Strona główna I. Formacja SERCA Jaki JESTEM - SERCE Życie ludzkie jest najwyższą wartością

Życie ludzkie jest najwyższą wartością

424
0

Cokolwiek uczyniliście jednemu

z tych braci moich najmniejszych,

Mnieście uczynili” (Mt 25,40).

Wszelkie zło na świecie jest dopuszczone jedynie dlatego, że Bóg w swojej miłości i mądrości potrafi je nie tylko przezwyciężyć, ale również wykorzystać dla wzbogacenia człowieka i świata. Kiedy widzimy atak na życie będące w pierwszym etapie, w łonie matki, jak i będące na ostatnim etapie, gdy człowiek jest już nieproduktywny, gdy leczenie bądź utrzymanie za dużo kosztuje i wysuwa się postulat eutanazji- jednocześnie  widzimy, że to zło mobilizuje miliony ludzi do pochylenia się nad tajemnicą życia.

Stopniowo zaczynamy odkrywać wartość życia. To właśnie nas Bóg wybrał. On pragnął, abyśmy skłaniali głowę wobec tej wielkiej tajemnicy, wobec cudu życia. Jesteśmy świadomi, jak wielką wartością jest życie. Wszystko to jest działaniem łaski.

Życie znajduje się w samym centrum Objawienia. Jest podstawową wartością a zarówno w wymiarze biologicznym, jak i w wymiarze moralnym oraz religijnym. To właśnie w świetle tajemnicy życia odkrywamy godność matki i ojca. W blasku tej tajemnicy odkrywamy wartość chleba i domu rodzinnego. W dzisiejszych czasach odkrywamy również wartość czystego powietrza, czystej wody i gleby.

Istnieje również porządek Boży. Odkrywamy w nim, jaka wartość dla życia ma Chrzest święty i Chleb, który dzielimy na ołtarzu. To właśnie w tajemnicy życia odkrywamy wartość sakramentu małżeństwa, głębię tajemnicy cierpienia, bogactwo śmierci, przemijania  i zmartwychwstania.

Zwróćmy uwagę na to, że życie jest jednym wielkim cudem. Dzięki zdobytej wiedzy możemy dziś śledzić, jak ten cud z sekundy na sekundę, z minuty na minutę się objawia. Z jednej malutkiej komórki kształtuje się w łonie matki, przez dziewięć miesięcy, dziecko. Widzimy, jak ono rośnie, dojrzewa i całe ciało staje się narzędziem ducha. Taka jest właśnie tajemnica życia.

W życiu każdego człowieka objawia się życie samego Boga. Syn Boży zapragnął stać się Człowiekiem. Chciał mieć Matkę, aby się do niej uśmiechać. Chciał uświęcić miłość matki do dziecka i dziecka do matki. Nadał inny wymiar relacjom sąsiedzkim i rodzinnym. Dzięki niemu nasze życie stało się życiem Boskim.

Nie rozumiemy tej tajemnicy. Nie pojmujemy życia człowieka, a co dopiero sensu Wcielenia, w którym życie ludzkie zostało wypełnione życiem Bożym. Jednak na tyle, na ile rozumiemy tę tajemnicę, staramy się je chronić. Oby tego skarbu nie niszczono, nie raniono, bo każde życie jest święte.

Warto już dziś podziękować za swoich rodziców, bo z woli Boga przekazali nam życie. Podziękujmy za wiarę i sakramenty święte. Naszym obowiązkiem jest pochylić się nad tajemnicą życia i własnym sercem to życie ochraniać.

,,Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, Mieście Uczynili’’. Kiedyś podziękuje nam za to sam Pan Jezus, podziękuje nam Matka Najświętsza. Podziękują nam za to, że wytrwaliśmy w tym powołaniu do troszczenia się o każde życie poczęte.

Halina Gutowska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here