Strona główna II. Formacja SUMIENIA ODESZLI OD NAS Śp. ks. kan. dr Arkadiusz Pietuszewski (11.01.1971-29.07.2021)

Śp. ks. kan. dr Arkadiusz Pietuszewski (11.01.1971-29.07.2021)

486
0

Arkadiusz Pietuszewski urodził się 11 stycznia 1971 roku w Sejnach, w wielodzietnej rodzinie rolniczej Józefa i Jadwigi z d. Gobczyńska. Został ochrzczony 31 stycznia 1971 roku w parafii św. Marii Magdaleny w Mikaszówce; rodzina zamieszkała w miejscowości Berżniki, tam Arkadiusz uczęszczał do Szkoły Podstawowej. W wieku 7 lat został ministrantem. W 1986 roku rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Sejnach w klasie o profilu podstawowym, a ukończył ją w roku 1990 egzaminem dojrzałości.

Wtedy też złożył dokumenty do Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży i  został tam przyjęty, rozpoczynając swoją drogę ku kapłaństwu. W 1992 roku po reformie administracyjnej Kościoła w Polsce kleryk Arkadiusz Pietuszewski, po drugim roku seminarium, przeniósł się do nowopowstałego Seminarium Duchownego w Ełku. Tam dokończył drogę formacji, otrzymał przepisane prawem posługi i uzyskał odpowiednią wiedzę z zakresu filozofii i teologii. 27 maja 1995 roku z rąk biskupa Edwarda Samsela w Katedrze Ełckiej przyjął święcenia diakonatu, zaś rok później przez nałożenie rąk ówczesnego biskupa ełckiego bpa Wojciecha Ziemby dnia 15 czerwca 1996 roku w Katedrze Ełckiej otrzymał święcenia kapłańskie.

Pierwsza placówka duszpasterska to pomoc w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Kowalach Oleckich. Po dwóch miesiącach został mianowany wikariuszem parafii pw. Opatrzności Bożej w Ełku (25.08.1996-28.06.1997). Kolejną placówką duszpasterską była parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Augustowie (28.06.1997-25.08.2002). W międzyczasie ks. Arkadiusz rozpoczął studia licencjackie w Warszawie, najpierw na ATK, a później na Wydziale Teologii Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego – studia ukończył licencjatem z teologii w roku 2000.

W roku 2002 ks. mgr lic. Arkadiusz Pietuszewski został przeniesiony z Augustowa, do parafii pw. Matki Miłosierdzia Ostrobramskiej w Piszu (25.08.2002-1.07.2004). Duszpasterską posługę wikariuszowską cechowała otwartość na ludzi i dobry kontakt z młodzieżą. Kilkukrotnie ks. Arkadiusz prowadził grupy pielgrzymkowe w ramach Ełckiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę.

Po 2. latach pracy w Piszu, ks. Arkadiusz został mianowany Dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Ełckiej Kurii Diecezjalnej w Ełku, do którego obowiązków należało m.in. koordynacja wszelkich inicjatyw duszpasterskich w diecezji i przygotowywanie rocznego programu duszpasterskiego.

W strukturach diecezjalnych pełnił następujące funkcje: Członek Rady Kapłańskiej, Wizytator diecezjalny parafii przed wizytacją kanoniczną Biskupa, Członek Zespołu Doradczego Biskupa Ełckiego ds. personalnych, Członek Rady Programowej Diecezjalnej Rozgłośni Radiowej w Ełku, Członek Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej. W roku 2005 ks. Arkadiusz Pietuszewski został mianowany Przewodniczącym Komisji ds. peregrynacji obrazu Miłosierdzia Bożego w diecezji ełckiej i koordynował przebieg Peregrynacji jako kustosz Obrazu. Od 2005 roku nieprzerwanie pełnił także funkcję Diecezjalnego Koordynatora Fundacji „Dzieło nowego Tysiąclecia”. W 2006 roku wszedł w skład Diecezjalnego Komitetu Obchodów Jubileuszu 100-lecia śmierci św. Brunona z Kwerfurtu.

W roku 2008 biskup ełcki bp Jerzy Mazur obdarzył ks. Arkadiusza Pietuszewskiego godnością Kanonika Honorowego Kapituły Kolegiackiej Sejneńsko-Wigierskiej w Sejnach. W tym samym roku, od 15 lipca 2008 r. ks. kan. Arkadiusz Pietuszewski został ustanowiony proboszczem parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Kolnicy i Rektorem Samodzielnego Ośrodka Duszpasterskiego pw. św. Faustyny Kowalskiej w Białobrzegach.

Począwszy od roku akademickiego 2012/2013 ks. mgr lic. Arkadiusz Pietuszewski za zgodą biskupa ełckiego mógł kontynuować studia doktoranckie i rozpocząć przewód doktorski na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. Obrona doktoratu dopełniła się 3 kwietnia 2019 roku.

24 sierpnia 2015 roku nastąpiła zmiana placówki duszpasterskiej i z Kolnicy ks. Pietuszewski został skierowany na proboszcza parafii i kustosza Sanktuarium pw. MB Szkaplerznej w Studzienicznej, gdzie pracował do dnia 1 czerwca 2021 r.

W ramach duszpasterstwa diecezjalnego ks. Arkadiusz był ponadto Asystentem Kościelnym Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa, Akcji Katolickiej oraz Diecezjalnym Duszpasterzem Leśników i Myśliwych.

Wskutek tragicznego wypadku drogowego w Rybnikach k. Białegostoku, ks. kan. dr Arkadiusz Pietuszewski zakończył ziemskie życie dnia 29 lipca 2021 roku, w 50. roku życia i 25. roku kapłaństwa.

 

 

 

 

 

 

*   *   *

 

Uroczystości żałobne śp. ks. kan. dra Arkadiusza Pietuszewskiego odbyły się według następującego porządku:

środa, 4 sierpnia – Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie:

17.00 – Wystawienie trumny w kościele; czuwanie modlitewne przy Zmarłym Kapłanie

18.00 – Msza św. żałobna z udziałem Kapłanów, pod przewodnictwem ks. prał. Zbigniewa Bzdaka, Prepozyta Kapituły Kolegiackiej Sejneńsko-Wigierskiej

czwartek, 5 sierpnia – Parafia pw. MB Szkaplerznej w Studzienicznej:

9.00 – Msza św. żałobna dla parafian

11.00 – Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa Adriana Galbasa, Biskupa Pomocniczego Diecezji Ełckiej

 

Śp. ks. kan. dr Arkadiusz Pietuszewski został pochowany na cmentarzu parafialnym w Studzienicznej.

 

Requiescat in pace

 

 

  1. Marcin Maczan

Kanclerz Kurii

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here