Strona główna I. Formacja SERCA RODZINA ZJEDNOCZONA NA MODLITWIE Znaczenie stołu

Znaczenie stołu

843
0
702457

Bardzo ważny w każdym domu jest stół, nie tylko ze względu na swoją funkcjonalność, ale również ze względu na szczególną symbolikę, jaką się mu przypisuje. Stół przede wszystkim jest symbolem więzi rodzinnych, miłości, uznania oraz budowania wspólnoty między domownikami.

Stół w Biblii

            W Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu stół jest wymieniany 128 razy. Wśród tych 128. przywołań stołu niektóre dotyczą najzwyczajniejszego ludzkiego stołu, ale już w tych miejscach wspomina się o pewnym zaszczycie i o pewnej wspólnocie, która się zawiązuje, kiedy człowiek jada przy tym samym stole z kimś znaczącym. W sposób bardzo dostojny mówi się o stole Dawida czy w ogóle o stole królewskim. Wspólnota stołu królewskiego jest szczególnie zobowiązująca. Wymaga odpowiedniej dyspozycji, ale także szacunku, jakim będzie się go otaczać. Do rangi symbolu o wyjątkowej doniosłości urasta stół Pański ustawiony w świątyni. Jest to albo stół dla składanych ofiar, albo też stół chlebów poukładanych, a więc tego znaku, w którym daje się poznać Opatrzność Boża prowadząca dzieje 12. pokoleń. Można w tym kontekście doskonale zrozumieć ubolewanie proroka Malachiasza, że stół Pański znajduje się w pogardzie: „Oto, przynosicie na mój ołtarz potrawy skażone, a pytacie: czym go skaziliśmy? Tym, że twierdzicie: Stół Pański jest bez znaczenia” (Ml 1, 7).

            Jezus przy stole

            W kilku miejscach Nowego Testamentu jest mowa o zasiadaniu Chrystusa przy jednym stole z różnymi ludźmi. Dość często była to wspólnota stołu krytykowana przez przeciwników Chrystusa, który jadał z grzesznikami i celnikami, a więc rzucał tym swoim postępowaniem wyzwanie ludziom niby to wrażliwym na utrzymanie właściwych zasad życia religijnego. Jednak wspólnota stołu, o jakim mówi Chrystus, jest wyrazem wielkoduszności Boga. On wie, że zasiadając za stołem wspólnie z grzesznikami, wyraża ogromną wielkoduszność Boga, a nadto i szansę, która się otwiera przed wszystkimi ludźmi. Bóg nie zamyka dostępu do swojego stołu nikomu. Może się okazać w sposób wyjątkowo zaskakujący, że wspólnota stołu dzielonego z grzesznikami i z celnikami będzie w królestwie niebieskim czymś zwyczajnym i będzie nagrodą Boga dla tych, którzy zechcieli, mimo swej ułomności i słabości, przyjąć Boże zaproszenie. Ci właśnie mogą zasiąść do wspólnego stołu z Chrystusem w królestwie Bożym.

Stół w domu a stół Eucharystyczny

Stół Eucharystyczny jest bardzo ważnym miejscem każdej świątyni, tak jak stół jest bardzo ważnym miejscem każdego domu. Wokół domowego stołu gromadzą się domownicy na wspólny posiłek, a wokół stołu Eucharystycznego gromadzi się wspólnota parafialna, czasami określana rodziną w szerszym znaczeniu, aby posilić się Najświętszym Ciałem i Najświętszą Krwią Jezusa Chrystusa. Czas spędzony przy stole z domownikami to czas radości bycia razem, bycia rodziną, czas również rozmów i refleksji. Podobnie czas spędzony wokół stołu Eucharystycznego stanowi radość bycia razem jako jedna wielka wspólnota wierzących. Przy stole Eucharystycznym mamy również sposobność rozmowy z samym Bogiem oraz pogłębionej refleksji nad naszym życiem.

Unikać egoizmu i zabiegania

            Jednym z największych wrogów wspólnych posiłków domowych jest egoizm i zabieganie. Powodują one, że zamiast spotkania przy stole, posiłek jest spożywany osobno. Wówczas najczęściej towarzyszącym gadżetem staje się telewizor. Posiłek bardzo często przerywa również telefon, co potwierdza, że prowadzimy życie w biegu. Jednak tylko wspólny posiłek spożywany na spokojnie daje możliwość wzmocnienia więzi z najbliższymi.

ks.Jacek Uchan

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here