Strona główna II. Formacja SUMIENIA CARITAS Dzielmy się miłością Biuletyn Informacyjny Caritas Diecezji Ełckiej Grudzień 2020

Dzielmy się miłością Biuletyn Informacyjny Caritas Diecezji Ełckiej Grudzień 2020

321
0

świąteczne życzenia

 

Niech pokój i radość,

jakie przynosi Nowonarodzony Chrystus

rozświetlają naszą codzienność,

umacniają w dobrym

i otwierają nasze serca na bliźnich.

Dziękując za współpracę
oraz wspieranie dzieł Caritas Diecezji Ełckiej,
życzymy zdrowia i Bożego błogosławieństwa
w Nowym Roku 2021.

 ks. Dariusz Kruczyński

Dyrektor Caritas Diecezji Ełckiej

wraz ze współpracownikami i wolontariuszami

 

ks. Dariusz Kruczyński, ks. Ryszard Sawicki

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

 

Świeca Caritas na przestrzeni ostatnich lat stała się jednym z najważniejszych i najbardziej rozpoznawanych symboli Wigilii w Polsce. To nie tylko płomień na stole wigilijnym, ale przede wszystkim realna pomoc dzieciom z ubogich rodzin, którymi opiekują się diecezjalne Caritas w Polsce.

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom jest wspólnym, ekumenicznym dziełem tworzonym przez Caritas Kościoła Katolickiego, Diakonię Kościoła Ewangelickiego i Eleos Polskiego Kościoła Prawosławnego.

Od początku Adwentu święcę można nabyć we wszystkich parafiach diecezji ełckiej. Poprzez rozprowadzanie świec pozyskiwane są fundusze przeznaczone na potrzeby dzieci znajdujących się w trudnych sytuacjach, jak również na zorganizowanie letniego wypoczynku „Wakacje z Caritas” dla dzieci z najuboższych rodzin.

 

 

Renata Stańczyk

Pod wspólnym dachem – wsparcie osób bezdomnych w schronisku

Okres jesieni i zimy to szczególny czas dla tych, którzy nie mają dachu nad głową oraz środków do życia. Gdy tylko robi się chłodniej, w Schronisku im. św. Ojca Pio wzrasta liczba osób bezdomnych, które potrzebują pomocy. Placówka mieści się w Ełku przy ul. Kościuszki 27 i Kościuszki 17. Posiada 42 miejsca noclegowe z dostępem do węzła sanitarnego. Gwarantuje całodzienne wyżywienie, odzież, środki czystości oraz dostęp do pralni. W budynkach schroniska bezdomni mają do swojej dyspozycji świetlicę z telewizorem i komputerem, kącik prasowy oraz kuchnię pomocniczą, w której można przygotować sobie jedzenie pomiędzy posiłkami. Warunkiem przebywania w placówce jest zachowanie trzeźwości. Podopieczni schroniska biorą udział w różnych formach aktywizacji społecznej i zawodowej. Sami dbają o czystość w placówce, robią pranie oraz wykonują drobne prace remontowe. Chodzą do kina oraz na kręgielnię. Korzystają z konsultacji z pracownikiem socjalnym, psychologiem, pedagogiem oraz terapeutą uzależnień.

Bezdomność jest dużym problemem społecznym, ponieważ nie ma jednej przyczyny i jednego sposobu poradzenia sobie z tym zjawiskiem. Skalę problemu pokazuje „Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych” przeprowadzone w nocy z 13 na 14 lutego 2019 r., z którego wynika, że w Polsce bezdomność dotyczy 30330 osób. Ponad 80% respondentów przebywało w placówkach instytucjonalnych, czyli schroniskach i noclegowniach, natomiast 19% w przestrzeni publicznej, w miejscach niezamieszkanych. Jako najczęstszą przyczynę bezdomności osoby te wskazywały konflikt rodzinny lub uzależnienie. Bezdomni – jak wynika z badania – to najczęściej osoby w wieku od 41 do 60 lat. Większość z nich posiada wykształcenie podstawowe lub zawodowe. Na terenie woj. warmińsko-mazurskiego w 2019 r. przebywało 1141 osób bezdomnych z czego 1002 to mężczyźni, 125 kobiety, a 14 to dzieci.

Dane statystyczne przytoczono na podstawie raportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego sporządzonego w czerwcu br.: „Analizy problemów społecznych woj. warmińsko-mazurskiego w ujęciu pomocy społecznej za rok 2019”.

