Strona główna I. Formacja SERCA WSPÓLNOTY W DIECEZJI WIECZORY JÓZEFOWE

WIECZORY JÓZEFOWE

451
0

 „Wieczór to dobry czas na skupienie, przemyślenie i otwarcie się na łaskę i natchnienia Ducha Świętego. Dajmy czas Jezusowi na działanie w nas i przez nas na wzór św. Józefa. A może we „śnie” przyjdzie anioł od Pana Boga i da znać lub podpowie, co robić w różnych trudnych sprawach życiowych. Tak jak w Ewangelii…”

Każdego, 19 dnia miesiąca w parafii pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca NMP w Piszu Wspólnota Bractwa św. Józefa przygotowuje i prowadzi czuwanie modlitewne zwane – Wieczorem Józefowym. Czuwania są otwarte i zaproszenie skierowane jest do każdego, kto ma wolę i chęć pogłębienia swojej relacji z Bogiem za przyczyną św. Józefa. Wszakże jest on patronem ludzi pracy, rodzin, Kościoła, mężczyzn, kobiet poszukujących dobrego męża, chorych, konających. Dzięki jego wstawiennictwu mamy okazję, by po raz kolejny lub na nowo odkryć bliskość i miłość Boga. W sposób szczególny zaproszenie kierowane jest do wspólnot parafialnych przy naszym kościele.

Skąd pomysł na takie paraliturgiczne nabożeństwo i dlaczego wieczorem. Źródłem pomysłu Wieczoru Józefowego jest ogłoszony przez papieża Franciszka Rok św. Józefa w 150. rocznicę ogłoszenia Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny Opiekunem Kościoła. Papież Franciszek, odczytując znaki czasu, pragnie przypomnieć wiernym o potężnym orędownictwie św. Józefa w tych niełatwych czasach. Również podobne inicjatywy w innych parafiach w Polsce stały się dobrym bodźcem dla naszego bractwa do rozpoczęcia takich nabożeństw. A dlaczego nie czerpać z dobrych pomysłów, by wielbić Boga i prosić św. Józefa o wstawiennictwo. Pytanie, a dlaczego wieczór? Ponieważ Pismo Święte podpowiada nam, że archanioł Gabriel, posłaniec Boży, rozmawiał z Józefem i przekazywał mu plany oraz wolę Boga właśnie nocą.

Przez wszystkie inicjatywy, jakie się pojawią w związku z rokiem poświęconym św. Józefowi, chcemy wzbudzić większą miłość do św. Józefa oraz naśladować jego cnoty i zaangażowanie w życiu codziennym. Poprzez czuwanie wieczorne pragniemy odkrywać postać św. Józefa nie tylko w sensie biblijnym czy historycznym, ale przede wszystkim jako wielkiego orędownika, patrona i opiekuna człowieka.

Wieczorne czuwanie rozpoczyna się zawsze Eucharystią, która jest nośnikiem naszej bliskości z Chrystusem. Po Mszy św. stajemy przed Chrystusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie, by czerpać z Jego źródła miłości. W tej bliskości podczas adoracji zapraszamy naszego patrona św. Józefa opiekuna Zbawiciela i Jego Matkę Maryję.

Adoracja podzielona jest na trzy części i wyraża pewne „etapy” przekazywania Bożego planu względem życia tego świętego.

– Najpierw, adoracja w ciszy – czyli zasłuchanie Józefa w Boże wezwanie. Wszystkie troski i kłopoty składam na ołtarzu przy Jezusie, wsłuchując się w ciszę Jego obecności. Kiedy  się modlisz, bądź jak góra. Nieruchomo osadzona w ciszy.” On jest tam – ty jesteś tutaj ,,,,,w ciszy Bożej.     

– Potem, adoracja w ciemności, adoracja ze słowem – to sen Józefa oraz odczytanie woli Bożej w słowie Bożym. Wsłuchuje się w słowa, jakie Pan daje, by zbliżyć się do Niego. Jest to Boże wezwanie do męskich spraw w słowie skierowanym do mnie.

– I w końcu, adoracja zawierzenia wspólnot – gotowość Józefa do podjęcia Bożej drogi. Oddanie i zawierzenie  wszystkich wspólnot parafialnych pod opiekę Maryi i św. Józefa. Moja gotowość do służby Bogu i bliźnim we wspólnocie.                                                                                                                                                                   

Czuwanie kończy procesja z Najświętszym Sakramentem – nawiązanie do ucieczki świętej Rodziny do Egiptu i jej powrotu. Jest to wyraz mojej wiary, miłości i oddania Chrystusowi. Idę w bliskości z Jezusem Eucharystycznym. Moja ucieczka, moje unikanie Jezusa niech kończą się zawsze powrotami do Niego. Tylko w Nim ukojenie i radość !

Nie można zapomnieć o Tej, co czuwa nad nami – Pani Jasnogórskiej i oddać się pod Jej całkowitą opiekę, śpiewając Apel Jasnogórski i odmawiając modlitwę Pod Twoją obronę.

Zachęcamy inne grupy i wspólnoty modlitewne w naszej diecezji do podjęcia takich lub podobnych inicjatyw dla uczenia roku poświęconego św. Józefowi. Niech ten wielki orędownik, oblubieniec, wspomożyciel wstawia się za nami przed swoim Synem a naszym Zbawicielem.

Rozpalaj Panie nasze serce, by wzrastała gorliwość do szerzenia kultu i nabożeństwa ku czci św. Józefa.

Modlitwa pięciu westchnień do św. Józefa

 1. Św. Józefie, miłośniku Jezusa i Maryi, uproś mi tę łaskę,
  abym coraz goręcej, z całego serca mego, kochał Twego
  przybranego Syna i Jego Dziewiczą Matkę.
 2. Św. Józefie, uproś mi łaskę, abym – tak jak Ty – umiał
  łączyć życie czynne z głębokim życiem modlitwy.
 3. Św. Józefie, szczęśliwy Opiekunie Jezusa i Maryi
  Niepokalanej, przez Twoją czystość proszę Cię,
  strzeż mojej czystości.
 4. Św. Józefie, Patronie wahających się w wyborze,
  ratuj stojących nad przepaścią zła i oświecaj powołanych
  do służby Chrystusowi.
 5. Św. Józefie, któryś błogo skonał na rękach Jezusa i Maryi,
  uproś mi łaskę szczęśliwej śmierci. Niech Jezus i Maryja
  towarzyszą mi w chwili konania, a ostatnimi moimi
  słowami niech będą najsłodsze Imiona: Jezus, Maryja, Józef!                                    Amen.

Bractwo św. Józefa w Piszu, Adam Sobolewski

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here