Strona główna I. Formacja SERCA Z SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA W SUWAŁKACH Z  SANKTUARIUM  BOŻEGO MIŁOSIERDZIA W SUWAŁKACH…

Z  SANKTUARIUM  BOŻEGO MIŁOSIERDZIA W SUWAŁKACH…

434
0

„Nie zamartwiaj się, jeśli nie masz wiele do zaofiarowania; małą wiarę, skromne dobra. Gdy dzielisz się tą odrobiną, którą masz, Bóg daje ci niewyczerpującą się obfitość serca”… słowa Brata Rogera z Taize – wyjątkowo „pasują” do obecnej rzeczywistości, w której – tak to przynajmniej wygląda – „ilość” przeistacza się powoli, ale skutecznie w „jakość”. Jeszcze nie tak dawno wydawało się nam, że to tłumy „decydują” o naszym polskim katolicyzmie, a jednak… Jest po prostu inaczej, co nie znaczy, że gorzej…

  1 września br. – Inauguracja nowego roku szkolnego – „zgromadziła” w sanktuarium liczne rzesze dzieci, młodzieży ich rodziców, jak też nauczycieli, wychowawców i katechetów. Tegoroczne uroczystości inauguracyjne, przeżywane w poszczególnych wspólnotach szkolnych, miały też różnorodny charakter. Trzeba podkreślić, że wyjątkowo znaczącą była Inauguracja roku szkolnego 2021/2022 – związana z najstarszą suwalską Alma Mater – obecnym I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. Wspaniała przeszłość szkoły wraz pielęgnowanymi przez pokolenia tradycjami patriotyzmu – połączona z przyszłością – są naprawdę obiecujące. Pasterz Diecezji Ełckiej, ks. bp Jerzy Mazur, który przewodniczył Mszy św. inauguracyjnej, skierował do obecnych, szczególnie do  uczniów i nauczycieli, słowa krzepiącej nadziei, która zakorzenia się i buduje na pewnym fundamencie, którym jest Jezus Chrystus. Obecni na Mszy św. przedstawiciele władz – różnych szczebli: państwowych, samorządowych oraz oświatowych, poprzez swą obecność – dali świadectwo, jak ważne jest kształtowanie postaw młodego pokolenia Polaków na trwałych wartościach, tym bardziej, że nasze dotychczasowe narodowe doświadczenia potwierdzają, że tam, gdzie „Bóg – Honor – Ojczyzna” są na pierwszym miejscu w pracy wychowawczej, tam nie ma lęku, że nasze „duchowe dziedzictwo, któremu na Imię Polska” zostanie przejęte i przeniesione w przyszłość – przez godnych tego Imienia – Polaków.

  Beatyfikacja Wielkiego Prymasa Tysiąclecia (12 września 2021 r. w Warszawie) – poprzedzona była – w naszym sanktuarium – przygotowaniem do przyjęcia przez nas, wiernych, Daru Kościoła w Osobie bł. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Portret oraz miejsce na oczekiwane w sanktuarium Relikwie Błogosławionego są podkreśleniem trwałego uświetnienia i przybliżenia nie tylko tutejszej – Wspólnocie sanktuaryjnej, w tym Wspólnocie Rycerzy Kolumba, której Patronuje ks. prymas – postaci tak Wielkiego  Katolika i Polaka. Ważnym przygotowaniem do właściwych przeżyć uroczystości były także – Droga Krzyżowa Uzdrowienia (10 września br.) w oparciu o treści Jasnogórskich Ślubów Narodu napisanych przez Prymasa Tysiąclecia, jak też – już od przeszło roku – systematyczna publikacja nauczania ks. kard. St. Wyszyńskiego w cotygodniowym Biuletynie parafialnym „Serce Sercu”.

 Pielgrzymowanie do Suwalskiego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia stało się trwałym „elementem”  niemal codziennego życia. Nie tylko suwalczanie, którzy coraz liczniej uczestniczą w tradycyjnej już Drodze Krzyżowej Uzdrowienia (w drugie piątki każdego miesiąca – godz. 19.00), w Czuwaniach Fatimskich – od maja do października każdego roku, w Nabożeństwach Pierwszosobotnich, które gromadzą czcicieli Niepokalanej z całego miasta, ale też pielgrzymi z Polski i spoza granic naszego kraju, którzy przybywają tu coraz liczniej – indywidualnie i grupami – aby korzystać z obfitości Łask Miłosiernej Miłości Bożej. Wielki to dar dla nas wszystkich, że możemy tu stale korzystać z Sakramentu Pojednania i Pokuty, z Eucharystii, jak też z możliwości osobistej całodziennej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Rytm życia modlitewnego w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Suwałkach „wyznacza” – o każdej pełnej godzinie – Koronka do Bożego Miłosierdzia. Przeważnie tej modlitwie – która jest życzeniem samego Jezusa Miłosiernego wypowiedzianym do św. Siostry Faustyny – przewodniczą członkowie Wspólnoty Pomocników Jezusa Miłosiernego, która powstała przy sanktuarium w trudnym okresie pandemii. W jesiennym czasie „powrócą” do sanktuarium  też  liczne spotkania Wspólnot istniejących przy sanktuarium, w tym bardzo dla wielu znaczące studium „Rozważania Pod Kopułą” – w każdy trzeci piątek miesiąca, jak też „Godzina Gethsemani” – w każdy pierwszy piątek miesiąca – po Mszy św. o godz. 18.00. Obyśmy tylko korzystali z owych Zdrojów Zbawienia, bo jak zauważa w swoim Dzienniczku  św. Siostra Faustyna: „Życie duchowne należy prowadzić na serio i szczerze”.

Bożenna Szynkowska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here