Strona główna II. Formacja SUMIENIA CARITAS Dzielmy się miłością – Biuletyn Informacyjny Caritas Diecezji Ełckiej CZERWIEC 2020

Dzielmy się miłością – Biuletyn Informacyjny Caritas Diecezji Ełckiej CZERWIEC 2020

829
0

Hanna Gutowska, ks. Ryszard Sawicki

Pomoc Misjonarce w Kamerunie

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kamerun to najbardziej dotknięty przez COVID-19 kraj Środkowej Afryki. Niektórzy komentatorzy twierdzą, że zbyt późno zostały wprowadzone restrykcje. Prasa odsłaniając kulisy codziennego życia w Kamerunie, donosi, że ponad 80% mieszkańców kraju żyje z dnia na dzień. Największy problem dotyczy braku wyżywienia, jest to odczuwalne zwłaszcza w miastach. Ludność oczekuje konkretnej pomocy.

Kraj ten od lat zmaga się z wieloma problemami. Teraz musi sobie poradzić z widmem wybuchu epidemii. Na jednej z placówek misyjnych w Kamerunie, od lat posługuje s. Barbara Pillar SAC – misjonarka o wielkim sercu, zatroskana o losy tych, do których została posłana. Pomóżmy s. Barbarze przetrwać ten trudny czas, otoczmy ją opieką duchową i materialną. Nawet drobna ofiara wartości bochenka chleba pozwoli naszej Misjonarce patrzeć z nadzieją w przyszłość. Pamiętajmy o słowach bł. Marii Teresy Ledóchowskiej: „Kto pomaga misjonarzom, nagrodę misjonarzy otrzyma”.

Zebrane środki przekażemy Siostrze, żeby mogła reagować na pilne potrzeby, szczególnie w zakresie ochrony zdrowia i życia. Już teraz potrzebny jest zakup żywności, mydła, środków do dezynfekcji, rękawiczek jednorazowych, maseczek, paliwa do generatorów, leków i opłacenie leczenia osób chorych.

Ełcka Caritas udostępnia specjalny rachunek do wpłat na wskazany cel. Środki pieniężne na pomoc Siostrze Barbarze prosimy wpłacać na wyodrębniony rachunek bankowy Caritas Diecezji Ełckiej nr 20 1020 4724 0000 3002 0077 5429 (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA) z dopiskiem „Pomoc Misjonarce w Kamerunie”.

 

Renata Stańczyk

Nasza pomoc w okresie pandemii

W tym trudnym dla nas wszystkich okresie Caritas Diecezji Ełckiej nie ustaje w wychodzeniu z pomocą do osób potrzebujących. Wśród szczególnie ważnych w tym czasie działań znajdują się praca na rzecz osób bezdomnych, pomoc niesiona seniorom, szycie maseczek ochronnych i pomoc żywnościowa.

Centrum Kryzysowe Caritas Diecezji Ełckiej

W okresie pandemii w Caritas Diecezji Ełckiej funkcjonuje Centrum Kryzysowe. Każda osoba, która znajduje się w sytuacji kryzysowej (tzn. bez dochodów, bez możliwości zrobienia zakupów itp.), może skontaktować się pod numerem tel. 87 441 70 00. Centrum oferuje pomoc w postaci paczek żywnościowych, realizacji recept, dowozu ciepłych posiłków dla osób samotnych i starszych.

Paczka bezdotykowa

Dzięki współpracy i zaangażowaniu wielu ludzi dobrego serca, ponad 1500 paczek trafiło w marcu, kwietniu i maju do osób potrzebujących, zwłaszcza starszych i samotnych w ramach akcji „Paczka bezdotykowa”.

Akcja „Paczka bezdotykowa” to łatwy i szybki sposób, by wesprzeć potrzebujących bez wychodzenia z domu. Wystarczy przekazać dowolną kwotę na przygotowanie paczki żywnościowej. Koszt jednej paczki to 45 zł. Wpłat można dokonywać na konto Caritas Diecezji Ełckiej PKO BP SA o/Ełk 29 1020 4724 0000 3302 0027 2369 z dopiskiem „Paczka bezdotykowa”.