Działania na rzecz bezdomnych w Schronisku im. św. Ojca Pio są finansowane ze środków Gminy Miasta Ełku, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, środków gmin kierujących bezdomnych do placówki oraz środków własnych Caritas Diecezji Ełckiej.

 

Renata Liebersbach

Podsumowanie POPŻ Podprogram 2019

Caritas Diecezji Ełckiej we wrześniu 2020 r. zakończyła realizację Podprogramu 2019 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomoc żywnościową otrzymać mogły osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące dochód nieprzekraczający 1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie (dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej).

Osoby najbardziej potrzebujące otrzymywały artykuły warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, cukier, tłuszcze oraz dania gotowe, m.in: groszek z marchewką, fasolę białą, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kaszę gryczaną, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynkę drobiową, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy i gołąbki w sosie pomidorowym.

W ramach realizacji Podprogramu 2019: zaangażowanych było 55 Organizacji Partnerskich Lokalnych, żywność odebrało 11275 osób potrzebujących, wydano osobom potrzebującym 567.5932 ton żywności, wydano osobom potrzebującym  43489 paczek żywnościowych, przeprowadzono w ramach działań ze środków towarzyszących 57 warsztatów, w których wzięło odział 1405 uczestników.

Działania towarzyszące realizowane przez Caritas prowadziły do nabycia przez uczestników działań samodzielności i kompetencji w zakresie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te były realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów stacjonarnych przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności.

 

 

Renata Stańczyk

Asystent osoby niepełnoprawnej

Prawie miliard osób na świecie posiada niepełnosprawność. Blisko 200 mln niepełnosprawnych zmaga się ze znacznymi trudnościami w codziennym funkcjonowaniu ze względu na bariery uniemożliwiające im pełne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym. Osoby niepełnosprawne są jedną z grup zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, które wymagają nie tylko wsparcia, ale stworzenia warunków dających możliwość szerokiej aktywności.

36 osób niepełnosprawnych z miasta Ełku korzysta z usług asystentów pracujących w Stowarzyszeniu Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza. Usługi asystenckie są świadczone 7 dni w tygodniu i obejmują pomoc w czynnościach domowych oraz w wyjściu i powrocie z miejsca zamieszkania osoby do lekarza, instytucji publicznych i kulturalnych, miejsc kultu religijnego.  Asystent towarzyszy podczas dojazdu na terapię, rehabilitację, czy umówioną wizytę u fryzjera. Pomaga w robieniu zakupów przy aktywnym udziale w nich osoby niepełnosprawnej. Pomaga załatwić sprawy urzędowe i nawiązać kontakt ze znajomymi czy instytucjami, wspierającymi niepełnosprawnych.

Asystent to szansa na samodzielność i niezależność osoby niepełnosprawnej. Dzięki pracy 12. asystentów zatrudnionych w ramach programu wiele osób mogło opuścić swoje domy i podjąć aktywność. W przypadku niektórych niepełnosprawności codzienny spacer, zakupy czy wyjazd na ryby nie jest możliwy bez pomocy osoby trzeciej. Część osób niepełnosprawnych uczy się poprzez współpracę z asystentem asertywności i wyrażania swojej woli. Asystent jest bowiem niezwykłym „pomagaczem”, który pomoże znaleźć rozwiązanie oraz wspiera osobę niepełnosprawną psychicznie i emocjonalnie, dzięki czemu staje się silniejsza. Udział asystenta w życiu osoby niepełnosprawnej pozwala nawiązać nowe relacje społeczne i niejednokrotnie stanowi inspirację do działania, a czasami nawet do zmiany swojego życia.

Projekt „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” jest finansowany w ramach Funduszu Solidarnościowego na zlecenie Gminy Miasta Ełku.

 

 

 

ks. Ryszard Sawicki

Ełcka Caritas w służbie osobom w jesieni życia

W pokoszarowym budynku przy ul. Pułaskiego 24 w Suwałkach trwają prace remontowe. Caritas Diecezji Ełckiej tworzy tam dom pomocy społecznej. Podobna placówka od 2016 r. funkcjonuje w Ełku pod nazwą Dom Pomocy Społecznej „Misericordia”. Centrum Senioralne w Ełku jest obecnie rozbudowywane. Trwają prace nad wykończeniem budynku, gdzie docelowo znajdzie się 80 kolejnych miejsc. Obserwujemy, że nasze społeczeństwo się starzeje. Coraz więcej osób w jesieni życia potrzebuje pomocy. Takich miejsc jest zdecydowanie za mało.

