Strona główna II. Formacja SUMIENIA CARITAS Dzielmy się miłością. Biuletyn Informacyjny Caritas Diecezji Ełckiej – Wrzesień 2020...

Dzielmy się miłością. Biuletyn Informacyjny Caritas Diecezji Ełckiej – Wrzesień 2020 nr 9

642
0

Grażyna Hodun

Zielona Oś Wigry – Ełk – budowa prośrodowiskowego centrum aktywności

Wymieniony w tytule program realizowany przez Caritas Diecezji Ełckiej, a dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, szczęśliwie dobiega końca. Od września 2019 r. wzięło w nim udział ponad 440 osób z 3. województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i mazowieckiego. Wszystkie szkolenia odbywały się w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach, miejscu inspirującym i urokliwym podczas wszystkich pór roku. Na dodatek obiekt otoczony jest piękną przyrodą, Jeziorem Wigry i znajduje się na terenie Wigierskiego Parku Narodowego, w którym z każdą grupą spędzaliśmy jeden dzień zajęć. Głównie w Muzeum Wigier, ale też na ścieżkach edukacyjnych w siedzibie parku – Krzywym.

Jesienią odbyły się szkolenia dla osób 60+, podczas których uczestnicy zajmowali się głównie praktyczną stroną ekologii – były warsztaty domowej chemii i kosmetyków, robienia woskowijek, kokedamy i lasu w słoikach. Seniorzy zostali też wprowadzeni w tematy ekokonsumpcji i ziołolecznictwa. Nauczyliśmy się wspólnie, jak czytać etykiety i składy produktów i jak mądrze wybierać podczas zakupów, wypoczynku czy codziennych zajętości.

Wiosną zaczęliśmy szkolenia dla uczniów klas 6-8 szkół podstawowych. Zrealizowane zostały dwa cykle szkoleń „Mistrzostwa Natury – program praktycznej edukacji ekologicznej”, po czym nastąpiła przerwa z powodu pandemii. Program powrócił w nowej odsłonie, już bez klas szkolnych, tylko: rodzic-dziecko. Ta formuła okazała się bardzo wartościowa. Czas spędzony czas wspólnie i współpraca pomiędzy rodzicami i dziećmi dały wszystkim ogromną satysfakcję. Rodzice mieli w końcu czas i cierpliwość do wspólnej aktywności, ale też zabawy z własnymi dziećmi, bez codziennej gorączki i nadmiaru obowiązków, a dzieci – widząc zaangażowanie w pracę rodziców – chętniej przykładali się do pracy, pomimo tego, że gro programu dokończyliśmy dopiero w wakacje. Program tych szkoleń skupiał się wokół bioniki i biomimetyki, obserwowaliśmy przyrodę i próbowaliśmy odnajdywać rozwiązania techniczne, które człowiek zapożyczył od natury. Poszukiwania par bionicznych kontynuowane były podczas zajęć mikroskopowych, robotyki i pomiarów wykonywanych za pomocą labdisków. Z najmłodszymi dziećmi i ich rodzicami spędzaliśmy czas bardzo kreatywnie. Były zabawy i prace plastyczne inspirowane przyrodą, np. latawce.

Szkolenia realizowane w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach zostały zakończone, ale już wkrótce wracamy z kontynuacją programu w Orzyszu. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.zielonaoswigryelk.pl.

 

 

ks. Ryszard Sawicki

Podsumowanie zbiórki na rzecz misji w Kamerunie

W połowie maja br. apelowaliśmy o pomoc duchową i materialną na rzecz misji w Kamerunie. Dzięki Waszej życzliwości i ofiarności udało się zebrać kwotę 7 729,76 zł, którą przekazaliśmy s. dr Barbarze Pillar SAC. W imieniu misjonarki dziękujemy za dar Waszych serc. Wsparcie to jest szczególnie ważne w trudnym czasie zagrożenia epidemicznego. Mieszkańcy Dume –  miasta, w którym posługuje s. Barbara – żyją z dnia na dzień i raczej nie mają dostępu do bieżącej wody ani mydła, a z pewnością nie ma mowy o środkach dezynfekcyjnych. Mieszkają w lepiankach, śpią w jednym pomieszczeniu, a ich warunki sanitarne są bardzo mizerne.

