Strona główna III. Formacja UMYSŁU NASZ GOŚĆ W służbie Bogu i bliźniemu

W służbie Bogu i bliźniemu

546
0

Głównym przesłaniem organizacji Rycerze Kolumba jest służba drugiemu człowiekowi i służba parafii. O działaniu tej organizacji i o jej założycielu rozmawiamy z p. Robertem Czaplickim, delegatem rejonu Rycerzy Kolumba naszej diecezji.

Rycerz kojarzy się raczej z walecznym wojownikiem w zbroi, z tarczą i mieczem w dłoni, wyróżniającym się swoistym stylem życia, ceremoniałem i etyką. Kim są Rycerze Kolumba?

Rycerze Kolumba zostali założeni przez bł. ks. Michaela McGivney’a, który w roku 1877 został wikarym w parafii w New Haven – zaczął rozważać ideę katolickiego stowarzyszenia pomocy bratniej. W czasach antykatolickich nastrojów pracował niestrudzenie, aby utrzymać wiernych blisko wiary, znajdując praktyczne rozwiązania ich problemów – zarówno duchowych jak i doczesnych. W roku 1882 wraz z grupą mężczyzn założył Rycerzy Kolumba w kościele st. Mary’s Church, aby zapewnić duchowe wsparcie katolikom i środki finansowe dla rodzin, które poniosły stratę ojca, często jedynego żywiciela rodziny. Wizją ks. McGivney’a było zjednoczyć mężczyzn w wierze, bronić i wzmacniać parafię, pomagać biednym i opuszczonym, wzmacniać rodzinę.

W dzisiejszych czasach dalej musimy być wojownikami, którzy może nie noszą zbroi, tarczy i miecza w dłoni, ale swoją postawą wyrażają to wszystko. Naszym orężem jest różaniec, który otrzymuje każdy rycerz oraz modlitwa, a naszą patronką jest Matka Boża z Guadalupe, której zawierzamy wszystkie nasze działania.

Kierujemy się następującymi zasadami: Miłosierdzia, Jedności, Braterstwa i Patriotyzmu. Działamy na rzecz formacji mężczyzn i ich rodzin, a poprzez swoje wspólne działania, służymy lokalnym społecznościom. Wspólnoty Rycerzy gromadzą się przy parafiach i odpowiadają na konkretne potrzeby, które dostrzegają w najbliższym otoczeniu, niosąc pomoc potrzebującym.

Obecnie, w na świecie jest ponad 2 miliony Rycerzy Kolumba, w tym ponad 7 tys. w Polsce.

Pod koniec października 2020 r. ks. Michael McGivney, założyciel Rycerzy Kolumba,  został ogłoszony błogosławionym Kościoła katolickiego.

Beatyfikacja ks. Miachela McGivney’a to jest taki moment, który pokazuje całej społeczności kościelnej, że jest to postać, a przede wszystkim, że jest to ścieżka, którą warto podążać. Proces beatyfikacji to czas, kiedy mówimy głośno i wyraźnie, zobaczcie tę ścieżkę, przyjrzyjcie się tej drodze, być może znajdziecie aspekt do naśladowania, może jest to właśnie ta ścieżka, której szukasz i chciałbyś nią podążyć.

Beatyfikacja ks. Michalea McGivney’a jest naprawdę czymś ważnym, bo odsłania przykład księdza, który poprzez zwykłą pracę duszpasterską został wyniesiony na ołtarze. Chciał pomagać mężczyznom, a przez nich chciał także dotrzeć do ich rodzin.

Cud za wstawiennictwem ks. Michaela McGivneya szczególnie dzisiaj ma wielką wymowę.

O tak. Cud za wstawiennictwem ks. Michaela McGivneya został okrzyknięty „cudem pro-life”. Ta historia wydarzyła się kilka lat temu, kiedy Michelle i jej mąż Daniel, który jest Rycerzem Kolumba, oczekiwali na narodziny trzynastego dziecka, usłyszeli wtedy dwie diagnozy, że dziecko może urodzić się z zespołem Downa oraz to, że może w ogóle się nie urodzić. Lekarze powiedzieli, że nie ma żadnej nadziei, wykryli „śmiertelny obrzęk płodu”, dali rodzicom do wyboru dwie opcje: cierpliwe czekanie na śmierć dziecka w łonie matki lub aborcję, oczywiście aborcja nie wchodziła w grę, ale modlitwa o uzdrowienie tak. Zaczęli się modlić za wstawiennictwem ks. McGivney’a, prosili o modlitwę ludzi wokół siebie, pojechali także na pielgrzymkę do Fatimy, którą ofiarowali w intencji uzdrowienia swojego syna. Gdy wrócili, okazało się, że śmiertelna choroba ustąpiła. Dziś Michael jest pogodnym pięciolatkiem, jego historię można obejrzeć w filmie dokumentalnym, który został przygotowany z okazji beatyfikacji.

Nazywają was „prawą ręką” Kościoła. Kto może zostać Rycerzem i jaka jest wasza misja w Kościele?

Zakon jest doceniany przez papieży, prezydentów i innych przywódców światowych za poparcie dla Kościoła, program ewangelizacji, katolickiej edukacji oraz za zaangażowanie społeczne i pomoc potrzebującym.

