Strona główna I. Formacja SERCA Z SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA W SUWAŁKACH     Z SANKTUARIUM  BOŻEGO MIŁOSIERDZIA  W SUWAŁKACH

    Z SANKTUARIUM  BOŻEGO MIŁOSIERDZIA  W SUWAŁKACH

482
0

W atmosferze litanijnego uwielbienia Matki Bożej, w majowym pięknie ukwieconych ogródków i drzew ustrojonych bielą nadziei na dobre i obfite owoce tegorocznych darów Nieba – otwieraliśmy nasze serca na lepsze dni, których od zawsze do każdego nadal, z Bożej Opatrzności ufnie oczekujemy…

I Komunia Święta dzieci – była cudownym spotkaniem z Jezusem Zmartwychwstałym, którego dzieci mogły przyjąć w Suwalskim Sanktuarium. I chociaż trzeba było zachować wszelkie restrykcje pandemiczne, to atmosfera tego wyjątkowego wydarzenia – przecież najważniejszego po Chrzcie Świętym – ukazała nie tylko dzieciom, ale i obecnym w naszym sanktuarium, że zaiste Jezus Żyje, i… jest Nadzieją i Pokojem – wbrew wszelkim krzykliwym  beznadziejom i niepokojom tego świata, które „chcą zniszczyć” prawdę o Bożej Miłosiernej Miłości.

Od 13 maja – do 13 października br. Nabożeństwa Fatimskie odbywać się będą w Suwalskim Sanktuarium, 13-ego dnia każdego miesiąca. Maryja ma w naszym sanktuarium swoje „stałe miejsce”, a wierni – nie tylko z naszej parafii – z wielką czcią i ufnością błagają Fatimską Panią o tak konieczną pomoc. Historia Fatimskich Objawień, tak wyraźnie wpisana w nasze człowiecze dzieje, staje się ważną lekcją dla nas, i dla tych, którzy poznali już, jak bardzo istotne są, zwłaszcza w naszych czasach, przynaglania Maryi i Jej błagania, abyśmy nawracali się i odmawiali żarliwie różaniec. Wspólnotowa modlitwa, procesja światła, wraz                             z uwielbieniem Bożej Matki – to nasz konkretny udział w tworzeniu nowej rzeczywistości współczesnego świata. Niech głos „z dalekiej Fatimy” dociera do każdego serca i niech będzie wyzwaniem do przemiany nas samych oraz  wszystkich ludów i narodów…                                               Zatem uchwyćmy dłoń Maryi swoją dłonią i zwiążmy te dłonie… świętym Różańcem.

14 maja br. – Pogrzeb Dzieci Zmarłych Przed Narodzeniem – w Godzinie Miłosierdzia –                    o godz. 15.00 – modlitwą Koronki do Bożego Miłosierdzia – rozpoczyna się zawsze uroczystość, która jest bardzo ważnym przeżyciem dla rodziców, którzy utracili swe dziecko przed narodzeniem i dotychczas nie mieli możliwości udziału w pogrzebie własnego dziecka. Msza święta, a następnie uroczysty pogrzeb – są dla rodziców i całej rodziny, wyjątkową możliwością – właściwego, katolickiego przeżywania Tajemnicy Życia i śmierci człowieka.            W tym roku po raz pierwszy Wspólnota Rycerzy Kolumba, działająca przy naszym sanktuarium, objęła Patronat nad „Pochówkiem”. Członkowie tej Wspólnoty stali się fundatorami i przyjęli opiekę nad nowym, drugim w Suwałkach, Grobem Dzieci Zmarłych Przed Urodzeniem. Pierwszy Grób znajduje się na cmentarzu parafialnym przy                                  ul. Bakałarzewskiej w Suwałkach, a nowy – drugi – na cmentarzu komunalnym przy ul. Reja, gdzie po raz pierwszy odbędzie się ceremonia pogrzebowa… Wspólnota Rycerzy Kolumba współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Suwałkach; należy zauważyć, że to dzięki panu Leszkowi Lewocowi – obecnemu dyrektorowi MOPR-u, przy współpracy                   z ks. Jaremą Sykulskim – kustoszem Suwalskiego Sanktuarium, od wielu lat, rodzice dzieci zmarłych przed urodzeniem, mają możliwość udziału w godnym pochówku swoich dzieci.

  1. 05. 2021 r. kolejna Droga Krzyżowa Uzdrowienia – wprowadza wszystkich w Tajemnicę Zbawienia, przygotowując nas, katolików, do Jubileuszu – w 2033 roku – 2000. rocznicy Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. W naszym Sanktuarium Bożego Miłosierdzia – raz w miesiącu, w każdy drugi piątek – jest możliwość udziału i żarliwej modlitwy poprzez rozważania 14-tu Stacji Drogi Krzyżowej. Rozważania te są swoistą formacją, która pozwala      w odniesieniu do naszej codzienności, do współczesnych problemów, rozwiązywać w duchu wiary wszystkie nasze dzienne sprawy, a nade wszystko pozwala wytrwale przywoływać – ku  naszej pomocy – Boże Miłosierdzie.

Z A P R A S Z A M Y  do Suwalskiego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia – w każdy drugi piątek miesiąca – o godz.18.00 Msza św. (wszystkie osobiste intencje zbierane są  przede Mszą św. w formie kartek i włączane do wspólnej modlitwy). Godz. 19.00 – wspólna Droga Krzyżowa, Różaniec święty i możliwość prywatnej Adoracji Krzyża Monstrancji – do godz. 22.00.

30 kwietnia 2021 r. – Sakrament Bierzmowania – Uczniowie klas ósmych – przygotowywani wytrwale przez ks. Marcina Rymarczyka – przyjęli z rąk ks. bp Jerzego Mazura, biskupa ełckiego, Sakrament Chrześcijańskiej Dojrzałości. Młodzież, która przystąpiła w tym czasie  do bierzmowania w naszym sanktuarium, mogła doświadczyć, jak wielkie znaczenie w życiu każdego katolika, ma obecność Ducha Świętego. Ufamy, że młodzi ludzie, umocnieni                    w wierze także Pasterskim Słowem ks. biskupa Jerzego – będą prawdziwymi Świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego i w życiu osobistym, rodzinnym i narodowym – będą tworzyć nowy, lepszy świat, oparty na Dekalogu.

na czerwiec2021 r.                                                                                                                          Bożenna Szynkowska

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here