Strona główna III. Formacja UMYSŁU WYMAGAJCIE OD SIEBIE - MARTYRIA MŁODYM Gotów od 25 lat

Gotów od 25 lat

830
0

 

9 kwietnia 1995 roku w diecezji ełckiej powołano Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Od tego momentu tysiące młodych osób szukało w nim swojej drogi do Boga.  Tak jest i dziś.

Chociaż przez lata KSM zmieniał swój obraz, zmieniali się ludzie i pomysły na to, jak Stowarzyszenie ma wyglądać na terenie naszej diecezji, tu niezmiennie gromadzi nas Chrystus. Złudzeniem jest myśl, że tylko ze względu na Niego każdy KSMowicz odważył się przyjść na spotkanie oddziału, pojechać na rekolekcje czy bal. Nie, tak nie jest. W KSMie szukamy spełnienia wielu oczekiwań – jedni, tak jak zakładamy, chcą pogłębić relację z Bogiem, kolejni szukają znajomych, a jeszcze inni chcą po prostu wyjść z domu. Jak w przysłowiu ‚Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu’, tak w KSMie wszystkie drogi prowadzą do Boga. Trudno na pierwszym spotkaniu pytać o powody przyjścia. To raczej ci, którzy już w oddziale są, powinni od razu zastanowić się, czy nasze świadectwo, nasz Oddział pozwoli nowej osobie poznać Chrystusa.

KSM bez formacji

Przez lata atakuje mnie stwierdzenie odmieniane przez wszystkie możliwe przypadki – w KSMie nie ma formacji. Jako członek KSM, już o 11 lat, tego nie rozumiem. Aktualnie formuję się w trzecim Oddziale. W każdym z nich wiedziałam, co mnie czeka – jakie tematy poruszymy na spotkaniach, co w KSMie jest ważne. Przez lata doświadczyłam też wielu trudności z tym związanych – zaczynając od trudnych tematów, kończąc na wysiłku włożonym w przygotowanie spotkania. Bardzo dziękuję dotychczasowym i obecnemu asystentowi za dbałość o fundament pracy w KSMie. A jest nim właśnie formacja – najpierw w Oddziale, która pokazała mi, że najważniejsza jest formacja osobista, a ta z kolei podtrzymuje moją posługę. Właśnie dzięki rozwijaniu relacji z Bogiem możemy rozwijać się dalej. Dzięki temu podejmujemy wiele zadań, przez które inni mogą poznawać Boga, nie zawsze w sposób oczywisty. Bez formacji każda akcja w KSMie jest pustym aktywizmem, a na to nie ma w KSMie miejsca.

Formuj i działaj

Formacja w KSMie ma konkretny cel. W statucie czytamy, że należą do nich – kształtowanie dojrzałych chrześcijan i uczestniczenie, i roli, i misji Kościoła. KSM nie odrodził się tylko po to, aby młodzi mogli się formować. Do tego nie potrzeba nam struktur, w których  realizuje się KSM. Struktury te potrzebne są jednak do kształtowania młodego człowieka tak, aby mógł jak najlepiej podejmować w swoim życiu zadania i obowiązki, jakie stawia przed nim świat.  Nie można być dojrzałym chrześcijaninem, nie będąc dojrzałym człowiekiem. Do tych dojrzałości w KSMie dążymy. Najkrócej mówiąc – KSM to formacja i akcja. Jeśli zabraknie formacji – to nie ma mowy o KSMie. Jeśli zabraknie akcji – to nie KSM. Często grupy parafialne nazywane są KSMem. Tak jest łatwiej, często jest to nośne i czasami kojarzone. Niestety, wiele razy nazywa się tak grupy, które z KSMem nie mają nic wspólnego. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży ma określony plan, cele, zdania i środki. Będąc jego częścią, wybieramy drogę ich realizacji. Od tego nie ma odstępstw.

Dziś dziękujemy Bogu za czas bycia w KSMie. Samo Stwarzyszenie nie świętowałoby jubileuszu, gdyby kiedyś, 25 lat temu młodzi ludzie nie odważyli się powiedzieć GOTÓW. Św. Jan Paweł II wołał w Ełku „Coraggio! Odwagi, Bóg jest z Wami”.  Nie mam wątpliwości, że młodzi tamtego czasu słowa te przekuli w czyn. Obyśmy i my, KSMicze 25. roku istnienia Stowarzyszenia w naszej diecezji byli ludźmi Ewangelii.

Monika Zubowicz

Modlitwa KSMowicza

Ojcze wszechmogący i miłosierny Boże,
Przez Twego Syna Jezusa Chrystusa prosimy Cię,
obdarz nas Duchem Prawdy, Miłości i Mocy.

Spraw, abyśmy byli wierni Ewangelii, Krzyżowi,
wierze naszych ojców i ideałom Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Niech Duch Święty Pocieszyciel wzbudza w nas gorliwość apostolską,
abyśmy z pokorą i odwagą budowali Królestwo Chrystusowe w sobie,
w rodzinach i otoczeniu oraz byśmy w życiu społecznym szerzyli cywilizację miłości.

Niech nas wspomaga orędownictwo i przykład Matki Najświętszej Królowej Polski,
św. Stanisława Kostki i Błogosławionej Karoliny Kózkówny.

Na Twoją miłość, wezwanie i Twoje posłanie odpowiadamy: GOTÓW!

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here