Strona główna Bez kategorii Informacje dla kandydatów do Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku na rok akademicki...

Informacje dla kandydatów do Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku na rok akademicki 2021/2022

529
0

Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi (Mt 4, 19)

Drogi Młody Przyjacielu!

Święty Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian napisał takie słowa: „Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu…” (1 Kor 1,26). Słyszymy czasem o „lekarzu z powołania”, „nauczycielce z powołania” czy „pielęgniarce z powołania”. Jednak najczęściej kiedy mówimy lub słyszymy o powołaniu, to pojawia się w naszej wyobraźni człowiek w koloratce, ubrany w habit czy sutannę. Bo faktycznie, obok powołanie do małżeństwa, do życia w rodzinie, czy powołania zawodowego, istnieje to specyficzne powołanie do służby bożej. Dotyczy ono wybranych, dlatego jest tak wielkim i cennym darem. Jest podobne do „skarbu ukrytego w roli” albo do „drogocennej perły”. Ale żeby rozpoznać to powołanie i zacząć je realizować, trzeba najpierw usłyszeć głos Boga, zrozumieć Go i mieć odwagę na niego odpowiedzieć. W tym procesie odkrywania i realizowania swego powołania pomaga Kościół. Ma on odpowiednie narzędzia i instytucje, które pozwalają powołanie rozeznać, a następnie ugruntować je i rozwinąć. Taką instytucję jest Wyższe Seminarium Duchowne.

W naszej ełckiej diecezji, od samego początku jej istnienia czyli od 1992 r., istnieje Wyższe Seminarium Duchowne z siedzibą w Ełku, stolicy biskupiej. Uczy, wychowuje i formuje kandydatów do kapłaństwa. Absolwenci tej Uczelni pracują w duszpasterstwie parafialnym naszej diecezji, w kraju np. przy różnych ośrodkach akademickich, w Europie, przy Stolicy Apostolskiej i w wielu innych zakątkach całego świata realizując swoje powołanie kapłańskie i to szczególne powołanie misyjne. W codziennej modlitwie moderatorzy i alumni modlą się również za ludzi młodych i starszych, o właściwe rozeznanie życiowego powołania. Jeśli zatem serce Ci podpowiada i czujesz, że Chrystus Cię wzywa do kapłaństwa, to nie bój się, ale spróbuj i zgłoś się do naszego diecezjalnego Seminarium w Ełku. Poproś swego duszpasterza lub katechetę albo przybądź osobiście, by zobaczyć i zapoznać się z warunkami oraz zasadami wstąpienia do naszego seminarium.

Studia magisterskie w Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku, przygotowujące kandydatów do kapłaństwa, trwają 6 lat (12 semestrów). (Chociaż w najbliższym czasie okres ten może ulec zmianie). Dodatkowa specjalizacja nauczycielska, realizowana w toku studiów, umożliwia absolwentom – kapłanom podjęcie pracy w szkołach i innych placówkach objętych systemem oświaty.

Alumni WSD w Ełku formalnie są studentami Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dlatego część dokumentów należy złożyć w Rektoracie WSD w Ełku, a część dostarczyć do Olsztyna.

Od kandydatów na I rok studiów i formacji seminaryjnej wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

O szczegółach przyjęcia do WSD (dokumenty) można dowiedzieć się w naszym rektoracie albo na stronach internetowych Uniwersytetu, np.: http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2020/harmonogram-rekrutacji lub: http://www.uwm.edu.pl/wt

Zachęcam do naszego Seminarium w Ełku. Zachęcam do modlitwy o dobre rozeznanie powołania i o odwagę w podjęciu jakże pięknej i wzniosłej decyzji. Słowa Jezusa Chrystusa: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo (Mt 9, 37-38) brzmią niezwykle aktualnie szczególnie dzisiaj. Oby zatem „Pana żniwa”, wyprawił odważnych, gorliwych i dobrych robotników na swoje żniwo.

ks. dr Antoni Skowroński
Rektor WSD w Ełku

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here