Rycerzem Kolumba może zostać każdy pełnoletni mężczyzna, który żyje w zgodzie z nauczaniem Stolicy Apostolskiej i może przystępować do sakramentów świętych.

Naszą misją jest: wspierać Kościół, działać charytatywnie, pomagać członkom i ich rodzinom, włączać mężczyzn w życie Kościoła, budować dobro poprzez własny przykład, wzmacniać swoją formację religijną.

W jakich okolicznościach wspólnota zawitała do Polski?

Za namową św. Jana Pawła II w roku 2006 Rycerze Kolumba przybyli do Polski, gdzie rozpoczęli swoją działalność, zakładając sześć pierwszych rad, pierwszą założoną radą w Polsce jest krakowska Rada nr 14000 im. św. Jana Pawła II.

W Ełku, pierwsze spotkanie informacyjne odbyło się 22 sierpnia 2013 r. w parafii św. Tomasza Apostoła.

Jak przedstawia się stan Rycerzy w Diecezji Ełckiej?

Obecnie, w Diecezji Ełckiej są dwie rady Rycerzy Kolumba. Rada 16483 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki  w parafii św. Tomasza Apostoła w Ełku liczy 35. rycerzy (w tym 2. duchownych) oraz Rada 15765 im. Ks. Stanisława Maciątka  w parafii św. Teresy z Avila w Wiżajnach –  37. rycerzy (w tym 4. duchownych). Obecnie, w Suwałkach przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa u ks. proboszcza Jarema Sykulskiego jest tworzona nowa Rada Rycerzy Kolumba, w której na tę chwilę jest 23. rycerzy i 1 kapelan, a 5. nowych członków czeka na przyjęcie.

Każdy mężczyzna, który chciałby zostać Rycerzem Kolumba, może skontaktować się ze mną pod nr tel. 791 38 78 10.

Planujemy również spotkania informacyjne w parafii św. Tomasza Apostoła w Ełku. Na  stronie parafii www.tomasz.elk.pl pojawi się odpowiednia informacja o rozpoczęciu takich spotkań. Mogę także po wcześniejszym umówieniu i za zgodą ks. proboszcza danej parafii  przyjechać i takie spotkanie poprowadzić na miejscu, w parafii. Można również przez stronę www.rycerzekolumba.com i tam znajdziemy odpowiednie informacje.

Jakie są główne obszary waszej działalności w naszej diecezji?

Rozwijamy się i działamy lokalnie, każda rada dostosowuje swoją pracę do potrzeb w parafii i lokalnej społeczności. Rycerze Kolumba działają w takich obszarach jak: Wiara, Rodzina, Społeczność, Życie.

Dlaczego warto mieć Rycerzy Kolumba w parafii?

Rycerze Kolumba działają przede wszystkim na rzecz parafii i parafian, są wsparciem oraz pomocą dla proboszczów, mężczyźni mają swoje miejsce w kościele, jesteśmy pomostem pomiędzy tymi, którzy mogą i chcą pomóc, a tymi, którzy tej pomocy potrzebują.

Mężczyźni są „zadaniowcami”, łatwiej jest pogłębiać swoją wiarę poprzez czyn i  miłosierdzie. Działają na rzecz umocnienia rodziny oraz na rzecz ochrony życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Współpracują z innymi wspólnotami na  terenie parafii, a poprzez swoją pracę i świadectwo docierają ze swoim przesłaniem do mężczyzn nieaktywnych w życiu parafialnym.

W tym ciężkim czasie pandemii, który teraz przeżywamy, Rycerze nie pozostają bezczynni.

Nie siedzimy bezczynie, staramy się działać w różny sposób, wspomagamy ks. proboszczów w ich działaniach, poprzez prace porządkowe przy parafii, dekoracje na święta, udział w procesjach, Orszaku 3. Króli.

Nasza praca miejscami jest niewidoczna, pomagamy także seniorom, np. w czasie pierwszej fali koronawirusa i obecnie – mogą zadzwonić, a my w miarę możliwości podwozimy ich do banku czy w inne miejsca, aby mogli załatwić swoje sprawy. Pomagaliśmy także rozliczyć PIT za rok 2019 osobom, które miały z tym problem, działamy przy Parafialnym Caritas w programie pomocy żywnościowej, odbierając żywność i przygotowując ją do wydania, od kilku lat też przygotowujemy trasy do Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, w której też bierzemy udział, w każdy poniedziałek Nieszpory dla mężczyzn, w każdą ostatnią niedzielę miesiąca Msza święta za Ojczyznę i wiele innych dzieł.

Wielu mężczyzn nie czuje żadnego związku z parafią, do której należy. Jak dziś zachęcić mężczyzn do większej otwartości na Boga poprzez służbę Kościołowi?

Dziś trudno dotrzeć do niektórych mężczyzn, wolą siedzieć na kanapie i patrzeć, my swoim działaniem pokazujemy im miejsce w Kościele oraz ścieżkę, którą mogą podążać i zrobić coś dla Boga, siebie i innych.

Czego życzyć Rycerzom Kolumba?

Bożego Błogosławieństwa w dalszym rozwoju w Polsce i na świecie, aby dalej pomagali tak, jak to robią obecnie, kolejnego cudu, który doprowadzi do kanonizacji ks. McGivney’a

 Dziękuję za rozmowę

rozmawiała Renata Różańska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here