 

s.Tabita Staroszczak ZMBM, ks. Ryszard Sawicki

Bp Adrian Galbas SAC z pasterską posługą w Domu Samotnej Matki

Dom Samotnej Matki prowadzony przez Caritas Diecezji Ełckiej już od 7. lat służy jako schronienie dla mam i ich dzieci oraz kobiet w ciąży. Posługują w niej Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Placówce patronuje bł. Marianna Biernacka (1888-1943) z Lipska nad Biebrzą, która oddała swoje życie za brzemienną synową. Nieustannie uczy nas ona heroicznej miłości.

W 77. rocznicę jej męczeńskiej śmierci – 13 lipca br. – w Domu Samotnej Matki gościliśmy ks. bp. Adriana Galbasa SAC, biskupa pomocniczego Diecezji Ełckiej. Wspólnie przyzywaliśmy orędownictwa naszej patronki, prosząc Kościół Boży o sakramenty święte dla mieszkających tu mam i dzieci. Dwie mamy przyjęły Sakrament Bierzmowania, a troje dzieci zostało włączonych do wspólnoty Kościoła przez Chrzest święty.

Dziękując Bogu za dar sakramentów świętych, 16 lipca br. pielgrzymowaliśmy do Lipska, gdzie w szczególny sposób czczona jest bł. Marianna Biernacka, a także bł. s. Julia Sergia. Biografie błogosławionych i okoliczności ich męczeńskiej śmierci, a także historię Obławy Augustowskiej przybliżył nam ks. Przemysław Jermak. Za wstawiennictwem męczennic prosiliśmy o wytrwałość w wierze i wszelkie potrzebne łaski w trudach życia. W drodze powrotnej nawiedziliśmy Sanktuarium Maryjne w Studzienicznej.

 

Hanna Gutowska, ks. Ryszard Sawicki

Wolontariusze żeglują

Członkowie Szkolnego Koła Caritas im. św. Jadwigi Królowej przy Zespole Szkół nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Ełku uczestniczyli w rejsach żeglarskich, które były formą podziękowania za ich aktywność wolontariacką. 5-osobowym grupom młodzieży towarzyszył instruktor p. Jan Piernikarczyk oraz opiekunowie ze szkoły – p. Hanna Gutowska i p. Anna Rutkowska. Pierwsza grupa wzięła udział w rejsie w dniach 20-24 lipca, a druga w dniach 17-21 sierpnia 2020 r.

Pod bacznym okiem skippera wolontariusze uczyli się współdziałania, odpowiedzialności, węzłów żeglarskich i podstaw wielu dziedzin wykorzystywanych w żeglarstwie. Pływali na pokładzie jachtu PorFavor po Zatoce Gdańskiej, cumując w portach: Gdynia, Gdańsk, Hel czy Jastarnia. Projekt „Polska Morska Niepodległa” wiązał się z elementami historyczno-patriotycznymi. Wolontariusze odwiedzili m.in. Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum Obrony Wybrzeża oraz wiele innych miejsc związanych z historycznym dziedzictwem Trójmiasta. Swoimi doświadczeniami z rejsu dzielili się m.in. na antenie Polskiego Radio Koszalin i Radio 5 w Ełku.

Warto nadmienić, że w ramach współpracy Caritas Diecezji Ełckiej z Fundacją Rozwoju Polskiego Żeglarstwa Regatowego w Gdyni rejsy żeglarskie wolontariuszy odbyły się już po raz trzeci. Projekt „Polska Morska Niepodległa” wsparty został przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Fundację PZU.

