Strona główna I. Formacja SERCA SERCA ŚPIEW PSALM DOŻYNKOWY

PSALM DOŻYNKOWY

522
0

We wrześniu, podczas uroczystości religijnych i imprez dożynkowych, ludzie dziękują Bogu, rolnikom, ogrodnikom i sadownikom za plony ziemi. Wiadomo, że odpowiednie nawodnienie gruntu uprawnego wpływa korzystnie na ilość i jakość zbiorów. Właściwy poziom wód warunkuje dobry stan wody pitnej dla ludzi i zwierząt. Potwierdzenie tej zasady występuje także w Piśmie Świętym, np. w Psalmie 65.

Psalm 65, wersety 6.10-14

Wysłuchaj nas, Boże, nasz Zbawco,

nadziejo wszystkich krańców ziemi

i mórz dalekich.

Nawiedziłeś i napoiłeś ziemię,

obficie ją wzbogaciłeś.

Boża rzeka jest pełna wody;

wszystkim przygotowałeś pokarm.

Oto, jak przygotowujesz ziemię:

spulchniasz jej bruzdy,

wyrównujesz skiby,

użyźniasz ją obfitym deszczem,

błogosławisz zasiewy, by rosły.

Rok wieńczysz Twoimi plonami,

tam gdzie przejdziesz, wzbudzasz świeżą zieleń.

Użyźniasz stepowe pastwiska,

a wzgórza przepasujesz weselem.

Łąki odziewają się stadami,

a doliny okrywają się zbożem.

Wybuchają radosnym śpiewem.

 

Komentarz do Psalmu

Psalmista opisuje potężne działanie Boga w świecie, aby skupić się na dobrodziejstwach wyświadczonych ziemi. Psalm ten zachował aktualność do dziś także jako modlitwa o coroczne plony i o zażegnanie klęski głodu. Jest to prośba do Boga o deszcz użyźniający ziemię. Psalm 65. może posłużyć jako modlitwa dziękczynna za codzienny dostęp do wody pitnej.

Symbolika wody

Woda jest niezbędna do życia, dlatego jej znaczenie i symbolika ma szerokie znaczenie odnoszące się do różnych miejsc świata, kultur i religii. Autorzy Pisma Świętego dobrze rozumieli znaczenie wody, ponieważ mieszkali na obszarze, gdzie nie było jej wiele i gdzie susza stale zagrażała życiu. Woda ma w Biblii trzy główne znaczenia: siłę przyrody, nad którą tylko Bóg jest w stanie sprawować kontrolę; źródło życia; środek umożliwiający oczyszczenie. W Piśmie Świętym może ona oznaczać życie i śmierć, błogosławieństwo i ucisk, ład i chaos.

Wdzięczność za wodę

Biorąc pod uwagę uwarunkowania klimatyczne różnych części świata, można zauważyć, że dla określonej grupy ludzi szklanka czystej wody jest czymś normalnym i łatwym do osiągnięcia, a dla innych występuje ona raczej w marzeniach, bo jest trudna do zdobycia. Na to zjawisko wskazał papież Franciszek w encyklice „Laudato Si” w następujący sposób: „Czysta woda pitna jest sprawą najwyższej wagi, ponieważ jest niezbędna do życia człowieka oraz wspierania ekosystemów lądowych i wodnych. Źródła słodkiej wody zaopatrują rolnictwo, hodowlę oraz przemysł, jej jakość wpływa na nasze zdrowie. Będąca do dyspozycji woda przez długi czas pozostawała na stosunkowo stałym poziomie, ale obecnie w wielu miejscach popyt przewyższa zrównoważoną podaż, z poważnymi konsekwencjami w krótszym lub dłuższym okresie. Duże miasta, które są uzależnione od znaczącego poziomu gromadzenia wody, znoszą okresy braku zasobów, które w momentach krytycznych nie zawsze są zarządzane w sposób odpowiedni i bezstronny. Z niedostatkiem wody mamy do czynienia szczególnie w Afryce, gdzie duża część ludności nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej lub cierpi z powodu suszy, utrudniającej produkcję pożywienia. W niektórych krajach istnieją regiony z obfitą ilością wody, podczas gdy inne cierpią z powodu poważnych jej braków”.

Kubek wody

Na podstawie wyżej podanych faktów można łatwiej zrozumieć słowa Pana Jezusa zapisane w Ewangelii: „Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody” (Ewangelia wg św. Marka rozdział 9, werset 41). W środowisku życia Jezusa i ludzi Jemu współczesnych taka ilość wody, to było coś wielkiego. W klimacie obfitującym w wodę szklanka wody, to niby nic, ale spragniony człowiek zawsze doceni wartość odżywczą tego Bożego daru.

ks. Grzegorz Kunko

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here