i śmierć samego Jezusa na krzyżu. To właśnie ku Niemu mamy skierować swój wzrok, w Jego cierpieniu bowiem dostrzegamy najwyższy współudział w bólu chorych, cierpieniu niewinnych, słabości tych, którzy w żaden sposób nie mogą się sobą zająć, lecz całkowicie zależą od opieki innych. „Ważne jest, żebyście wszyscy uwierzyli w cud miłości. Co to takiego? To przyjęcie i zaakceptowanie cierpienia oraz ofiarowania cierpienia Mistrzowi tego wszystkiego, co macie w swoich sercach” – mówił Pasterz ełcki.

Ordynariusz ełcki podkreślił również rolę Matki Bożej w procesje starzenia się, cierpienia, choroby. „Ona, mocą Ducha Św. staje się Matką Syna Bożego. Jej posłuszeństwo jest wzorem dla każdego z nas, jak znosić cierpienie i zatapiać je w krzyżu Chrystusa. Swoje objawienie w Lourdes rozpoczęła od znaku krzyża, jakby chciała ukierunkować, powiedzieć wszystkim nam, że w krzyżu jest nasza siła i zbawienie. Trzymajmy się kurczowo Matki i krzyża. Niech on będzie dla was siłą i mocą”.

„Jesteśmy utrudzeni, schorowani, cierpiący. Przychodzimy do Jezusa jako do źródła nadziei, bo jej bardzo potrzebujemy. Bóg jest z nami, wysłuchuje naszych próśb i przebacza. Do tego potrzebna jest nam wiara. Ona napełnia nasze serca nadzieją i miłością. Bóg uzdrawia poprzez posługę biskupów i kapłanów. Pan dziś zleca nam misję, aby głosić, ewangelizować i uzdrawiać chorych – stwierdził duchowny.

Biskup prosił zgromadzonych, żeby poprzez cierpienie wypraszali powołania do kapłaństwa, życia osób konsekrowanych, powołania misyjne i do małżeństwa. „Jesteście silni i mocni jak Jezus na krzyżu poprzez waszą modlitwę i cierpienia. W was jest siła” – mówił.

W uroczystości prócz pracowników i podopiecznych DPS „Misericordia” w Ełku uczestniczyli także rodziny pensjonariuszy. Po zakończonej Eucharystii, modlący się otrzymali obrazki z podobizną św. Józefa.

DPS „Misericordia” w Ełku skierowany jest do osób w podeszłym wieku. Świadczone są tu usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające, uwzględniające indywidualne potrzeby osób starszych. Usługi te dostosowane są do sprawności psychofizycznej osób starszych. Mieszkańcom Domu stworzone zostały godne i komfortowe warunki życia.

W październiku 2021 r. oddano do użytku nowy budynek DPS, pozbawiony wszelkich barier architektonicznych. Liczba pensjonariuszy wzrosła z 71 do 100. Profesjonalną opiekę sprawuje wykwalifikowany personel. Opiekę nad placówką sprawuje Caritas Diecezji Ełckiej, której dyrektorem od 20-tu lat jest ks. dr Dariusz Kruczyński.

 

 

Urszula Sawicka

Ruszamy z nową edycją POPŻ Podprogram 2021

Caritas Diecezji Ełckiej po raz kolejny przystąpiła do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Edycja programu-Podprogram 2021 będzie trwała do końca października 2022 r.

Dystrybucja żywności w parafiach rozpoczęła się w marcu br.; na początek jest to pięć produktów: groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, szynka drobiowa oraz szynka wieprzowa mielona. Kolejne produkty będą dostarczane do magazynu według harmonogramu dostaw, a następnie przekazywane do Parafialnych Zespołów Caritas na terenie diecezji ełckiej. Zestaw artykułów spożywczych w Podprogramie 2021 widoczny jest na zamieszczonym plakacie i obejmuje ok. 28,17 kg żywności.

Warto nadmienić, że z pomocy żywnościowej w ramach POPŻ Podprogram 2021 mogą skorzystać osoby samotnie gospodarujące, których dochód nie przekracza 1 707,20 zł. netto oraz rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 1 320,00 zł. netto. Po skierowanie należy zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej, a następnie dostarczyć je do Parafialnego Zespołu Caritas.

