Strona główna Bez kategorii W KRĘGU ROLNICTWA Finał wojewódzki „Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie” dobiegł...

Finał wojewódzki „Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie” dobiegł końca

393
0

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie po raz kolejny zorganizował „Olimpiadę Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie.”

9 września 2021 r., odbył się finał wojewódzkiej „Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie”, podczas którego młodzi rolnicy wiążący swoją przyszłość z zawodem rolnika, po raz kolejny stanęli do rywalizacji.

Uczestnikami tegorocznej olimpiady były osoby w wieku 18–35 lat, które prowadzą lub zamierzają prowadzić na terenie województwa samodzielnie gospodarstwo rolne, uczniowie oraz studenci warmińsko-mazurskich szkół i uczelni rolniczych.

Postęp tworzą ludzie otwarci na zdobywanie nowej wiedzy oraz doświadczeń, którzy poprzez swoją gotowość przyczyniają się do rozwoju idei współzawodnictwa i konkurencji. Możliwość podjęcia edukacyjnego wyzwania przez uczestników olimpiady przyczynia się do wspierania transferu wiedzy, innowacyjnych działań w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich. Poświęcony czas na zdobywanie wiedzy, poszukiwania odpowiedzi na pojawiające się podczas studiowania pytania sprawia, że upowszechnia się idea ustawicznego kształcenia i doskonalenia się młodych rolników, co wpływa na pojawianie się innowacji. Olimpiada jest doskonałą okazją do rozwijania transferu wiedzy, a także przedstawiania dobrych praktyk pomiędzy jej uczestnikami a przedstawicielami instytucji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Podjęcie wyzwania w zdrowej rywalizacji sprawia, że rozwijają się umiejętności miękkie takie jak: komunikatywność, kreatywność, samodyscyplina, które wpływają na płynne przechodzenie od wiedzy do praktyki, a co w konsekwencji prowadzi do rozwoju postępu na obszarach wiejskich. Wykorzystując zdobytą wiedzę, młodzi rolnicy przyczyniają się do poprawy potencjału finansowego gospodarstw rolnych,
a także do umiejętnego gospodarowania w warunkach wolnego rynku. Udział w olimpiadzie umożliwia uczestnikom konfrontowanie własnych pomysłów, poznawanie lepiej samego siebie, jak również pomaga zdobywać wiedzę o istniejących zasobach do dyspozycji i sposobach ich wykorzystania, co przedkłada się na wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie.

Olimpiada wojewódzka została przeprowadzona w dwóch etapach: pisemnym i ustnym. W pierwszym uczestnicy musieli zmierzyć się z testem, który zawierał 40 pytań. Do każdego pytania w teście zostały podane 4 odpowiedzi. Od uczestników wymagano wyboru jednej z nich. Najlepszą „szóstkę” zakwalifikowano do etapu ustnego, w którym  należało odpowiedzieć na cztery wylosowane pytania. Pierwsze pytanie dotyczyło produkcji zwierzęcej, drugie zawierało zagadnienia z produkcji roślinnej, ekologii oraz klimatu, z kolei trzecie pytanie wymagało udzielenia odpowiedzi z dziedziny ekonomiki rolnictwa oraz działań PROW na lata 2014-2020. Ostatnie, czwarte pytanie związane było z rozpoznawaniem przedmiotów rolniczych, znaków bhp, ras zwierząt gospodarskich, rodzajów szkodników żerujących w roślinach oraz gatunków drzew występujących w krajobrazie rolniczym.

Zwycięzcą zmagań wojewódzkich okazał się pan Mateusz Witek z miejscowości Radosze w gminie Barciany, który samodzielnie prowadzi 40-hektarowe gospodarstwo specjalizujące się w chowie bydła mlecznego, uprawie zbóż konsumpcyjnych oraz paszowych.

Drugie miejsce zdobył pan Janusz Juniewicz, który w miejscowości Gołąbki w gminie Pasłęk prowadzi 380-hektarowe gospodarstwo rodzinne specjalizujące się w produkcji roślinnej oraz hodowli bydła mlecznego.

Trzecie miejsce zajęła pani Natalia Rumian z miejscowości Robuzy w gminie Płoskinia, która wspólnie
z rodzicami w 27-hektarowym gospodarstwie zajmuje się w chowem bydła mlecznego oraz opasowego.

Pozostali finaliści uplasowali się kolejno na:

IV miejscu – Jacek Wieczorek – powiat lidzbarski

V miejscu – Andrzej Mikulewicz – powiat iławski

VI miejscu –  Krzysztof Gostkowski – powiat nidzicki

Laureaci olimpiady otrzymali liczne nagrody, które wręczyli sponsorzy, składając jednocześnie gratulacje i życzenia dalszych sukcesów.

Serdecznie dziękujemy zaangażowanym instytucjom za pomoc i wsparcie, a laureatom gorąco gratulujemy zwycięstwa i zapraszamy do udziału w przyszłym roku.

mgr Paulina Jaskólska – specjalista Działu Metodyki, Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here