Strona główna II. Formacja SUMIENIA ODESZLI OD NAS Śp. ks. prał. mgr Przemysław Kazimierz ROGOWSKI (3.04.1928-31.08.2021)

Śp. ks. prał. mgr Przemysław Kazimierz ROGOWSKI (3.04.1928-31.08.2021)

494
0

Śp. ks. prał. mgr Przemysław Kazimierz ROGOWSKI (3.04.1928-31.08.2021)

Przemysław Rogowski urodził się 3 kwietnia 1928 roku we wsi Rydzewo-Pieniążek w rodzinie rolniczej Bronisława i Leonii z d. Sulewska. Miał siedmioro rodzeństwa. Wychowywany był w duchu miłości do Kościoła i Ojczyzny.

W 1935 roku rozpoczął naukę w szkole powszechnej, w której ze wzgl. na zawieruchę wojenną mógł ukończyć tylko 6 klas. Podczas okupacji od kwietnia 1943r. służył w konspiracji w oddziałach AK pod pseudonimem „Jastrzębiec”, m.in. jako łącznik Komendanta IV rejonu przenosił pocztę konspiracyjną i prasę, przewoził do bazy w lesie broń, amunicję i żywność oraz był przewodnikiem patroli żołnierskich. Za tą posługę został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami we wrześniu 1944 r.

Po zakończeniu wojny uczęszczał do Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Grajewie, które ukończył w roku 1950. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Formację seminaryjną ukończył bez problemów. Święcenia diakonatu otrzymał w roku 1954 (21 marca??), zaś Święcenia kapłańskie z rąk bpa Czesława Falkowskiego otrzymał w Katedrze Łomżyńskiej dnia 3 lipca 1955 roku.

Posłania wikariuszowskie: Rajgród (1955-1957), Łapy (1957-1959), Kolno (1959-1960), Tykocin (1960-1961), Ostrów Mazowiecka (1961-1964), Ostrołęka (1964-1966), Bargłów (1966-1968).

Z dniem 1 lipca 1968 roku objął pierwszą placówkę proboszczowską, w parafii Niedźwiadna. Pracował tam do roku 1972. Kolejno był proboszczem w parafii Dobrzyjałowo w latach 1972-1976 i w Piątnicy (1976-1986). Dnia 1 lipca 1986 roku – mianowany tymczasowym administratorem, a następnie proboszczem parafii pw. św. Aleksandra w Suwałkach, gdzie pracował do swojej emerytury najpierw w strukturach diecezji łomżyńskiej, a od roku 1992 w diecezji ełckiej.

W roku 1975 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ks. Przemysław Rogowski obronił pracę magisterską pt.: „Przemiany religijnej funkcji rodziny w środowisku wiejskim – na przykładzie parafii Dobrzyjałowo.

W strukturach diecezji łomżyńskiej pełnił następujące funkcje: – Dekanalny Duszpasterz Kobiet, – Dekanalny Duszpasterz Charytatywny – dek. Łomżyński, – Członek Rady Kapłańskiej diec. łomżyńskiej, – Diecezjalny Referent ds. duszpasterstwa rolników, – Dziekan dekanatu Suwałki-Północ

W roku 1986 został mianowany przez Biskupa Łomżyńskiego Juliusza Paetza kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej w Łomży.

 

W ramach diecezji ełckiej był Dziekanem dekanatu Suwałki św. Aleksandra w Suwałkach. Decyzją Biskupa Ełckiego Wojciecha Ziemby w roku 1992 ks. Przemysław Rogowski został włączony do gremium nowopowstałej Kapituły Katedralnej w Ełku. 28 kwietnia 1995 na prośbę ówczesnego Biskupa Ełckiego, bpa Wojciecha Ziemby ks. kan. Przemysław Rogowski został obdarzony watykańską godnością Prałata Honorowego Jego Świątobliwości.

– w roku 1995 odznaczony Krzyżem Armii Krajowej

– w 2008 roku otrzymał stopień Porucznika Wojska Polskiego w stanie spoczynku.

 

Z dniem 1 lipca 2000 roku zwolniony z urzędu proboszcza parafii pw. św. Aleksandra w Suwałkach i włączony do grona Księży Emerytów Diecezji Ełckiej. Jako emeryt udzielał się duszpastersko w wielu parafiach, szczególnie w parafii pw. św. Aleksandra i parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach. Był ceniony za gorliwość i codzienne homilie.

Przez całe życie kapłańskie wkładał wiele wysiłku w prace remontowe i konserwacyjne kościołów i zabudowań kościelnych we wszystkich parafiach, w których posługiwał.  Rozbudował struktury i budynki parafii pw. św. Aleksandra, dbał o pamięć patriotyczną m.in. poprzez pamiątkowe tablice i obeliski. Wspierał młodzież uczącą się, przyznawał stypendia i wspomagał dożywianie; był dobrodziejem wielu budujących się parafii w Suwałkach, zwłaszcza parafii pw. Św. Wojciecha, Św. Kazimierza Królewicza, Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tak było również na emeryturze.

Pogarszający się stan zdrowia był przyczyną wyjazdu ks. prał. Przemysława do Warszawy w roku 2020, tam zamieszkał przy parafii pw. Opatrzności Bożej gdzie również w miarę sił celebrował Msze.

Dnia 31 sierpnia 2021 roku ks. prał. Przemysław Rogowski odszedł do Wieczności, w rozpoczętym 94. roku życia i 67. roku kapłaństwa.

Uroczystości pogrzebowe sprawowane są dnia 10 września 2021 roku o godz. 13.30 w Warszawie, w parafii Opatrzności Bożej pod przewodnictwem bpa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego. Zmarły Kapłan został pochowany w podziemiach świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

W Diecezji Ełckiej sprawowane były następujące Msze św. żałobne w Suwałkach:

10 września 2021

– godz. 12.00 w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa;

– godz. 17.00 w parafii pw. św. Aleksandra;

 

15 września 2021

– godz. 18.00 w parafii pw. św. Wojciecha.

 

Requiescat in pace

 

 

Ks. Marcin Maczan

Kanclerz Kurii

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here