 

ks. Tomasz Bondzio, s. Donata Topa OSB

Jałmużna Wielkopostna na Dom Dziecka w Limuru

 

W maju 2021 r. trzy Siostry Benedyktynki Misjonarki – s. Estera Strus, s. Inga Podkowiak i s. Dawida Krajewska – udały się z posługą misyjną do placówki w Kenii. Otoczyły opieką 65-osobową grupę dzieci z Domu Dziecka św. Antoniego w Limuru. Siostry zapewniają dzieciom opiekę, utrzymanie i wychowanie w katolickiej wierze. Dom św. Faustyny „Pomocna Dłoń” prowadzony przez ełcką Caritas nawiązał stałą współpracę z domem dziecka w Limuru. Dzięki finansowemu wsparciu Siostry zakupiły dla dzieci pościel i ciepłe ubrania. Zostały wyremontowane pokoje dziecięce oraz świetlica. Siostry pragną stworzyć im godne warunki życia i umożliwić start w lepszą przyszłość np. poprzez przygotowanie ich do zawodu, który umożliwi im podjęcie pracy. Dlatego zakupione zostały maszyny do szycia mundurków szkolnych dla innych szkół oraz maszyny dziewiarskie. Konieczna jest modernizacja całego budynku, szczególnie kuchni i łazienek.

Wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w dalszą pomoc Misjonarkom, zachęcamy do wpłat środków pieniężnych na wyodrębniony rachunek bankowy ełckiej Caritas nr 20 1020 4724 0000 3002 0077 5429 (PKO BPO SA Odział w Ełku) z dopiskiem „Pomoc Dzieciom w Kenii”. W imieniu Misjonarek i ich podopiecznych z góry dziękujemy za dar serca na misje w dalekiej Kenii.

 

ks. Dariusz Kruczyński

Podaruj nam 1% swojego podatku

Po wielu latach pracy, zarówno w Caritas Diecezji Ełckiej, jak i Stowarzyszeniu Lazarus, wiem jak ważna jest pomocna dłoń skierowana w kierunku człowieka potrzebującego. Pomaganie innym sprawia, że czujemy się i jesteśmy lepszymi ludźmi. Ten czas pokazał, jak dużo możemy zrobić dla innych dzięki wsparciu, które otrzymujemy od ludzi dobrej woli. W kręgu naszych podopiecznych znajdują się osoby niepełnosprawne, starsze, chore i bezdomne. Są wśród nich ludzie z różnymi schorzeniami: stwardnieniem rozsianym, nowotworami, demencją starczą, chorobami psychicznymi. Staramy się wspierać ich w każdej problemowej sytuacji. Pomóż nam zrobić dla nich jeszcze więcej. Jeżeli uważasz, że warto pomagać innym, przekaż proszę 1% swojego podatku na Stowarzyszenie Lazarus. Twój dar pozwoli otoczyć opieką rodziny w trudnej sytuacji życiowej oraz osoby starsze i niepełnosprawne.

Przekazując nam 1% podatku dochodowego, wpierasz zwłaszcza nasze działania na rzecz osób starszych i chorych. Wiem, jak bardzo Ci ludzie potrzebują naszej pomocy, dlatego jeszcze bardziej motywuje mnie to do angażowania w nią jak największego grona osób. Jeżeli nasze cele nie są Tobie obojętne i chcesz pomóc, nie zmarnuj tegorocznej szansy i przekaż swój 1% podatku. Pomóżmy razem tym, którzy liczą na naszą pomoc.

 

 

 

Caritas Diecezji Ełckiej

ul. ks. prał. Mariana Szczęsnego 1, 19-300 Ełk

tel. +48 (87) 441 70 00; www.elk.caritas.pl; e-mail:elk@caritas.pl

Regon 040109444, NIP 848-14-65-879

Pomóż nam pomagać!

Konto: PKO BP SA o/Ełk 29 1020 4724 0000 3302 0027 2369

Konto walutowe: PL 72 1020 4724 0000 3102 0031 3015
SWIFT BPKOPLPW

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here