Strona główna I. Formacja SERCA WSPÓLNOTY W DIECEZJI Warto św. Józefowi dać miejsce w swoim życiu

Warto św. Józefowi dać miejsce w swoim życiu

580
0

Od dłuższego czasu daje się zauważyć, że mężczyzn obecnych w kościele na liturgii jest coraz mniej. Są jednak i tacy mężczyźni, którzy oczekują i potrzebują formacji duchowej.

Już od ponad roku mężczyźni w naszej parafii są organizatorami Nabożeństw Pierwszych Sobót Miesiąca. W modlitwie wstawienniczej odmawiają Różaniec święty jako wynagrodzenie za zniewagi wyrządzone Niepokalanemu Sercu Maryi.

Na prośbę panów zaangażowanych w życie parafii ks. proboszcz Artur wyraził zgodę, by powstała grupa modlitewna Bractwo św. Józefa.

< Już najwyższy czas, by w parafii pw. św. Józefa mężczyźni mieli swoją wspólnotę formacyjną. >

Ten odpowiedni czas do powstania i zawiązania się wspólnoty formacyjnej dla mężczyzn właśnie nastał. A mianowicie, Ojciec święty Franciszek w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 8 grudnia 2020 roku, w liście – Ojcowskim sercem, ogłosił rozpoczęcie specjalnego Roku św. Józefa, którego obchody zakończą się 8 grudnia bieżącego roku.

By łaska dana Kościołowi a tym samym naszej parafii była wykorzystana w sercach mężczyzn potrzebne jest wsparcie modlitewne całej wspólnoty parafialnej. Każde dzieło Boże oparte musi być na modlitwie. Niech temu dziełu patronuje św. Józef nasz opiekun i ojciec męskich spraw.

W każdą niedzielę po Mszy świętej odmawiana będzie modlitwa wspólnotowa w intencji powstania Bractwa św. Józefa w naszej parafii, by serca mężczyzn otwierały się na łaskę Bożą.

Przygotowania poparte modlitwą do zawiązania Bractwa zostały rozpoczęte – spisano Zasady Ogólne Wspólnoty Modlitewnej Bractwa św. Józefa z myślą przekazania ich do Kurii, co uczyniliśmy w styczniu 2021 roku. W Kurii rozpoczęto pracę nad Statutem Bractwa. Nasza radość jest ogromna, bo czujemy się inicjatorami tych działań.

Decyzja w parafii o powstaniu Bractwa została podjęta, wyznaczona data przypadała na 19 marca 2021 – dzień patrona parafii –  św. Józefa. Przygotowując się do obchodów tego święta, poświęciliśmy świętemu patriarsze siedem niedziel poprzedzających to święto. W każdą niedzielę wspominane były boleści i radości, jakie naznaczyły życie Józefa.

19 marca 2021 roku  w dniu św. Józefa Oblubieńca N.M.P. na Mszy świętej rekolekcyjnej o godz. 17:00, której przewodniczył ks. Marcin Ołów –  kandydaci do Bractwa św. Józefa złożyli uroczyste przyrzeczenie. Jest to początek niezwykłej roli mężczyzn w naszej parafialnej wspólnocie. Bracia otrzymali poświęcony wizerunek św. Józefa, sznur – siedmiu radości i boleść Józefa oraz świecę Józefową. Te symbole są znakiem przynależności do Wspólnoty Bractwa św. Józefa.

Przyrzeczenia złożyło 14. braci.  Jesteśmy najstarszą wspólnotą w diecezji, bo przyrzeczenia złożyliśmy w dniu (19 marca) w którym ks. biskup podpisał Dekret i nadał Statut Bractwu.

Mamy swoją modlitwę Bractwa. Wydajemy od stycznia 2021 roku Biuletyn Informacyjny Bractw „STOLARNIA CIEŚLI”. Spotkania formacyjne odbywają się w trzecią środę każdego miesiąca. W sposób szczególny oddajemy się opiece św. Józefa w każdą środę i każdego 19 dnia miesiąca.

MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA Bractwa św. Józefa w Piszu

Święty Józefie, Oblubieńcze Bogurodzicy Maryi, Opiekunie rodzin, Twojej ojcowskiej opiece powierzył Bóg swojego Syna i Jego Niepokalaną Matkę. Z największą miłością wypełniałeś obowiązki troskliwego Ojca i Opiekuna Najświętszej Rodziny. Powierzamy Tobie z całego serca naszą Wspólnotę Braterską, nasze rodziny, prace, radości i cierpienia. Opiekunie Bożej Rodziny, wprowadź Jezusa do naszych domów, otwórz nasze serce na działanie łaski Bożej, uproś też łaskę miłości, zgody i pokoju, aby nasze rodziny osiągnęły szczęście doczesne i wieczne. Spraw, aby nasza Wspólnota Twojego Imienia, opromieniona duchem Ewangelii, zawsze żyła według Twego wzoru i przykładu zjednoczenia z Jezusem i Maryją. AMEN.

Adam Sobolewski

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here