Strona główna Bez kategorii W KRĘGU ROLNICTWA MATERIAŁ SIEWNY

MATERIAŁ SIEWNY

867
0

Dlaczego tak ważny jest kwalifikowany materiał siewny

Zastosowanie kwalifikowanego materiału siewnego jest najtańszym sposobem zwiększenia i poprawy jakości produkcji rolnej. Dobrze przygotowany materiał siewny opakowany w zaplombowany worek z etykietą producenta gwarantuje: precyzyjny siew wyliczonej porcji nasion, uzyskanie zakładanej obsady roślin, prowadzenie zdrowej i wyrównanej plantacji, wyrównany zbiór, wysoką jakość płodów rolnych. Odgrywa również ważną rolę w nowoczesnych systemach uprawy i ochrony roślin, między innymi z uwagi na zmniejszoną potrzebę stosowania środków ochrony roślin.  Dlaczego tak ważny jest kwalifikowany materiał siewny? Przede wszystkim gwarantuje stabilne plonowanie, wyższą jakość nasion coraz częściej poszukiwaną przez odbiorców, a w efekcie uzyskanie wyższej ceny, co przekłada się na opłacalność produkcji rolniczej.

Dodatkową korzyścią dla rolnika jest możliwość uzyskania dofinansowania do materiału siewnego kategorii kwalifikowany i elitarny wykorzystanego w gospodarstwie rolnym. Wnioski można składać do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 25 maja do 25 czerwca. Doradztwo w zakresie doboru materiału siewnego oraz pomoc w sporządzeniu dokumentacji umożliwiającej pozyskanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany świadczą doradcy rolniczy Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, którzy pełnią swoje obowiązki w każdej gminie województwa warmińsko-mazurskiego. Starając się o dofinansowanie, należy pamiętać, że dopłaty do materiału siewnego są wypłacane z puli pomocy de minimis w rolnictwie. Limit pomocy de minimis, jaki w okresie trzech lat podatkowych może wykorzystać jedno gospodarstwo rolne, obecnie wynosi 20 tys. euro.

Dobór odmian do siewu

W czasie planowania technologii uprawy w gospodarstwie szczególną uwagę należy zwrócić na dobór odmian do siewu. Obecnie na rynku nasiennym dostępnych jest wiele odmian poszczególnych gatunków roślin uprawnych. Kierując się wyborem odmiany, powinniśmy zwrócić uwagę nie tylko na plonowanie, ale również na mrozoodporność i odporność na choroby i szkodniki. Aby prawidłowo dobrać odmianę do swoich warunków klimatyczno-glebowych, należy korzystać z listy zalecanych do uprawy odmian dla województwa warmińsko-mazurskiego. W ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, na wiosnę sporządzana jest lista zalecanych odmian na dany obszar. Dzięki doświadczeniom terenowym prowadzonym przez Stacje Doświadczalne Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych (COBORU), możemy brać pod uwagę wyniki plonowania odmian w rejonie, w którym planowana jest produkcja.

O wyborze odmiany decyduje kilka cech. Najistotniejsza z nich to tzw. potencjał plonotwórczy odmiany. W produkcji nasion do celów wypiekowych kluczowe jest uzyskanie wysokiej jakości ziarna. W tym przypadku wybieramy odmiany chlebowe, które po zastosowaniu odpowiedniego nawożenia azotowego (dodatkowe dokarmianie azotowe w fazie kłoszenia) osiągają parametry spełniające wymogi przemysłu piekarskiego. W przypadku produkcji na paszę, podstawowym kryterium doboru odmiany jest plenność, poziom białka w ziarnie oraz odporność na choroby kłosa. Ta ostania cecha jest równie ważna w produkcji nasion do celów piekarniczych. Podczas planowania produkcji nasion na cele piekarnicze możemy korzystać z  odmian odpornych na agrofagi, a szczególnie na choroby kłosa. Jeżeli decydujemy się na uprawę odmiany podatnej na choroby kłosa, musimy pamiętać, że w produkcji na cele piekarnicze i paszowe należy starannie dobrać ochronę fungicydową kłosa. Choroba ta może spowodować obniżenie plonu oraz wzrost zawartości mikotoksyn w ziarnie.

Planując uprawę na terenie naszego województwa, należy zwrócić uwagę na cechę mrozoodporności odmian, zwłaszcza we wschodniej części kraju, gdzie mamy silny wpływ klimatu kontynentalnego. Zimy występujące w naszym kraju mogą być zdecydowanie za surowe dla odmian o mrozoodporności na poziomie 1-2 w skali 9 stopniowej. W przypadku doboru odmian dla roślin jarych, a szczególnie zbóż, bardzo ważną cechą warunkującą uzyskanie dobrego plonu jest wczesność. Zboża jare są bardzo wrażliwe na niedobory wody, zwłaszcza wiosną. Dobrym rozwiązaniem na suche stanowiska jest wysiew odmian typu gęstego łanu, które wykształcają stosunkowo dużo kłosów na metrze kwadratowym. Potencjał plonowania tych odmian ulega w takich warunkach ograniczeniu, jednak nie pogarsza istotnie zaziarnienia kłosa. Warto zwrócić uwagę na odmiany charakteryzujące się wczesnym terminem kłoszenia i dojrzewania.

 

 

Autor:

mgr inż. Agnieszka Sołtysiak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here