Strona główna Bez kategorii Kalendarium 30-lecia Diecezji Ełckiej

Kalendarium 30-lecia Diecezji Ełckiej

1007
0

25 marca 2022 r. mija dokładnie 25 lat, jak Ojciec Święty Jan Paweł II, bullą Totus Tuus Poloniae Populus dokonał reorganizacji diecezji i prowincji kościelnych w Polsce, w tym powołał do życia diecezję ełcką. Nowy podział administracyjny miał na celu ułatwienie organizacji duszpasterstwa w mniejszych terytorialnie i liczbowo diecezjach, usprawnieniem kontaktu biskupów diecezji z kapłanami i wiernymi.  Diecezja ełcka objęła teren ziemi mazurskiej i suwalsko-augustowskiej o łącznej powierzchni 11 000 km2.

Warto pochylić się nad dziejami naszej diecezji, tym bardziej, iż obfituje ona w bogactwo wydarzeń i historii ludzi.

Do ważniejszych wydarzeń ostatniego dwudziestopięciolecia zaliczyć należy:

Tworzenie struktur organizacyjnych Diecezji Ełckiej (1992): Kuria Biskupa, Sąd Biskupi, WSD.

Pierwszą instytucją powołaną do życia w diecezji ełckiej była Kuria Biskupia. Obecnie jej siedziba znajduje się przy pl. Katedralnym 1. W Wielki Czwartek 16 kwietnia 1992 r. zostało powołane do istnienia Wyższe Seminarium Duchowne, które urządzono w gmachu po Studium Medycznym, naprzeciwko katedry. Trzecią instytucją diecezjalną był Sąd Biskupi, ustanowiony dekretem biskupa ełckiego z 1 maja 1992 r.

Peregrynacja relikwii św. Wojciecha (1993).

13 września rozpoczęła się peregrynacja relikwii św. Wojciecha w parafiach diecezji ełckiej, które odwiedziły wszystkie parafie diecezji, aby pomóc w pogłębieniu życia religijnego i odnowieniu ducha apostolskiego naszych wiernych. Peregrynacja relikwii św. Wojciecha była przygotowaniem diecezji do uroczystości jubileuszowych.

Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski na Wigrach (1995). Zakończone aktem koronacji Obrazu Matki Bożej Studzieniczańskiej.

Spotkania Zespołu Biskupów KEP zrodziły się podczas 279. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski na Wigrach. 17 września 1995 r. nastąpił akt koronacji obrazu Matki Bożej Studzieniczańskiej-Matki Kościoła. Aktu tego dokonał ks. kardynał Józef Glemp – prymas Polski przy współudziale abp. Józefa Kowalczyka – nuncjusza apostolskiego, ks. abp. Edmunda Piszcza – metropolity warmińskiego, ks. bp. Juliusza Paetza – biskupa łomżyńskiego, ks. bpa Juozasa Żemartisa z Mariampola, ks. bp. Wojciecha Ziemby – biskupa ełckiego i ks. bp. Edwarda Samsela – ełckiego biskupa pomocniczego.

Peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej (1996).

W dniach od 23 marca do 8 kwietnia 1996 r. Matka Boska w znaku figury fatimskiej nawiedzała diecezję ełcką. Było to jakby Jej zjawienie się wśród nas, by przekazać nam ważne orędzie. Wierni przywitali Ją jak Matkę zatroskaną o nasze zbawienie i zatroskaną o losy współczesnego świata. Figura fatimska przebywała najpierw w stolicy diecezji, a następnie odwiedziła jeszcze inne miasta, aby wierni, z poszczególnych dekanatów i parafii, mogli według ustalonego porządku pielgrzymować do tych miast na spotkanie z Niepokalaną.

I Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Ełckiej (1998).

30-31.05.1998 r. odbył się I Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Ełckiej.

I Synod Diecezji Ełckiej (1997-1999) i obchody Wielkiego Jubileuszu roku 2000.

