Strona główna I. Formacja SERCA RODZINA ZJEDNOCZONA NA MODLITWIE Posłani w pokoju Chrystusa

Posłani w pokoju Chrystusa

453
0

Pierwszą Niedzielą Adwentu rozpoczniemy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Tym razem towarzyszyć nam będzie hasło: „posłani w pokoju Chrystusa”. W centrum podejmowania różnych działań duszpasterskich znajdą się wysiłki na rzecz bardziej świadomego udziału wiernych w Eucharystii oraz odkrywania zadań, które wynikają z owoców Komunii św. Samo hasło nowego roku duszpasterskiego kieruje nas bezpośrednio w stronę misji, której Chrystus udziela wszystkim zebranym przy Eucharystycznym stole.           

Rozesłanie

            Hasło nowego roku duszpasterskiego „Posłani w pokoju Chrystusa” odnosi się bezpośrednio do ostatnich słów Liturgii Eucharystycznej, które słyszymy podczas każdej Mszy św.: „Idźcie w pokoju Chrystusa”. Słowa te pochodzą z łacińskiego zwrotu „Ite, missa est”, gdzie „missa” nie jest rozumiana jako „Msza”, ale „rozesłanie”. Na kartach Nowego Testamentu wielokrotnie można spotkać takie fragmenty, które zawierają owo Chrystusowe rozesłanie: „Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki” (Łk 10, 3); „Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary” (Mt 9, 13); „Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie” (Mt 10, 7); „Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie” (Mt 22, 9); „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28, 19). Jak można z łatwością zauważyć, wypowiedziane przez Chrystusa ite („idźcie”) zawsze połączone jest z jakąś misją do wypełnienia. Nie inaczej jest również podczas sprawowania Eucharystii. Słowa, które słyszymy: „Idźcie w pokoju Chrystusa” nie są tylko oznajmieniem końca Mszy świętej, ale są bardzo konkretnym zadaniem i wezwaniem, aby być świadkami wiary. Być prawdziwym chrześcijaninem, nie wystarczy poprawnie żyć, dbać o wypełnianie Przykazań Bożych i kościelnych, choćby przykazania świętowania Dnia Pańskiego, ale to znaczy apostołować, dzielić się wiarą z innymi oraz świadczyć o Bożej miłości i miłosierdziu. Stąd też owo „idźcie” jest niejako łącznikiem pomiędzy Eucharystią, a naszym codziennym życiem.

Iść w pokoju Chrystusa

            Jesteśmy zaproszeni, aby być świadkami o Bogu w swoich środowiskach. Naszemu świadczeniu ma towarzyszyć pokój Chrystusa. Czym on jest? Pokój Chrystusowy to jest pokój pośród prześladowań. Ten pokój to jest głęboka jedność z Ojcem Chrystusa umierającego na krzyżu, to jest pokój wewnętrzny ojca Kolbego, który swoje życie postawił za życie drugiego człowieka, to jest pokój męczenników, to jest pokój tych wszystkich ludzi, którzy służą prawdzie. Jeżeli ja chcę pokój Chrystusowy mieć w sobie, otworzyć się na ten dar, to przede wszystkim potrzeba mi odwagi, która zedrze z mojej twarzy wszelkie pozory „świętego spokoju” i zacznie systematycznie porządkować to wszystko, co jest nieuporządkowane w moim życiu.

ks. Jacek Uchan

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here