Strona główna Bez kategorii Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

1111
0

Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Stolica tytularna abpa Jana Romeo Pawłowskiego

Parafia p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach

 

Dzisiejsza Suwalszczyzna do końca XVI wieku była pokryta puszczami, przecinanymi licznymi jeziorami. Dotąd leśny lud palił ogniska na cześć bogów. W 1602 roku do Sejn przybyli z Wilna Bracia Zakonu Kaznodziejskiego – dominikanie, na zaproszenie Jerzego Grodzińskiego – właściciela okolicznych dóbr. Tu, tworząc konwent zakonu, skutecznie realizowali warunki rozwoju; pracy apostolskiej, duszpasterskiej i edukacyjnej.  10 czerwca 1602 roku wprowadzono pierwszych dominikanów w przyjęte dobra, w tym: nowy drewniany kościół p.w. św. Jerzego oraz figurę szafkową Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus. Figurę ustawiono w nastawie ołtarza głównego kościoła, roztoczono kult i opiekę  Matki Boskiej w tej figurze. W latach 1610 – 1619 wybudowano murowany kościół (ołtarz główny i 10 ołtarzy bocznych), orientowany, prezbiterium było zwrócone w kierunku wschodnim, fasada zaś w kierunku zachodnim i ona zamykała od wschodu wirydarz klasztorny. Po przybyciu dominikanów do Sejn, biskup wileński Benedykt Wojna powierzył dominikanom obowiązki duszpasterskie, tworząc przy kościele parafię. Proboszczem zawsze był przeor klasztoru, część obowiązków pełnił kurat (wikariusz). Klasztor był wznoszony równolegle z budową kościoła, budowę zakończono końcem XVII wieku. Ze szczególnym poświęceniem dominikanie oddawali się pracy apostolskiej. Liczne Msze święte odprawiane przez zakonników, ściągały wiernych do kościoła nie tylko w niedziele, ale także w dni powszednie. Modlitwy kapłańskie odmawiane w chórze dodawały świątyni majestatu i powagi. Horały gregoriańskie napełniały kościół swym powściągliwym i dostojnym brzmieniem. Dwieście dwa lata funkcjonował klasztor w Sejnach, był ostoją życia duchowego i materialnego tej ziemi, znacznie przyczynił się do rozkwitu regionu i miasta.

Status kościoła.

Rok 1602 – zagospodarowanie wybudowanego, drewnianego kościoła przez przybyłych z Wilna dominikanów. Objęcie opieką sprowadzoną figurę Matki Boskiej z Dzieciątkiem.

Rok 1619 – zakończenie budowy kościoła klasztornego Konwentu Zakonu Kaznodziejskiego

– dominikanów, który jednoczenie był kościołem parafialnym.

Rok 1760 – rozbudowa i przeorientowanie kościoła klasztornego i parafialnego.

Rok 1804 – zakończenie działalności zakonu dominikańskiego, przejęcie kościoła

przez księży diecezjalnych, proboszczów parafii.

Rok 1818 – ustanowienie Diecezji Augustowskiej czyli Sejneńskiej, kościół katedralny.

Rok 1925 – przejęcie kościoła przez Dekanat Sejneński, kościół uzyskał tytuł kolegiaty.

Rok 1975 – papież Paweł VI nadał kolegiacie sejneńskiej tytuł Bazyliki Mniejszej.

Rok 2009 – papież Benedykt XVI ustanowił Bazylikę Sejneńską – Stolicą Tytularną abpa Jana Romeo Pawłowskiego.

Arcybiskup Jan Romeo Pawłowski Tytularny sejneński

Delegat do spraw przedstawicielstw papieskich w świecie Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej – urodził się 23 listopada 1960 r. w Biskupcu (archidiecezja warmińska), jako pierwszy z czterech synów

Stanisława i Magdaleny. W 1979 r. wstąpił do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie przyjął 1 czerwca 1985 roku z rąk kardynała Józefa Glempa. W latach 1987–1991 przebywał w Rzymie, gdzie odbył studia na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, uwieńczone doktoratem z prawa kanonicznego. W tym samym czasie w odbył studia specjalistyczne w Papieskiej Akademii Kościelnej, przygotowujące do pracy w placówkach dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej. 1 lipca 1991 roku rozpoczął służbę w dyplomacji Stolicy Apostolskiej, pracując kolejno w Kongo (Brazzaville), RPA, Czadzie, Tajlandii, Brazylii i Francji. Od końca 2002 roku pełnił posługę w watykańskim Sekretariacie Stanu, w Sekcji do Spraw Relacji z Państwami. W roku 1993 został mianowany Kapelanem Jego Świątobliwości, a w roku 2005 Prałatem Honorowym Jego Świątobliwości. Zna języki – włoski, angielski, francuski, rosyjski, niemiecki i portugalski. Dnia 18 marca 2009 roku Ojciec Święty Benedykt XVI mianował go nuncjuszem w Kongo i Gabonie, przydzielając stolicę tytularną w Sejnach oraz godność arcybiskupa. Sakrę biskupią przyjął w Bydgoszczy 30 kwietnia 2009 roku z rąk ówczesnego sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Tarcisio Bertone SDB. Papież ustanowił Bazylikę Sejneńską Stolicą Tytularną abpa Jana Romeo Pawłowskiego.

Polecane wydawnictwa:

PARAFIA SEJNEŃSKA 400 lat dziejów   ISBN 978-83-941852-1-3

Księga łask w Sanktuarium Matki Boskiej Sejneńskiej w Sejnach  ISBN 978-83-65504-76-0

www.sejny.diecezja.elk.pl                 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here