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego 1997 r. został zapowiedziany I Synod Diecezji Ełckiej. Jego celem była ogólnodiecezjalna refleksja nad sytuacją pastoralną w diecezji i nakreślenie najważniejszych zadań na przyszłość. Właściwe prace Synodu rozpoczęły się w r. 1998. Prowadzone w  krótkim czasie, co  było możliwe dzięki trwającemu od kilku lat II Synodowi Plenarnemu w Polsce. Sekretarzem Generalnym synodu został ks. prof. E. Przekop. 4 czerwca 1999 r. w ełckiej katedrze zaprezentowano biskupowi, w obecności księży dziekanów i innych przedstawicieli diecezji, księgę Statutów Synodu Diecezji Ełckiej, którą biskup ełcki –Wojciech Ziemba zatwierdził i promulgował dekretem z 8 czerwca 1999 r., a podczas wspólnej Mszy św. z Ojcem Świętym na błoniach w Ełku zostały one uroczyście wręczone Janowi Pawłowi II.

E¸k-Wizyta Ojca åwi«tego
Fot. Zbigniew Woniak/2000/

Wizyta Jana Pawła II w Ełku i na Wigrach (1999).

Wydarzeniem historycznym była apostolska wizyta Jego Świątobliwości Jana Pawła II w naszej diecezji w czerwcu 1999 r.,która – podobnie jak w całej Polsce – przygotowała nas na Wielki Jubileusz Chrześcijaństwa Roku 2000. Wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w diecezji ełckiej przebiegała pod hasłem: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie (Mt 5, 3). Kulminacyjnym punktem spotkania była Msza św. sprawowana przez papieża w Ełku 8 czerwca, w której udział wzięło ok. 300 tys. wiernych. Następnie Ojciec Święty udał się na odpoczynek do dawnego pokamedulskiego klasztoru nad jeziorem Wigry.

Ingres do katedry ełckiej bpa Edwarda Samsela (2000 r.).

Ks. dr Edward Samsel, biskup pomocniczy diecezji ełckiej, ustanowiony został przez Ojca Świętego biskupem ordynariuszem tejże diecezji. 16 grudnia 2000 r. odbył się ingres. W uroczystościach brali udział arcybiskupi i biskupi z Polski, Litwy, Białorusi, Rosji i Ukrainy, przedstawiciele Kościołów prawosławnego i ewangelickiego, władze państwowe i samorządowe województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i mazowieckiego, szerokie rzesze duchowieństwa i wiernych. Zawołaniem biskupim były słowa: SPES UNICA.

Rozpoczęcie działalności Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa (2002).

Dzieło Nieustannej Nowenny jest swoistym ruchem religijnym, który zaistniał i działa w ramach diecezji ełckiej. Założycielką tego dzieła była śp. Jadwiga Bąk.  Jego początki sięgają września 2002 r. 7 grudnia 2002 r. ks. bp Edward Samsel odprawił pierwszą Mszę św. inaugurującą pracę Dzieła, udzielając pasterskiego błogosławieństwa pierwszym członkom Nieustannej Nowenny, biorącym udział we Mszy św. Grupy modlitwy zaczęły się mnożyć, ale intensywny rozwój Dzieła rozpoczął się po jego uznaniu i błogosławieństwie udzielonym przez J. E. Ks. biskupa Jerzego Mazura, Ordynariusza Diecezji Ełckiej. 5 listopada 2003 r. ksiądz biskup ustanowił formalnie Duchowego Opiekuna Dzieła Nieustannej Nowenny i zarazem udzielił pasterskiego błogosławieństwa wszystkim członkom tegoż Dzieła.

Śmierć bpa Edwarda Samsela i ingres do katedry ełckiej bpa Jerzego Mazura (2003).

W piątek 17 stycznia o godz. 5.50, mimo ogromnych wysiłków lekarzy Kliniki Kardiochirurgii w Białymstoku, zmarł bp Edward Samsel. Jego ziemska pielgrzymka trwała 63 lata, w tym 39 w kapłaństwie. Urodził się 2.01.1940 roku w Myszyńcu. Dnia 23 maja 1964 roku otrzymał święcenia kapłańskie, a sakrę biskupią – 30 maja 1982 roku w Łomży. Od 25 marca 1992 roku był biskupem pomocniczym diecezji ełckiej, następnie, dnia 16.11.2000 r., Ojciec święty Jan Paweł II mianował go biskupem ełckim. Ingres odbył się 16.12.2000 r. Ksiądz biskup został pochowany w katedrze ełckiej, w krypcie Biskupów Ełckich dnia 19.01.2003r.

