Strona główna III. Formacja UMYSŁU NA LUDZKIE DYLEMATY Pięści to jeszcze nie wszystko. O rodzajach przemocy w związku

Pięści to jeszcze nie wszystko. O rodzajach przemocy w związku

703
0

Przemoc może dotknąć każdy związek, niezależnie od wieku partnerów, statusu materialnego czy pozycji społecznej. Nie jest tak, że skutki przemocy są widoczne zawsze gołym okiem w postaci siniaków. Czasami przemoc przybiera bardziej wyrafinowane formy, mało widoczne gołym okiem. Często zapominamy, że nawet drobiazgowe wydzielanie pieniędzy partnerowi, przesadny krytycyzm, wyśmiewanie czy uporczywe wmawianie komuś choroby, zaliczyć można do form przemocy.

Przemoc ekonomiczna

Może zacząć się bardzo niewinnie. Jeden z partnerów stwierdza, że przejmuje kontrolę nad wspólnymi finansami. Tłumaczyć to może nawet koniecznością oszczędzania, lepszym zmysłem organizacyjnym lub tym, że druga strona jest niegospodarna. To jest bardzo upokarzające, gdy osoba o każdy grosz musi prosić. Często otrzymanie pieniędzy związane jest ze zrealizowaniem takiej lub podobnej prośby: „Nie dam ci pieniędzy, jeśli nie zrobisz tego, o co proszę”. Przemoc ekonomiczna to także zaciąganie długów bez zgody partnera czy partnerki. Jest to bardzo bolesny rodzaj przemocy, gdyż trudno jest go udowodnić, opiera się na manipulacji i kontroli partnera oraz na szantażu.

Ty chyba nie jesteś do końca zdrowa

W związkach, w których obecna jest przemoc, często dochodzi do takiej manipulacji partnerem, w której próbuje się wmówić, że druga strona odchodzi od zmysłów, jest niestabilna emocjonalnie, nie może sobie ufać, więc najlepiej by zawierzyła w pełni swojemu oprawcy. W psychologii mówi się o takich bądź podobnych trikach, które mają na celu poniżyć, przejąć kontrolę i zawłaszczyć sobie partnera: zaprzeczanie temu, co mówi ofiara i opowiadanie kłamstw na jej temat najbliższemu otoczeniu, izolowanie od rodziny i najbliższych, podważanie uczuć, uderzanie w czułe punkty, wzbudzanie poczucia winy, wprowadzanie w dezorientację poprzez zaprzeczanie rzeczywistym informacjom czy zdarzeniom. Osobami stosującymi tej rodzaj przemocy są mężczyźni o tendencjach psychopatycznych. Są to osoby, które nie szanują nikogo, a ludzie są im tylko potrzebni, żeby zaspokoić własne potrzeby.

Przemoc emocjonalna

Ten rodzaj przemocy posiada ogromne spectrum technik, które w sposób brutalny i konsekwentny niszczą osobę. Przemocy emocjonalnej dopuszcza się osoba, która wyśmiewa, upokarza w gronie innych, umniejsza osiągnięcia drugiej osoby, grozi, odmawia pomocy przy czynnościach związanych z prowadzeniem domu / rodziny. Bardzo często osoba traktowana w taki sposób, bardziej lub mniej świadomie zaczyna tracić poczucie osobistej godności, wiarę w siebie oraz przekonanie o własnej skuteczności i sprawczości. W skrajnych przypadkach zaczyna nawet wierzyć w to, że zasłużyła na takie traktowanie. Zamiast domagać się od swojego partnera szacunku, zaczyna być mu wdzięczna za to, że w ogóle chce z nią być. W przemocy występują określone fazy. Najpierw jest wyraźny i widoczny wybuch agresji, złości. Następnie następuje faz tzw. miodowego miesiąca. Do sprawcy dochodzi świadomość o popełnionym złu, doświadcza wyrzutów sumienia, stąd stara się poprawić swój wizerunek poprzez bycie lepszym i milszym. Ofiara zaczyna nawet naiwnie wierzyć, że jej partner teraz to na pewno się zmieni. Napięcie jednak narasta i dochodzi do kolejnej eskalacji złości (nawet nie tej fizycznej). Takie życie zaczyna stawać się normą, a ofiara przemocy coraz bardziej przekonuje się o swoje bezradności.

Szukanie pomocy

W takich lub podobnych przypadkach przemocy fizycznej czy psychicznej potrzebna jest pomoc osoby z zewnątrz. Do takiej osoby najczęściej „podprowadza” bądź wskazuje członek rodziny bądź przyjaciel, nie sama osoba. Może być to rozmowa ze specjalistą, który uświadomi danej osobie, w jak dramatycznym położeniu się ona znajduje, pomoże zrozumieć mechanizmy przemocy oraz wskaże drogi mądrego i odważnego wyjścia z sytuacji. Najtrudniej jest uświadomić sobie fakt, że jesteśmy ofiarami przemocy. Zawsze był to powód do zgubnego poczucia winy za całą sytuację. Każda przemoc jest patologią. To nie jest naturalny porządek świata i relacji. Jesteśmy powołani do tworzenia i trwania w szczęśliwych relacjach bez jakiekolwiek formy przemocy.

 

 

 

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here