 

Renata Stańczyk

Zajęcia dla dzieci i dorosłych w Poradni Rodzinnej i Terapeutycznej

Od sierpnia br. w Poradni Caritas ruszył trening kompetencji rodzicielskich. Jego celem jest rozwijanie umiejętności, które zapewnią skuteczną komunikację i dobre relacje między rodzicami a dziećmi. Kwestie poruszane na zajęciach to sztuka komunikacji i negocjacji w rodzinie, radzenie sobie z konfliktami, co oznacza odpowiedzialne rodzicielstwo, system wartości rodziny a wychowanie dzieci. Uczestnicy warsztatów poszerzą wiedzę na temat uczuć, nabędą umiejętności radzenia sobie z uczuciami oraz towarzyszenia dzieciom, przeżywającym określone stany emocjonalne. Zajęcia odbywają się w małych 8-osobowych grupach, co ułatwia wymianę doświadczeń i buduje pozytywne relacje między osobami.

Warto jest od najmłodszych lat uczyć dzieci właściwego komunikowania, okazywania uczuć, interpretowania zachowań innych i rozwijania empatii w sobie. W tym roku prowadzimy więc cykl zajęć terapeutycznych dla dzieci, obejmujących rytmikę, taniec, gimnastykę oraz warsztaty plastyczne i społeczne. Dzieci lepią i rysują, uczestniczą w grach ruchowych, bawią się przy muzyce, grają na instrumentach i uczą się nawiązywania relacji z innymi. Forma i tematyka zajęć dostosowana jest do możliwości i zainteresowań małych uczestników.

Do dyspozycji dzieci i dorosłych są również specjaliści: psycholog, pedagog, psychiatra, prawnik, logopeda terapeuta pedagogiczny. Konsultacje indywidualne są prowadzone na bieżąco zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami osób.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonej terapii i zajęć można uzyskać pod numerem telefonu 87 441 70 14 lub w Caritas Diecezji Ełckiej przy ul. ks. prał. Mariana Szczęsnego 1 w Ełku.

Projekt „Poradnia Rodzinna i Terapeutyczna” jest realizowany przy wsparciu finansowym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

 

ks. Ryszard Sawicki, Renata Stańczyk

Zero marnowania – magazyn i auta dostawcze do odbierania żywności

Marnotrawienie żywności stanowi problem globalny. Każdego dnia marnuje się dużą ilość produktów spożywczych, które traktowane są jako odpady, mimo że wciąż nadają się do spożycia. Marnotrawstwo to uruchamia lawinę szkodliwych skutków społecznych, ekonomicznych i klimatycznych. Zarówno politycy jak i organizacje pozarządowe podejmują więc działania, które pozwolą wykorzystać żywność z krótkim terminem ważności.

W przypadku Diecezji Ełckiej największym problemem w dystrybucji produktów z krótkim terminem była niewystarczająca ilość samochodów wyposażanych w chłodnie oraz brak odpowiedniego magazynu, w którym żywność mogłaby zostać przechowana od momentu odbioru ze sklepu do przekazania osobom potrzebującym.

W sierpniu 2020 r. Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza w Ełku w partnerstwie z Caritas Diecezji Ełckiej odebrało 5 aut dostawczych do przewożenia żywności. Zakup floty samochodowej został w 100% sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ze środków tych sfinansowana została także budowa magazynu do przechowywania żywności o powierzchni 560 m2. Nowo wybudowany obiekt wyposażony jest w profesjonalną chłodnię.

Wolontariusze i pracownicy Caritas odbierają codziennie żywność, która nie może zostać sprzedana ze względu na krótki termin przydatności do spożycia. Są to produkty pełnowartościowe, w tym: mięso, ryby, nabiał, produkty garmażeryjne, pieczywo, owoce i warzywa. Żywność odbierana jest ze sklepów i przekazywana do placówek Caritas Diecezji Ełckiej oraz bezpośrednio dla osób potrzebujących. W tym zakresie współpracujemy ze sklepami sieci Biedronka i Tesco. Dostarczone produkty spożywcze wykorzystywane są m.in. do przygotowania posiłków dla osób bezdomnych. W procesie odbioru żywności uczestniczą również współpracujące z „Lazarusem” i ełcką Caritas parafie oraz stowarzyszenia.