17 kwietnia 2003 r. w Wielki Czwartek Jan Paweł II mianował bpa Jerzego Mazura ordynariuszem diecezji ełckiej. Nowy pasterz od 1998 r. jako biskup posługiwał na Syberii. 19 kwietnia 2002 r., wracając do Irkucka, został zatrzymany na lotnisku w Moskwie i wysłany przymusowo samolotem tego samego dnia z powrotem do Polski. Od tego czasu przebywał w naszym kraju. 9 czerwca 2003 r., w uroczystość NMP Matki Kościoła, głównej patronki diecezji, odbył się ingres bpa Jerzego Mazura do katedry ełckiej. W uroczystości wzięli udział: nuncjusz apostolski abp Józef Kowalczyk, metropolita warmiński – abp Edmund Piszcz, metropolita białostocki – abp Wojciech Ziemba oraz inni biskupi z kraju i z zagranicy. VENI, SANCTE SPIRITUS –  jest zawołaniem biskupa ełckiego.

Sprowadzenie do diecezji sióstr karmelitanek (2004).

Siostry Karmelitanki Bose przybyły do Ełku 01.10.2004r. na zaproszenie Ordynariusza Diecezji Ełckiej ks. biskupa Jerzego Mazura, który dostrzegał wielką potrzebą istnienia klasztoru kontemplacyjnego w Ełku. Siostrom została powierzona misja tworzenia nowej fundacji Karmelu i zaszczepienia charyzmatu kontemplacyjno-terezjańskiego w tej najbardziej na północny-wschód wysuniętej części Polski. Apostolat Sióstr polega na modlitwie i ofierze dla dobra całego Kościoła i zbawienia każdego człowieka. Trwając w zjednoczeniu z Chrystusem, przedstawiają Bogu w sposób szczególny ważne sprawy i przedsięwzięcia diecezji ełckiej, której stały się cząstką. Modlitwą obejmują pasterzy diecezji, kapłanów i seminarzystów, osoby życia konsekrowanego, wszystkich diecezjan.

 

 1. Peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego (2005).

W 2005 r. w katedrze ełckiej Mszą św. pod przewodnictwem kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski, zainaugurowano peregrynację obrazu Jezusa Miłosiernego. W uroczystościach uczestniczyli m.in. arcybiskupi i biskupi z archidiecezji warmińskiej, białostockiej oraz z sąsiedniej Litwy i dalekiej Rosji – z Irkucka. 29 września Mszy św. w kościele Chrystusa Sługi na zakończenie peregrynacji przewodniczył kard. Franciszek Macharski.

 

 1. Zakończenie peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego (2005).

Peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego zakończyła się 29 października 2005 roku. Wówczas wędrujący po diecezji obraz został przekazany na stałe ełckiej parafii pw. Chrystusa Sługi, gdzie powstało diecezjalne Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Każda parafia otrzymała mniejszą kopię obrazu Jezusa Miłosiernego. Biskup ełcki pragnął, aby nawiedzenie zgromadziło jak najwięcej wiernych i ożywiło ich wiarę w Boże miłosierdzie. Począwszy od adwentu 2005 roku, mniejsze kopie obrazu Jezusa Miłosiernego nawiedzały poszczególne rodziny, domy i miejsca pracy w całej diecezji. Peregrynacja w rodzinach trwała do Święta Bożego Miłosierdzia 2009 roku.

 1. prał. Romuald Kamiński biskupem pomocniczym diecezji ełckiej (2005).

Dnia 8 czerwca 2005 roku papież Benedykt XVI mianował ks. prałata Romualda Kamińskiego, ówczesnego kanclerza kurii warszawsko-praskiej, biskupem pomocniczym diecezji ełckiej.

 

 1. I Ogólnopolski Festyn Rodziny (2006).

Dnia 1 czerwca 2006 roku na Placu Jana Pawła II w Ełku odbył się I Ogólnopolski Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka.

 

 1. Otwarcie Domu św. Rodziny w Orzyszu (2007).

Dnia 15 maja 2007 roku Ksiądz Biskup Jerzy Mazur, Biskup Ełcki dokonał otwarcia i poświęcenia Domu św. Rodziny w Orzyszu, który będzie pełnił funkcję ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego Caritas Diecezji Ełckiej.