Remontowany budynek w Suwałkach przez jakiś czas wykorzystywany był przez parafię pw. Chrystusa Króla. Gdy kościół parafialny był w trakcie budowy, nabożeństwa odbywały się w pomieszczeniach usytuowanych na parterze pokoszarowego gmachu. Obecnie, opiekę nad obiektem sprawuje Caritas Diecezji Ełckiej. Budynek jest w kiepskim stanie, dlatego niezbędne jest wzmocnienie jego konstrukcji. Cieszy nas fakt, że znajduje się tam pomieszczenie na kaplicę. Odkryto w nim kompozycję malarską przedstawiającą Trójcę Świętą. Stanowiła ona ważny element dekoracyjny funkcjonującej niegdyś w tym miejscu cerkwi służącej na potrzeby skoszarowanego wojska carskiego. Odrestaurowanie wizerunku Trójcy Świętej to troska o zastane tu elementy sakralne i zachowanie dziedzictwa historycznego.

Budynek zostanie wewnątrz całkowicie przebudowany na potrzeby domu pomocy społecznej – powstanie centrum rehabilitacyjne, gabinet lekarski i pielęgniarski, terapii zajęciowej, stołówka, kuchnia, 1 i 2-osobowe pokoje oraz pomieszczenia niezbędne na zaplecze. Swój dom znajdzie tu docelowo 100. pensjonariuszy. Będą to przede wszystkim osoby w podeszłym wieku, przewlekle chore, samotne. Personel DPS-u zatroszczy się o zaspokojenie ich potrzeb bytowych. Będą mieli zapewnione mieszkanie, posiłki, opiekę lekarza, pielęgniarek, rehabilitantów oraz duszpasterza. Nie będą czuli się samotni, zdani na samych siebie. Patronem powstającego DPS-u będzie Sługa Boży ks. Kazimierz Hamerszmit, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dauchau, wieloletni duszpasterz suwalski, wrażliwy na potrzeby bliźnich.

Prace nad wykończeniem budynku w Ełku i przystosowaniem budynku w Suwałkach odbywają się etapami. To bardzo duży koszt. Dlatego otwarcie nowych DPS-ów zależy od możliwości pozyskania środków finansowych i hojności wiernych. Każda symboliczna złotówka przekazana na ten cel przybliża do powstania miejsca, gdzie starsi ludzie będą mogli godnie żyć.

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Czas, kiedy w szczególny sposób pamiętamy o naszych bliskich, ale także o wszystkich potrzebujących. Jeśli chcesz mieć swoją cegiełkę w nowo powstających domach w jesieni życia w Ełku i Suwałkach, włącz się w to dzieło poprzez zakup „Kalendarza Miłosierdzia na 2021 r.”. Z kalendarza dowiesz się o dziełach i akcjach charytatywnych ełckiej Caritas. Zawiera on przepisy kuchni mazurskiej i nie tylko… Znajdziesz w nim także porady przydatne w codziennym życiu. „Kalendarz Miłosierdzia” można nabyć w parafiach diecezji ełckiej, siedzibie Caritas i Księgarni św. Jerzego. Tych, którzy chcieliby wesprzeć nasze dzieło zachęcamy do wpłat ofiar na konto Caritas z dopiskiem „DPS Misericordia w Ełku” lub „DPS im. ks. K. Hamerszmita w Suwałkach” (PKO BP SA o/Ełk 29 1020 4724 0000 3302 0027 2369). Niech to nasze wspólne dzieło będzie realizacją słów z Dziejów Apostolskich: „Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu” (Dz 20,35).

 

 

Renata Stańczyk

Wsparcie ełckich seniorów

Już ponad 2 lata trwa w Caritas Diecezji Ełckiej realizacja projektu „Usługi społeczne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Grupa 18. uczestników programu powyżej 60-go roku życia zostało objętych z usługami opiekuńczymi i asystenckimi z powodu wieku lub niepełnosprawności. Grupa 24. kolejnych seniorów korzysta z zajęć pilates, regularnie uczęszcza na basen oraz bierze udział w spotkaniach społeczno-kulturowych. Seniorzy podkreślają  korzyści płynące z regularnych ćwiczeń w starszym wieku. – „Pilates może ćwiczyć większość z nas. To jeden z najbardziej przyjaznych treningów w naszym wieku. Poprawia kondycję, pomaga przy urazach, a przede wszystkim zwiększa energię” – podkreśla pani Zofia z Rożyńska.

