Strona główna I. Formacja SERCA RODZINA - TU ZACZYNA SIĘ ŻYCIE Święto Chrztu Pańskiego a mój chrzest

Święto Chrztu Pańskiego a mój chrzest

480
0

W pierwszą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) Kościół wspomina chrzest Chrystusa w Jordanie. W czasie swojego chrztu objawił się On Izraelitom jako Syn Boży – prawdziwy Mesjasz namaszczony Duchem Świętym. Warto w tym dniu wrócić wspomnieniami do dnia, w którym zostaliśmy ochrzczeni.

Chrzest Chrystusa

Jezus, od momentu chrztu w rzece Jordan, rozpoczął swoje posłannictwo – swą działalność publiczną. To wydarzenie z życia Jezusa musi być bardzo ważne, skoro Kościół wyróżnił go osobnym świętem. Dlaczego? Od tego uroczystego aktu Chrystus rozpoczął swoją misję nauczycielską. Miał wtedy około trzydziestu lat, ponieważ według zwyczaju żydowskiego  dopiero od tego wieku można było występować publicznie przed ludem i nauczać. Misja Jezusa została potwierdzona z nieba. Bóg Ojciec sam dał świadectwo, że Jezus jest Synem Bożym i ma prawo przemawiać w imieniu Boga. W wydarzeniu tym objawia się cała Trójca Święta: Bóg Ojciec przemawia, Syn Boży jest w postaci ludzkiej, a Duch Święty pojawia się nad Nim w postaci gołębicy. Skąd jednak wiadomo, że gołębica miała symbolizować Ducha Świętego? Wyjaśnia to św. Jan Apostoł w swojej Ewangelii: „Jan dał takie świadectwo: Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym” (J 1, 32-34).
Treść tajemnicy tego wydarzenia odpowiednio objaśnia św. Grzegorz z Nazjanzu, który głosił: „Chrystus daje się oświecić (ochrzcić). I my zstąpimy z Nim razem, byśmy z Nim również mogli wznieść się w górę. Jan chrzci, a oto Jezus przychodzi, aby uświęcić samego Chrzciciela i bardziej jednak jeszcze, aby starego Adama pogrzebać w falach wody, aby uświęcić wody Jordanu. On sam był duchem i ciałem. Dlatego wszyscy, którzy w przyszłości mieli być ochrzczeni, z ducha i wody, mieli otrzymać świętość”. Jezus nie miał grzechu, nie musiał się nawracać , do czego wzywał Jan Chrzciciel, jednak będąc Bogiem, nie odsunął się od ludzi, ale wraz z nimi przyjął chrzest.

Historia święta

Święto Chrztu Pańskiego kończy okres świąteczny Bożego Narodzenia. W tym dniu po raz ostatni śpiewa się w czasie liturgii kolędy. W Polsce zgodnie z wielowiekową tradycją i zwyczajem kolędy śpiewa się do 2 lutego, czyli do Ofiarowania Pańskiego. Najstarszej tradycji tego święta należy szukać w liturgii Kościoła wschodniego. Pomimo wyraźnego udokumentowania w Ewangeliach chrzest Jezusa nie posiadał w liturgii rzymskiej oddzielnego wspomnienia, aż do 1955 roku. Święto te wprowadził wtedy papież Piusa XII w pod nazwą wspomnienie Chrztu Pana Jezusa, na 13 stycznia (ostatni dzień oktawy). Reforma Soboru Watykańskiego II w 1969 r. przeniosła je na niedzielę po Objawieniu Pańskim.

Z Niedzielą Chrztu Pańskiego związana jest tradycja błogosławieństwa wody, którą po Mszy świętej wierni zabierają do domów. Spotyka się również zwyczaj „pożegnania żłobka” podczas wieczornego nabożeństwa. Po rozebraniu żłóbka można na jego miejscu umieścić księgę Pisma świętego i świecę jako znak Jezusa, który naucza i oświeca swój lud.

Mój chrzest

Wymiar chrztu świętego, który my otrzymujemy jest zupełnie inny. Chrzest gładzi w nas grzech pierworodny, zachowując jednak jego skutki, jak skłonność do czynienia zła, choroby i nieuchronność śmierci. Chrzest włącza nowo ochrzczonego w społeczność Kościoła. Święty Paweł Apostoł nazywa Kościół Mistycznym Ciałem Chrystusa, w którym Jezus jest „Głową”, a wszyscy ochrzczeni poszczególnymi członkami. Dzięki temu uświadamiamy sobie naszą odpowiedzialność za siebie nawzajem w życiu w łasce Bożej. Warto w tym dniu przypomnieć sobie dzień własnego chrztu. Czy znam jego datę? Czy pamiętam w modlitwie o moich rodzicach chrzestnych? Może w domu gdzieś mamy świecę z chrztu lub ubranko/białą szatę. Dobrze jest również dzieciom przypomnieć dzień ich sakramentu chrztu, pooglądać zdjęcia, zadzwonić do chrzestnych. Był to przecież tak ważny dzień w życiu każdego chrześcijanina.

MM Czekała

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here