 

 1. Dzieło Biblijne Diecezji Ełckiej (2008).

Dnia 6 kwietnia 2008 roku Ksiądz Biskup Jerzy Mazur, Biskup Ełcki powołał do istnienia Dzieło Biblijne Diecezji Ełckiej im. Jana Pawła II.

 

 1. Szlak Papieski „Tajemnice Światła” (2008).

Pierwszy ze szlaków – Tajemnice Światła – został pobłogosławiony i zainaugurowany przez ordynariusza Diecezji Ełckiej, Bpa Jerzego Mazura SVD, dnia 14 czerwca 2008 roku, podczas Diecezjalnego Święta Młodzieży na Placu Jana Pawła II w Ełku w miejscu, gdzie papież sprawował swą Eucharystię dla pielgrzymów i skąd Szlak Papieski Tajemnice Światła bierze swój początek. Wędrowanie nim jest szczególną okazją do poznawania Boga, historii i przyrody naszej pięknej ziemi, na trasie liczącej niemal 170 km – prowadzącej przez ciekawe miejscowości Powiatu Ełckiego, Puszczę Augustowską, rezerwaty przyrody oraz Wigierski Park Narodowy.

 

 1. Szlak Papieski „Tajemnice Zawierzenia” (2008).

Z inicjatywy J. E. Ks. Bpa Jerzego Mazura SVD, biskupa ełckiego, w szczególnej scenerii jezior i rzek, Wigierskiego Parku Narodowego i Puszczy Augustowskiej, w dniu 11.08.2008 r. na Wigrach został pobłogosławiony i zainaugurowany przez Ks. Kard. Stanisława Dziwisza – metropolity krakowskiego, w obecności Ks. Kard. Józefa Glempa – prymasa Polski, Ks. Abpa Wojciecha Ziemby – metropolity warmińskiego, Ks. Bpa Stanisława Budzika – sekretarza generalnego KEP, Ks. Bpa Jerzego Mazura SVD – biskupa ełckiego oraz Ks. Bpa T. Bronakowskiego – biskupa pomocniczego z Łomży – Kajakowy Szlak Papieski Tajemnice Zawierzenia z Wigier do Studzienicznej.

 

 

 1. Nowenna przed Uroczystościami Jubileuszowymi (2008).

W październiku 2008 r. rozpoczęła się dziewięciomiesięczna Nowenna przed Uroczystościami Jubileuszowymi 1000-lecia Męczeńskiej Śmierci św. Brunona z Kwerfurtu. W poszczególnych miesiącach Nowenny rozważano i omadlano następujące zagadnienia: miłosierdzie i misje, troska o zmarłych i sprawy ostateczne, pomoc w rodzinie, modlitwa o jedność chrześcijan, troska o chorych i starszych, pojednanie i ewangelizacja, modlitwa o powołania, praca z dziećmi, duszpasterstwo młodzieży. Realizacji poszczególnych zagadnień podjęły się ruchy i stowarzyszenia kościelne naszej diecezji.

 

 1. Uroczystości Jubileuszowe 1000-lecia Męczeńskiej Śmierci św. Brunona z Kwerfurtu (2009).

Ogólnopolskie uroczystości jubileuszowe miały miejsce w niedzielę, 21 czerwca w Giżycku. O godz. 11 na Wzgórzu św. Brunona była sprawowana uroczysta Msza św. jubileuszowa pod przewodnictwem wyznaczonego na te uroczystości legata papieskiego kard. Józefa Glempa Prymasa Polski z udziałem Konferencji Episkopatu Polski i biskupów z zagranicy. Dzień wcześniej, w sobotę 20 czerwca, o godz. 16.30 odbyło się tam spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży przy Krzyżu Światowych Dni Młodzieży.

 

 1. I „Rozpoczęcie lata z Chrystusem na Mazurach” (2010).

Od 2010 roku w pierwszą sobotę lipca w Giżycku odbywa się uroczyste rozpoczęcie Lata z Chrystusem na Mazurach. Główne wydarzenia odbywają się na historycznym Wzgórzu św. Brunona. Na wspólnej Mszy św. gromadzą się mieszkańcy Giżycka, turyści, goście odwiedzający Mazury, diecezjanie oraz żeglarze, aby powierzyć Bogu czas letniego wypoczynku. Ta inicjatywa skierowana jest przede wszystkim do tych, którzy po roku męczącej nauki czy pracy przyjeżdżają odpoczywać na Mazury.