Oprócz zajęć ruchowych, seniorzy wzięli udział w warsztatach komputerowych, pikniku senioralnym i wyjeździe integracyjnym. W programach zajęć znalazły się spotkania taneczne i muzyczne, podczas których uczestnicy śpiewali oraz zajęcia kulinarne i plastyczne, które pozwoliły poznać różne techniki: foamiran (wykorzystanie podgrzanej pianki foarminu), yo-yo (tworzenie biżuterii) oraz scrapbooking (tworzenie i dekorowanie albumów ze zdjęciami).

31 grudnia br. projekt kończy się. Ogółem przez 26 miesięcy udało się zrealizować 3744 godzin usług opiekuńczych i asystenckich, zorganizować 88 wyjść na basen, przeprowadzić 176 zajęć pilates i przygotować 8 spotkań seniorów.

Projekt „Usługi społeczne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020; Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne; Numer i nazwa Działania: RPWM.11.02.00 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”; Numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.02.05 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekt ZIT Ełk.

 

ks. Ryszard Sawicki

Znak wyciągniętej ręki

W niedzielę, 15 listopada br. obchodziliśmy IV Światowy Dzień Ubogich, którego mottem stały się słowa zaczerpnięte z Mądrości Syracha: Wyciągnij rękę do ubogiego (Syr 7,32)Ubóstwo ma różne twarze. W każdej z nich możemy spotkać Jezusa, który objawił, że jest obecny w swoich najmniejszych braciach – napisał Ojciec Święty Franciszek w orędziu na Światowy Dzień Ubogich. Papież podkreśla w nim, że modlitwa do Boga oraz solidarność z ubogimi i cierpiącymi są nierozłączne. Franciszek zauważa, że to dzięki szczodrości okazywanej potrzebującym otrzymujemy dar Bożego błogosławieństwa. Poświęcenie uwagi ubogim jest warunkiem życia w pełni ludzkiego. Oni są obecni pośród nas, aby pomóc nam przyjąć towarzystwo Chrystusa w codzienności. Wyciągnięcie do nich ręki jest znakiem, który natychmiast przywołuje do bliskości, solidarności i miłości. Zauważył, że w ostatnich miesiącach, w których cały świat był jakby przytłoczony przez wirusa przynoszącego ból i śmierć, zniechęcenie oraz zagubienie, mogliśmy dostrzec wiele wyciągniętych dłoni.

– Wyciągnięta ręka lekarza, który przejmuje się każdym pacjentem, starając się znaleźć właściwe lekarstwo. Wyciągnięta ręka pielęgniarki i pielęgniarza, którzy nie patrząc na godziny pracy, zostają, aby troszczyć się o chorych. Wyciągnięta ręka tych, którzy pracują w administracji i organizują środki, aby ocalić jak najwięcej ludzkich istnień. Wyciągnięta ręka aptekarza, realizującego tak wiele próśb, wystawiając się jednocześnie na ryzykowny kontakt z ludźmi. Wyciągnięta ręka kapłana, który błogosławi ze ściśniętym sercem. Wyciągnięta ręka wolontariusza, który pomaga tym, którzy żyją na ulicy, ale też i tym, którzy mają dach nad głową, ale nie mają, co jeść. Wyciągnięta ręka kobiet i mężczyzn, którzy pracują, aby zapewnić konieczne usługi i bezpieczeństwo. I jeszcze wiele innych wyciągniętych rąk, które moglibyśmy tu wyliczać, aż do skomponowania litanii dobrych dzieł. Wszystkie te ręce rzuciły wyzwanie zarazie oraz strachowi, aby dać wsparcie i pociechę – podkreślał papież Franciszek.

 

 

Caritas Diecezji Ełckiej

ul. ks. prał. Mariana Szczęsnego 1, 19-300 Ełk

tel. +48 (87) 441 70 00; www.elk.caritas.pl; e-mail:elk@caritas.pl

Regon 040109444, NIP 848-14-65-879

Pomóż nam pomagać!

Konto: PKO BP SA o/Ełk 29 1020 4724 0000 3302 0027 2369

Konto walutowe: PL 72 1020 4724 0000 3102 0031 3015
SWIFT BPKOPLPW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here