Strona główna I. Formacja SERCA RODZINA - TU ZACZYNA SIĘ ŻYCIE Symbolika cudu na weselu w Kanie Galilejskiej

Symbolika cudu na weselu w Kanie Galilejskiej

761
0
http://www.tigtail.org/L_View/TIG/TVM/X1/c.Mannerism/veronese/veronese_marriage_at_cana-xl.1563.JPG

 Przed nami gorący okres nie tylko w aurze, ale i w sezonie ślubnym. Wiele młodych par wybiera okres wakacyjny na zawarcie sakramentu małżeństwa. Podczas ceremonii bardzo często odczytywany jest fragment z Ewangelii według św. Jana o pierwszym cudzie Chrystusa podczas wesela w Kanie Galilejskiej. Warto bliżej przyjrzeć się temu tekstowi.

Gdzie leży Kana?

Kana Galilejska położona była przypuszczalnie ok. 8 km na północ od Nazaretu, jednak jej położenie jest ciągle dyskutowane. Dodatkowe określenie wskazuje na Galileę jako miejsce położenia Kany. W starożytności często precyzowano nazwę szczegółową poprzez dodanie do określenia szerszej przestrzeni geograficznej. Dla autora Ewangelii terytorium Galilei nabrało znaczenia symbolicznego. Galilea pogan wskazuje, że akcja rozpoczyna się
w krainie pogańskiej. W Starym Testamencie symbolem takiej krainy był Egipt, a wyjście
z Egiptu szczególnym czasem wybawienia. Na początku drogi wyjścia z Egiptu następuje przemiana wody gorzkiej w słodką w Mara. Zatem, Kana zastępuje miejscowość Mara, która otwierała szlak wielkich dzieł Bożych. To właśnie w Kanie Jezus uczynił pierwszy i drugi cud – w czasie wesela zamienił wodę w wino oraz uzdrowił syna urzędnika królewskiego.

Wyjątkowe wesele

Na weselu w małej osadzie, zaproszonych jest bardzo wiele osób, obecna jest Najświętsza Maryja Panna, potem na weselu zjawia się Jezus i Jego uczniowie. Pod koniec uroczystości zaczyna brakować wina, co zgłasza swojemu Synowi Maryja. Jezus zamienia wodę w wino, a reakcją na to jest wiara uczniów. Choć historia biblijna wydaje się prostą, jest w niej jednak wiele rzeczy niezrozumiałych. W opisie wesela pan młody jest zaledwie wspomniany. Nie ma żadnej informacji o pannie młodej, nie mówi się również nic
o współbiesiadnikach. Jezus nazywa swoją Matkę Niewiastą i odnosi się do Niej jakby
z niecierpliwością. Swoją interwencję Jezus zdaje się najpierw odkładać, może nawet w ogóle chciałby jej uniknąć, ale potem zgadza się na nią i wino pojawia się w imponującej ilości. Jezus jest gościem na weselu, a słudzy okazują Mu niezwykłe posłuszeństwo, kiedy spełniają dość nieoczekiwane życzenie, by napełnić stągwie wodą.

Można odnieść wrażenie, że Jezus nie przejmuje się prośbą Matki. Przemienienie wody w wino to ukazanie, że nadchodzi czas zaślubin Boga z ludzkością. Dokona się to przez śmierć Chrystusa. Wyświadczając przysługę gospodarzom, Jezus zapowiada przez ten znak swoją godzinę śmierci na krzyżu. Obecni na weselu uczniowie później dostrzegą w tym pierwszym cudzie klucz do zrozumienia całego dzieła Jezusa.

Wino na weselu

Dobre wino pojawiające się na weselu jest owocem przemiany Jezusa Zbawiciela. Bez Jego interwencji nie byłoby tego wina, nie byłoby czasu łaski. Zatem jesteśmy świadkami zawarcia Nowego Przymierza, którego głównymi elementami staną się zachowanie nauki, którą Jezus głosił, a więc Ewangelii, oraz przypieczętowanie jej znakiem Eucharystii. Wino staje się znakiem ofiary eucharystycznej, która zastępuje krew ofiar starotestamentowych.

Konsumpcja wina była najważniejszym elementem uczt i przyjęć, zwłaszcza uczty weselnej. Podczas drugiej część każdego przyjęcia mieszano wino z wodą i dziękowano za owoc winnej latorośli. Po błogosławieństwie śpiewano hymn, a potem trwała zabawa
z muzyką, rozmowami, jedzono słodkie przekąski i podawano wino. Podobnie było podczas uczty weselnej w Kanie Galilejskiej. W trakcie wesela, na które zaproszono Jezusa, Jego uczniów i Maryję zaczyna brakować wina. Zauważa to Maryja i informuje o tym fakcie Swego Syna Jezusa. Warto zaznaczyć, że brak wina na uroczystości weselnej uznawany był za kompromitację i wielkie nieszczęście. Wesele żydowskie trwało sześć dni, uczta więc musiała być bardzo dobrze przygotowana pod względem ilości jedzenia i picia. Duży koszt takiej uroczystości wyrównywali sami goście, przynosząc z tej okazji prezenty. Jezus nakazuje sługom napełnić wodą sześć kamiennych stągwi. W sumie było to około pięciuset litrów. Jezus przemienił wodę w wino, ale nie wino byle jakie, a wręcz doskonałe, szlachetne. Był to Jego weselny prezent. Jezus nie był abstynentem. Pił wino i sam przygotował dużo dobrego wina. Wino jest więc rzeczą dobrą, jest napojem uczty. Czyni ten cud, gdyż troszczy się
o ucztę. Jezus pierwszy swój cud czyni przy stole i dla stołu. Właśnie przy stole objawia uczniom swoją chwałę Cud ten jest gestem troski o radosną atmosferę podczas zwykłej weselnej uroczystości. Z tej perykopy biblijnej można wysnuć wniosek, że wino jest darem Boga i jako Jego dar jest dobre. Nadużywanie wina jednak jest złem, gdyż niszczy zdrowie, godność człowieka, szkodzi temu, który nadużywa go. Jezus uczy swoich uczniów mądrego, dojrzałego podejścia do używania wina i już w Kanie Galilejskiej ma na uwadze Wieczernik oraz najistotniejsze znaczenie zamiany wody w wino.

Obecność Maryi

Sam fakt obecności Maryi na weselu w Kanie Galilejskiej jest znamienny. U św. Jana Maryja pojawia się tylko w dwóch miejscach: na weselu w Kanie Galilejskiej oraz pod krzyżem. Jej udział w weselu w Kanie jest pod tym względem wyjątkowy, bo zabiera głos
w sprawie nowożeńców i w sprawie niedostatku, jaki daje się zauważyć. Poza tym tylko w tej perykopie Najświętsza Maryja Panna wydaje polecenie, które jednocześnie stanowi ostatnią Jej wypowiedź, jaką przekazuje św. Jan na kartach swojej Ewangelii.

M.M. Czekałowie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here