Strona główna Bez kategorii W KRĘGU SZKOLNICTWA Egzaminy zewnętrzne 2020

Egzaminy zewnętrzne 2020

495
0

Zazwyczaj w kwietniu i maju uczniowie klas ósmych szkół podstawowych i absolwenci liceów oraz techników przystępowali do egzaminów zewnętrznych. Tak miało być również i w tym roku, jednak czasowe ograniczenie w funkcjonowaniu szkół spowodowało, że uczniowie nie mogli przystąpić do egzaminów w terminach ustalonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Nie oznacza to jednak, że egzaminy nie zostaną przeprowadzone. Już wiemy, że zgodnie  z nowym harmonogramem podanym przez resort edukacji, ósmoklasiści napiszą egzamin od 16 do 18 czerwca, a egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca i potrwają do 29 czerwca. Od 22 czerwca młodzież przystąpi do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i 2017), a w połowie sierpnia do egzaminu zawodowego.

Centralna Komisja Egzaminacyjna, która organizuje i nadzoruje przebieg egzaminów zewnętrznych jest już przygotowana do ich przeprowadzenia. Na uczniów czekają arkusze egzaminacyjne, które trafią do szkół z zachowaniem procedur określonych prawem oświatowym oraz zgodnie z niedawno ogłoszonym harmonogramem. Egzaminy przeprowadzane będą w macierzystych szkołach z zachowaniem rekomendacji i zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Ze względu na rygor sanitarny oraz w trosce o zdrowie uczniów w bieżącym roku szkolnym egzamin maturalny odbędzie się tylko w części pisemnej.

       Nie ma też obawy, że uczniowie nie będą przygotowani do egzaminów. To, że nie zasiadają w szkolnych ławach, nie oznacza, że nie mają możliwości nauki. Od 20 marca szkoły rozpoczęły realizację zadań edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a od 25 marca nauczyciele realizują podstawę programową zdalnie, wykorzystując własne materiały edukacyjne oraz materiały rekomendowane przez MEN. Wiadomości i umiejętności, przydatne na egzaminie, są więc przekazywane systematycznie, choć z wykorzystaniem technik nauczania na odległość.

Wojciech Cybulski

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here