Strona główna III. Formacja UMYSŁU WARTO PRZECZYTAĆ Idźcie i głoście aż po krańce ziemi

Idźcie i głoście aż po krańce ziemi

426
0

Idźcie i głoście aż po krańce ziemi

Na pytania Grzegorza Polaka odpowiada bp Jerzy Mazur SVD

„Wieje wiosna ze Wschodu”, śpiewał w popularnej piosence Andrzej Ro­siewicz. Wybuchła pierestrojka Michaiła Gorbaczowa. Ojciec Jerzy Ma­zur zacznie nowy, fascynujący rozdział swojego życia. Jan Paweł II po­wiedział: „Opatrzność zesłała nam Gorbaczowa”. Co takiego się stało, że po latach okrutnych, perfidnych prześladowań, przywódca komunistycz­nej partii Związku Radzieckiego postanowił zmienić kurs wobec religii?

Zauważył on ogrom demoralizacji radzieckiego społeczeństwa i zanik wartości moralnych. Tych wartości gotów był szukać w oddziaływaniu Ko­ściołów. I tu tkwi przyczyna liberalizacji państwa radzieckiego w stosunku do religii. Ta nowa orientacja była jedną z przyczyn, że złożył on wizytę Janowi Pawłowi II w Watykanie, deklarując uznanie dla chrześcijańskich wartości moralnych, odcinając się od nadużyć z przeszłości.

Ten okres pieriestrojki w ZSRR dał wielkie możliwości dla odrodzenia się tam życia religijnego. Przykładem takiego odrodzenia było odzyskiwa­nie przez wiernych kościołów i cerkwi często całkowicie już zniszczonych lub zdewastowanych i rejestracja ich jako parafii. Władze państwowe za­niechały kontroli ksiąg chrztów i ślubów, tolerowały udział dzieci i mło­dzieży w nabożeństwach kościelnych. Zaistniała możliwość względnie swobodnego wstępowania do seminariów duchownych, przewożenia lite­ratury religijnej itp.” – fragment książki

„Idźcie i głoście aż po krańce ziemi” to pozycja cenna i godna odnotowania. Dzięki niej poznajemy niezwykle interesującą postać, jaką jest bp Jerzy Mazur SVD, barwnie i ciekawie opowiadający o życiowych drogach, którymi Chrystus prowadził go do misyjnego seminarium werbistów w Pieniężnie, a stamtąd do podrównikowej Ghany, na Białoruś i Syberię, a w końcu do diecezji ełckiej, na Mazury. (o. dr Kazimierz Szymczycha SVD, sekretarz Komisji Episkopatu Polski ds. Misji)

Wydawnictwo Księży Werbistów „Verbinum”

Górna Grupa, ul. Klasztorna 4, 86-134 Dragacz

cena: 35 zł

książka do nabycia na stronie wydawnictwa: https://www.verbinum.pl

oraz w księgarni diecezjalnej św. Jerzego w Ełku (Pl. Katedralny 1 i ul. 3 Maja 10)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here