Paczki są przygotowywane przez pracowników i wolontariuszy Caritas Diecezji Ełckiej, a następnie rozwożone do osób potrzebujących, zwłaszcza starszych i samotnych. W celu eliminowania bezpośredniego kontaktu z odbiorcami paczek, w diecezji ełckiej wyodrębniono 14 rejonów, które są koordynowane przez kapłanów wraz z wolontariuszami. W dystrybucji paczek wspierają Caritas żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.

Pomoc osobom bezdomnym

30 osób bezdomnych przebywa w Schronisku im. św. Ojca Pio w Ełku. W trosce o dobro podopiecznych i odwiedzających w placówce obowiązuje od połowy marca zakaz odwiedzin, a osoby bezdomne mogą opuszczać placówkę w ograniczonym zakresie. Do 30 kwietnia na terenie Ełku funkcjonowała ogrzewalnia dla osób bezdomnych, w której w godzinach od 18.00 do 8.00 rano bezdomni korzystali z noclegu, mogli wykąpać się i wypić ciepłą herbatę. Nad bezpieczeństwem i porządkiem czuwał w tym czasie opiekun ogrzewalni. Placówka wznowi swoją działalność od 1 października. W marcu ogrzewalnia zapewniła 100 noclegów, a w kwietniu 121 noclegów osobom bezdomnym przebywającym na ulicy.

Do 22 marca ełcka Caritas pomagała bezdomnym przebywającym poza placówkami, wydając ciepłą zupę w jadłodajni oraz umożliwiając kąpiel i wymianę odzieży przy Schronisku im. Św. Ojca Pio w Ełku. Pandemia wymusiła zorganizowanie poza schroniskiem punktu pomocy osobom bezdomnym przebywającym na ulicach miasta. Caritas ełcka przeniosła wydawanie posiłków na targowisko miejskie, gdzie Urząd Miasta Ełku rozstawił kontenery. Osoby bezdomne otrzymują tam w godzinach od 14.00 do 15.00 ciepłą zupę oraz suchy prowiant. Mają możliwość skorzystania z sanitariatów oraz wymiany odzieży. Z tej formy pomocy korzysta średnio 30 osób dziennie. Podczas wydawania przestrzegane są wszystkie wymogi sanitarne, tak by zapewnić potrzebującym konieczną pomoc, bez ryzyka ewentualnego zakażenia. Istnieje możliwość wspierania działań na rzecz bezdomnych poprzez przekazywanie produktów żywnościowych w zamkniętych opakowaniach oraz środków czystości. Osobom bezdomnym rozdawane są regularnie maseczki.

Aplikacja „Drogowskaz”

Środki na pomoc seniorom w formie bezdotykowej paczki oraz na dożywianie osób bezdomnych można przekazać za pomocą aplikacji „Drogowskaz”. W aplikacji występuje zakładka Caritas – dla osób potrzebujących pomocy lub chcących takiej pomocy udzielić, wspierając konkretną akcję charytatywną, np. „Paczkę bezdotykową”, „Pomoc bezdomnym” (wyżywienie). Za pomocą kilku kliknięć można wskazać sumę, jaką chcemy przekazać na pomoc potrzebującym, a liczy się naprawdę każda kwota. Sposób pobrania aplikacji jest bardzo prosty – wyszukaj w Google aplikację „Drogowskaz” i zainstaluj. Po jej uruchomieniu kliknij ikonkę „Caritas” i również ją zainstaluj.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Caritas Diecezji Ełckiej dysponuje żywnością z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, finansowanego przez Unię Europejską. Wydaje ją osobom spełniającym określone kryteria dochodowe skierowanym przez ośrodki pomocy społecznej. Do Programu PO PŻ kwalifikują się osoby, których dochód nie przekracza 1056,00 zł na jedną osobę w rodzinie oraz 1402,00 zł na osobę samodzielnie gospodarującą. Na bieżąco przyjmowane są transporty z żywnością z programu POPŻ, która trafia do beneficjentów programu oraz osób dotkniętym epidemią. Do osób na kwarantannie, zakwalifikowanych do programu, żywność dowożą służby mundurowe. Parafie są zachęcane do odbioru żywności dla swoich podopiecznych i bezpiecznej jej dystrybucji. Obecnie tą formą pomocy objętych jest ok. 12 tys. osób.