Dziękujemy NFOŚiGW i cieszymy się, że dzięki otrzymanym środkom możemy docierać z pomocą do większej ilości osób potrzebujących. W wyniku realizacji projektu nastąpi ograniczenie skali marnowania żywności w części województwa warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego przy jednoczesnym wsparciu osób pozostających w trudnej sytuacji i żyjących w ubóstwie. Zmniejszą się również koszty utylizacji żywności.

 

Renata Stańczyk

Wznawiamy zajęcia dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu

Pandemia Covid-19 zmusiła nas do zawieszenia przez kilka miesięcy działań skierowanych do osób niepełnosprawnych. Ze względu na bezpieczeństwo zarówno uczestników jak i kadry przesunęliśmy zaplanowane w ramach projektu „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami ZIT Ełk” zajęcia na okres letni. Od sierpnia br. rozpoczęły się warsztaty rozwijające umiejętności i zainteresowania, zajęcia sportowo-ruchowe i taneczne. Uczestnicy korzystają z poradnictwa pedagogicznego, psychologicznego i prawnego oraz usług opiekuńczo-asystenckich.

Warsztaty obejmują zajęcia plastyczno-techniczne i przyrodniczo-poznawcze prowadzone przez instruktorów. 75 uczestników projektu zostało podzielanych na 6 grup. Każda z grup przyjeżdża na warsztaty, pilates i taniec dwa razy w miesiącu w soboty i realizuje 6 – godzinny program. Dodatkowo trzydzieści osób z niepełnosprawnościami weźmie udział w warsztatach komputerowych. Bardzo ważnym elementem integracji społecznej będą spotkania społeczno-kulturalne, czyli spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjścia do kina oraz wyjazd integracyjny. Dla opiekunów osób niepełnosprawnych zostały zaplanowane warsztaty pt. „Potrzeby osób z niepełnosprawnościami” podnoszące wiedzę na temat potrzeb niepełnosprawnych we wszystkich aspektach życia i funkcjonowania społecznego. Ponadto 20 osób objęto usługami asystenckimi i opiekuńczymi, dzięki którym rodziny i opiekunowie osób z niepełnosprawnościami mogą wyjść z domu, aby załatwić sprawy życia codziennego lub odpocząć.

Projekt „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami ZIT Ełk” będzie realizowany do 31 marca 2022 r. i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020.

 

 

ks.Ryszard Sawicki

Caritas Łączy. Dzwonię – Pomagam

Długo oczekiwany projekt „Caritas Łączy. Dzwonię – Pomagam” wreszcie doszedł do skutku. Caritas Diecezji Ełckiej jako pierwszy podmiot przenosi wszystkie swoje numery do tej sieci. Każdy, kto chciałby wesprzeć działania ełckiej Caritas może uczynić to poprzez przeniesienie numerów do Caritas Łączy. Automatycznie stanie się darczyńcą ełckiej Caritas, bo 1/3 zysków z naszych działań jako operatora telefonii komórkowej przekazywana będzie na cele charytatywne.

Łączymy tych, którzy chcą pomagać z tymi, którzy tej pomocy potrzebują. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej: caritaslaczy.pl.

 

Caritas Diecezji Ełckiej

ul. ks. prał. Mariana Szczęsnego 1, 19-300 Ełk

tel. +48 (87) 441 70 00; www.elk.caritas.pl; e-mail:elk@caritas.pl

Regon 040109444, NIP 848-14-65-879

Pomóż nam pomagać!

Konto: PKO BP SA o/Ełk 29 1020 4724 0000 3302 0027 2369

Konto walutowe: PL 72 1020 4724 0000 3102 0031 3015
SWIFT BPKOPLPW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here