Strona główna I. Formacja SERCA RODZINA - TU ZACZYNA SIĘ ŻYCIE Maryja Matka Pięknej Miłości

Maryja Matka Pięknej Miłości

1160
0

Do Maryi można zwracać się wieloma tytułami. Jedni zwracają się do niej Królowo, inni Ucieczko lub Wspomożycielko. Litania loretańska odmawiana w maju albo Godzinki ku czci NMP przypominają nam niektóre z nich. Maryja uczy kochać świat i wielbić jego Stwórcę. Przede wszystkim jednak uczy nas kochać innych ludzi. Dlatego wielu ludziom bliski jest tytuł Maryi Matki Pięknej Miłości

Wstąpić do Szkoły Maryi

Dziewica Maryja jest najpiękniejszą spośród istot stworzonych. Jest piękna, ponieważ jest kochana – jest tak piękna, że zostaje nazwana świętą. Odbija się w Niej majestat Boga. Św. Jan Paweł II mówi, że „historia pięknej miłości zaczyna się właśnie od Niej – od sympatycznej i prostej kobiety, która promieniuje dobrocią. Przez swoje fiat Maryja stała się Matką Boga, a Miłość nieskończona uczyniła się widzialną w naszym świecie”. W tej samej chwili Maryja stała się także naszą Matką, ponieważ jesteśmy braćmi i siostrami Jej Boskiego Syna. Maryja nigdy nie powiedziała miłości „nie. Poruszona mocą Ducha Świętego, przeżyła Swoje ziemskie życie w Bogu i dla Boga, równocześnie zawsze mając prawdziwą, głęboką i rzeczywistą miłość dla wszystkich ludzi. Dziewica Maryja, jak dobra matka, chce nauczyć nas sztuki miłości. Jeśli wstąpimy do szkoły Maryi i pozwolimy Jej łagodnie nami pokierować, nasze serca otworzą się i rozkochamy się coraz bardziej w życiu, w innych ludziach i w Bogu.

Spotkać Miłość

Dzięki pomocy Matki Pięknej Miłości uczymy się, że przeżywane przez nas zdarzenia stanowią przestrzeń, w której w każdej chwili możemy spotkać się z Bogiem. Niekiedy uciekamy przed tymi spotkaniami, obawiamy się ich, jesteśmy zmęczeni. Właśnie w takich chwilach Maryja stoi u naszego boku: zna nasze potrzeby, dodaje odwagi naszym szlachetnym marzeniom, rozumie nasze ułomności i słucha naszych słów. Maryja kocha nas bezwarunkowo – takich, jacy jesteśmy – i zachęca do stawania się takimi, jacy możemy być.

Doświadczyć piękna świata

Kochać to znaczy także doświadczać świata w sposób najpełniejszy i najpiękniejszy. Kiedy kochamy, patrzymy na wszystkich przychylnie i chcemy każdej rzeczy, tak samo jak chce jej Bóg. Dostrzegamy też ślady Boga w każdym bycie, nawet w rzeczach najmniejszych. Czasami zapominamy kontemplować rzeczy piękne. Jednak właśnie tego uczy­my się w naszej relacji z Maryją: uczymy się, jak się zatrzymać i podziwiać to, co stw­orzył Bóg, podziwiać dzieła Stwórcy.

Kochać innych

Maryja uczy nas kochać świat i wielbić Boga Stworzyciela. Przede wszystkim jednak uczy kochać innych ludzi. Jako Matka, która bardzo dobrze zna ułomności swoich dzieci – uzbraja chrześcijanina w realizm i wyrozumiałość. Matczyna miłość pozostaje bezwarunkowa: nie musimy na nią zasłużyć i nic nie może nam jej odebrać. Maryja Matka Pięknej Miłości uczy być solidarnym z innymi ludźmi i okazywać wszystkim radość z tego, że stoi u ich boku. Uczy pomagać innym, przyjmować pomoc, dawać i brać. Jeżeli pozwolimy Maryi, by nas kształtowała, nauczymy się, co to znaczy „kochać wszystkich”.

Przyjaźń z Bogiem

Gdy idziemy ścieżkami życia duchowego trzymani za rękę przez Matkę Bożą, powoli uczymy się kochać świat i ludzi. Jeżeli tak jak Ona jesteśmy posłuszni Duchowi Świętemu, nauczymy się także najważniejszej lekcji życia: tego, jak odnosić naszą zdolność kochania bezpośrednio do Chrystusa, jak być przyjaciółmi Boga. Maryja to osoba, która najpełniej uczestniczyła w losie Swego Syna. Przez całe życie godziła się na konsekwencje swojego fiat. Wkrótce zaznała ich w betlejemskim ubóstwie, w ucieczce do Egiptu, w wygnaniu, w chwilach gdy zgubiła Syna w świątyni. Odczuła je także we wrogości otaczającej Chrystusa podczas Jego działalności publicznej, a w pełni przeżyła je na Kalwarii. Ostatnie słowo nie należy jednak do cierpienia i śmierci. Po krzyżu jest radość zmartwychwstania – radość, która nie ma końca. Nikt nie może pokonać osoby zjednoczonej z Chrystusem, bowiem jej porażka stanowi tylko przygotowanie końcowego tryumfu. Św. Jan Paweł II zachęca, byśmy nieustannie wpatrywali się w Matkę Pięknej Miłości, która „towarzyszy ludziom wszystkich czasów w ich pielgrzymce wiary do domu Ojca”.

Modlitwa do Matki Pięknej Miłości

Witaj, o Matko, Królowo świata! Ty jesteś Matką Pięknej Miłości. Ty jesteś Matką Jezusa, źródła wszelkiej łaski, wonią wszystkich cnót, zwierciadłem wszelkiej czystości. Ty jesteś pociechą w płaczu, zwycięstwem w walce, nadzieją w śmierci. Jakże słodkie jest Twe imię w naszych ustach, jak miłą harmonią w naszych uszach, jakim ukojeniem w naszym sercu! Ty jesteś szczęśliwością cierpiących, koroną męczenników, pięknością dziewic. Błagamy Ciebie, doprowadź nas po tym wygnaniu do Twego Syna, Jezusa. Amen.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here