Bezpłatny płyn dezynfekcyjny

Caritas Diecezji Ełckiej przekazała w kwietniu i w maju parafiom diecezji ełckiej, instytucjom kościelnym, placówkom medycznym i opiekuńczym płyny do dezynfekcji powierzchni. Inicjatywa ta to wspólne dzieło Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych w Olsztynie, Polmos Żyrardów, Michelin Polska S.A. w Olsztynie i Caritas Diecezji Ełckiej.

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gołdapi

W marcu w całym kraju zawieszono zajęcia w warsztatach terapii zajęciowej i środowiskowych domach samopomocy. Osoby niepełnosprawne nie mogą więc korzystać z pracowni w palcówkach, ale mają kontakt z instruktorami placówek. Pracownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi kontaktują się telefonicznie z podopiecznymi oraz ich rodzinami. Wspierają rozmową i starają się pomóc w rozwiązywaniu codziennych problemów. Dużą troską objęci są uczestnicy, którzy mieszkają sami. Do osób niepełnosprawnych, które wymagają pomocy żywnościowej trafiła również bezdotykowa paczka. Od początku ogłoszenia pandemii kadra placówki uszyła ponad 3000 bawełnianych maseczek wielokrotnego użytku. Maseczki w pierwszej kolejności trafiły do osób niepełnosprawnych i ich rodzin, potem otrzymały je dzieci i pracownicy domu dziecka, pracownicy gołdapskich sklepów, restauracji, strażacy, policjanci oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Gołdapi.

 

ks. Ryszard Sawicki

Studnie w Maleba i Kuteba… oraz kolejnych zambijskich wioskach

 Caritas Diecezji Ełckiej we współpracy z Dziełem Pomocy „Ad Gentes” wsparła s. Marcelinę Deptułę, Misjonarkę Świętej Rodziny, w dziele budowy cembrowanych studni na terenie centralnej Zambii. Polskiej misjonarce przekazano kwotę 4 530,00 zł na budowę dwóch studni w wioskach Maleba i Kutepa. Ofiara ta wpisuje się w projekt budowy 16. studni, jakie powstają przy współpracy s. Marceliny i Caritas Diecezji Kabwe. Działanie to ma na celu zabezpieczenie dostępu do wody dla ludności z najuboższych wiosek. To niezwykle cenna inicjatywa z uwagi na to, że obszar ten został dotknięty klęską suszy. W imieniu polskiej misjonarki i ludności z zambijskich wiosek serdecznie dziękujemy za wsparcie duchowe, ofiarność i ducha solidarności z misjami. Podziękowania kierujemy do Szkolnych Kół Caritas i Parafialnych Zespołów Caritas oraz darczyńców indywidualnych. Prawie połowa tej kwoty – bo aż 2 000,00 zł – zostało przekazane przez SKC przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej, co umożliwiło sfinansowanie jednej z w/w studni. Wszystkim ofiarodawcom życzymy Bożego błogosławieństwa i radości z czynionego dobra. Zbieramy na kolejną studnię. Ofiary na ten cel można przekazywać do księgowości Caritas lub na konto PKO BP S.A. O/Ełk nr 29 1020 4724 0000 3302 0027 2369 z dopiskiem „Studnie Zambia”.