 

 1. Powstanie Szkoły Animatorów Biblijnych Diecezji Ełckiej (2010).

Od grudnia 2010 roku w diecezji ełckiej prowadzone są zajęcia Szkoły Animatorów Biblijnych. W realizacji tego zadania duszpasterskiego upatruje możliwość nie tylko poszerzania swojej wiedzy biblijnej oraz rozwinięcia duchowości w oparciu o Słowo Boże, ale też czynnej posługi w parafiach. Uczestnikami Szkoły Animatorów Biblijnych mogą być: katecheci, animatorzy ruchów i stowarzyszeń katolickich oraz każdy zainteresowany pogłębieniem duchowości biblijnej. Zajęcia prowadzą diecezjalni bibliści

 

 1. Nowenna Tygodni prze beatyfikacją Sługi Bożego Jana Pawła II (2011).

Dnia 27 lutego 2011 r. rozpoczęła się Nowenna Tygodni przed beatyfikacją Sługi Bożego Jana Pawła II. Tym razem tematami poszczególnych tygodni Nowenny były hasła Dni Papieskich: Świadek nadziei, Apostoł jedności, Pielgrzym pokoju, Orędownik prawdy, Sługa miłosierdzia, Obrońca godności człowieka, Wychowawca młodych, Papież wolności, Odwaga świętości. Z racji Nowenny Tygodni zostały przygotowane okolicznościowe materiały pastoralne do wykorzystania podczas homilii i nabożeństw. We wszystkie niedziele Nowenny wierni gromadzili się w swoich parafiach w Godzinie Miłosierdzia.

 

 1. Rozpoczęcie peregrynacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej (2013).

Peregrynacja rozpoczęła się 21 września 2013 roku w Suwałkach przy Konkatedrze Św. Aleksandra. Uroczystej Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył abp Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce, a kazanie okolicznościowe wygłosił abp Józef Michalik, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Na uroczystości inaugurującej peregrynację byli obecni liczni arcybiskupi i biskupi z Polski oraz Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy i biskup z Angoli. Każda parafia otrzymała symboliczną łódź żaglową, która jest miejscem gromadzenia „darów duchowych” podczas trwania peregrynacji.

 

 1. Zakończenie peregrynacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej (2014).

W sobotę 7 czerwca 2014 roku na Placu Jana Pawła II w Ełku odbyło się uroczyste zakończenie peregrynacji Matki Bożej Jasnogórskiej w Świętym Wizerunku Nawiedzenia w diecezji ełckiej. Na tę uroczystość Biskup Ełcki zaprosił wszystkich diecezjan, w tym członków ruchów, grup, stowarzyszeń kościelnych, dzieci z Podwórkowych Kółek Różańcowych, dzieci pierwszokomunijnych oraz rocznicowych. Było to również nasze diecezjalne dziękczynienie za dar kanonizacji Jana Pawła II. Głównym celebransem uroczystości był kardynał Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski.

 

 1. Spotkania „Rodzina zjednoczona na modlitwie” (2014)

Spotkania modlitewno-ewangelizacyjne w gronie rodziny w diecezji ełckiej rozpoczęły się w październiku 2014 roku. Od tamtej pory co roku jest przygotowywana specjalna publikacja zawierające gotowe konspekty spotkań modlitewno-ewangelizacyjnych „Rodzina zjednoczona na modlitwie”. Tę publikację otrzymują poszczególne rodziny w czasie wizyty duszpasterskiej zwaną kolędą. Wszyscy domownicy, o ile to możliwe, w dowolnym dniu miesiąca zachęceni są do spotkań w gronie rodziny. Głównym celem tych spotkań jest uświadomienie i pogłębienie życia religijnego , ponowne odkrycie wartości rodziny oraz relacji w niej istniejących.

 

 1. Otwarcie Kajakowego Szlaku Papieskiego „Apostołów Miłosierdzia” (2015).

Dnia 21 sierpnia 2015 roku w Ukcie został uroczyście otwarty Kajakowy Szlak Papieski Apostołów Miłosierdzia. Pobłogosławił go prefekt Kongregacji Nauki Wiary w Watykanie, kardynał Gerhard Müller. Trasa tego Szlaku zaczyna się w miejscowości Krutyń, a kończy w Piszu. Liczy ponad sto kilometrów i jest podzielona na pięć etapów, przy czym każdy z nich nawiązuje do Miłosierdzia Bożego i Jego ziemskich orędowników.

