Strona główna Bez kategorii W KRĘGU SZKOLNICTWA Indywidualne nauczanie w czasach pandemii

Indywidualne nauczanie w czasach pandemii

558
0
Distance learning online education. A schoolboy boy studies at home and does school homework. A home distance learning.

Podpisane 4 września 2020r. rozporządzenia w sprawie  organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży są dużym ułatwieniem w zakresie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w nowym roku szkolnym. Konieczność ich wydania wynikała z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom objętym indywidualnym nauczaniem w czasie pandemii. Zgodnie z nowymi rozwiązaniami prawnymi, zajęcia te nie muszą odbywać się w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub nauczycielami.

Organizacja zajęć indywidualnego nauczania

Zaproponowane zmiany umożliwią zorganizowanie wszystkich zajęć indywidualnego nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w wymiarze wskazanym w rozporządzeniach lub zorganizowanie tych zajęć w wersji mieszanej (częściowo w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem i częściowo w inny sposób np. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość).

W przepisach jednoznacznie wskazano, że na wniosek rodziców dziecka albo pełnoletniego ucznia, dyrektor przedszkola lub szkoły może wprowadzić taką organizację zajęć bez względu na przyjęty w danej placówce model edukacyjny związany z sytuacją epidemiologiczną (stacjonarny, hybrydowy, zdalny).

Warto zaznaczyć, że w roku szkolnym 2020/2021 zajęcia indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania mogą być prowadzone również w dotychczasowy sposób, w bezpośrednim i indywidualnym kontakcie ucznia z nauczycielem.

Czas trwania zdalnej lekcji

W tym roku szkolnym czas trwania godziny lekcyjnej prowadzonej zdalnie będzie mógł wynosić od 30 do 60 minut. Pozostaje jednak zasada, że podstawowym wymiarem czasu trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych jest 45 minut. Ponadto, dyrektor szkoły może, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, czasowo zmodyfikować odpowiednio tygodniowy rozkład zajęć lub semestralny rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w jednostce systemu oświaty lekcji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Wprowadzone przez MEN zmiany pozwolą dostosować czas i organizację zajęć edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów.

Wojciech Cybulski

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here