 

Radosław Stańczyk

Pomoc dla chorych i starszych w domu

Pielęgnacja osób chorych i starszych w Polsce sprawowana jest przede wszystkim przez najbliższą rodzinę. To rodzina jest i powinna być instytucją, przy której człowiek starszy lub chory przeżywa swoją starość i uzyskuje wsparcie podczas choroby. Nie zawsze jednak bliscy są w stanie poradzić sobie z obowiązkami i opieką, która na nich spada. Również wielu ludzi starszych mieszka samotnie i z różnych przyczyn nie może liczyć na wsparcie bliskich. Gdy człowiek starszy mieszka sam i ma problemy ze zdrowiem, wymaga najczęściej okresowej opieki i pomocy.

Caritas Diecezji Ełckiej od wielu lat angażuje się w pomoc osobom starszym i chorym w środowisku domowym. Na terenie Gminy Biała Piska realizuje projekt „Opieka medyczna i rehabilitacyjna”, w którym dwie pielęgniarki oraz dwie fizjoterapeutki świadczą usługi zarówno w domach osób starszych oraz pomagają im w Stacji Opieki Caritas przy ul. Konopnickiej 4 w Białej Piskiej. Poprzez regularne wizyty personelu medycznego w domach, seniorzy otrzymują pomoc w zakresie pielęgnacji, higieny i odżywiania. Pielęgniarki zmieniają opatrunki, wykonują specjalistyczne opatrunki na trudno gojące się odleżyny, iniekcje podskórne i dożylne, dokonują pomiaru ciśnienia oraz badają poziom cukru we krwi. Pomagają w uaktywnianiu i ćwiczeniach ruchowych oraz wykonują czynności pielęgnacyjne. Ważnym elementem tej pomocy jest dostarczanie specjalistycznych środków opatrunkowych, preparatów do higieny oraz leków, które dla pacjentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej są zakupione w ramach realizowanego projektu. Kolejną formą wspierania jest możliwość korzystania z zabiegów fizjoterapeutycznych, rehabilitacji ruchowej oraz ćwiczeń korekcyjnych w Stacji Opieki Caritas w Białej Piskiej.

Istotną a często niedocenianą formą wsparcia jest również rozmowa zarówno z chorym, jak i z jego rodziną. Choroba jest bowiem stanem, który wpływa niekorzystnie nie tylko na stan fizyczny pacjenta, ale również na jego psychikę. Brak samodzielności w wykonywaniu codziennych czynności sprawia, że pacjent staje się bierny i nie podejmuje wysiłku w przezwyciężaniu swojej choroby, co niestety potęguje zły stan zdrowia. W trudnej sytuacji jest także rodzina pacjenta, pozostająca bardzo często bezsilna wobec choroby bliskiej osoby. Niewiedza w jaki sposób sprawować opiekę, jak również gdzie szukać wsparcia merytorycznego i materialnego, utrudnia codzienne funkcjonowanie całej rodziny. Wsparcie bliskich jest bardzo ważne, gdyż ich zachowanie i działanie może radykalnie wpłynąć na podejście chorego do problemu, z jakim przyszło mu się zmierzyć. Dlatego pielęgniarki jak i rehabilitantki uczą wielu czynności ułatwiających i usprawniających opiekę. Tłumaczą, jak zorganizować odpowiednie warunki domowe, które podniosą jakość funkcjonowania pacjenta w tych szczególnych chwilach i przyczynią się do uniknięcia powikłań lub powstania odleżyn. Podopieczni są również informowani o przysługujących im prawach związanych z leczeniem.

Projekt „Opieka medyczna i rehabilitacyjna” jest współfinansowany ze środków Gminy Biała Piska.

 

Caritas Diecezji Ełckiej

ul. ks. prał. Mariana Szczęsnego 1, 19-300 Ełk

tel. +48 (87) 441 70 00; www.elk.caritas.pl; e-mail:elk@caritas.pl

Regon 040109444, NIP 848-14-65-879

Pomóż nam pomagać!

Konto: PKO BP SA o/Ełk 29 1020 4724 0000 3302 0027 2369

Konto walutowe: PL 72 1020 4724 0000 3102 0031 3015
SWIFT BPKOPLPW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here