 

 1. Światowe Dni Młodzieży w diecezji ełckiej (2016).

W dniach 20 – 25 lipca w naszej diecezji przeżywaliśmy „Tydzień Misyjny w Diecezji Ełckiej”. Był to czas na wzajemne poznanie, integrację, poznanie kultury regionu. Nie brakowało wspólnych zabaw, a także zaangażowania społecznego w różne dzieła przygotowane przez organizatorów. Od 20 lipca  w Diecezji Ełckiej przebywało ponad 700 gości z 7 krajów (Angola, Niemcy, Łotwa, Rosja, Litwa, Ukraina, Włochy). Miasto Ełk gościło w tym czasie ok. 155 osób, w tym: 67 z Łotwy i 88 z Rosji. Szczególnym dniem była sobota 23 lipca (tzw. „Dzień Wspólnoty i Posłania”), ponieważ wszyscy pielgrzymi zagraniczni z całej Diecezji oraz goście spotkali się w Ełku. Na ten dzień został przygotowany specjalny program, w którym przewidziano m.in. wizytę w ełckich parafiach, wspólny przemarsz ulicami Ełku na Plac Jana Pawła II, gdzie można było zobaczyć spektakl ewangelizacyjno – historyczny. Przewidziano także Mszę Świętą i wspólną modlitwę. Nie zabrakło również koncertów zespołów młodzieżowych (zarówno ełckich jak i zespołów zaproszonych gości).

 

 1. I Kongres Misyjny Diecezji Ełckiej (2017).

I Kongres Misyjny Diecezji Ełckiej – „Idźcie i głoście” został podzielony na trzy stacje kongresowe: Stacja Dziecięca (1 czerwca), Stacja Młodzieżowa (17 czerwca) i Stacja Dorosłych (21 października). Kongres ten wpisał się w Rok Jubileuszowy naszej diecezji oraz stanowi okazję do większego zaangażowania i umisyjnienia rodzin, wspólnot parafialnych i całej diecezji.

 

 1. „Z Maryją na Jeziorach” (2018).

Od 2018 r., w wybraną sobotę lipca w Mikołajkach odbywa się spotkanie modlitewno-ewangelizacyjne pod hasłem Z Maryją na Jeziorach. Wydarzenie z każdym rokiem cieszy się większym zainteresowaniem. Uczestnicy jednoczą się na modlitwie w intencji wszystkich przybywających do diecezji ełckiej na odpoczynek, a szczególnie żeglarzy, wodniaków, którzy pływają po mazurskich jeziorach. Podczas spotkania wspominane są również ofiary tzw. „białego szkwału” z 2007 r., w którym śmierć poniosło 12 osób. Co roku płyniemy z Maryją na Jeziorach, która jest obecna w znaku figury Matki Bożej Fatimskiej.

 

 1. II Kongres Misyjny Diecezji Ełckiej (2019).

II Kongres Misyjny pod hasłem: „Ochrzczeni i posłani w mocy Ducha”, odbył się 19 października 2019 r. w Ełku oraz 20 października 2019 r. we wszystkich parafiach diecezji ełckiej. Podczas tego Kongresu Misyjnego odbyły się konferencje, świadectwa misjonarzy i misjonarek oraz spektakl misyjny pt. „Zanieśmy światu Miłość”. Telemostem połączyliśmy się również z misjonarzami i misjonarkami, posługującymi w krajach misyjnych.

 1. Adrian Galbas SAC biskupem pomocniczym diecezji ełckiej (2019).
  Dnia 12 grudnia 2019 roku papież Franciszek mianował ks. Adriana Galbasa SAC, ówczesnego prowincjała księży pallotynów w Poznaniu, biskupem pomocniczym diecezji ełckiej.

 

 1. Etap diecezjalny Synodu Biskupów: Ku Kościołowi synodalnemu (2021).

Uroczyste otwarcie fazy diecezjalnej Synodu w naszej diecezji nastąpiło w niedzielę 17 października, w katedrze ełckiej. Tego samego dnia powołany został Diecezjalny Zespół Synodalny. Natomiast 24 października 2021 r. we wszystkich parafiach diecezji ełckiej zainaugurowano prace Synodu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here