Strona główna I. Formacja SERCA WSPÓLNOTY W DIECEZJI Mężczyźni na wzór św. Józefa

Mężczyźni na wzór św. Józefa

373
0

Papież Franciszek 8 grudnia 2020 r., w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP ogłosił rozpoczęcie specjalnego Roku św. Józefa, w którym jesteśmy zaproszeni do głębszego poznania Opiekuna Świętej Rodziny. Przeżywamy go w czasie walki z pandemią, zmasowanych ataków na Kościół, małżeństwo, rodzinę, narzucania światu zglobalizowanych projektów bezbożnego życia.  W uroczystość św. Józefa, w diecezji ełckiej, podczas Mszy św. w katedrze, której przewodniczył bp. Jerzy Mazur erygowano Bractwo św. Józefa. Biskup zawierzył wspólnotę seminaryjną oraz małżeństwa i rodziny całej diecezji orędownictwu Oblubieńca NMP. W modlitwie i świadectwie szczególnie mężczyzn, upatruje odnowę rodzin i Kościoła. Moderatorem diecezjalnym Bractwa św. Józefa został ks. dr Marek Bednarski, proboszcz parafii katedralnej pw. św. Wojciecha w Ełku.

Bractwo św. Józefa potrzebą czasów

Bp Jerzy Mazur, 19 marca 2021 r. dokonał zatwierdzenia i podpisania Statutu. Jak wyjaśniał: „Celem Bractwa jest naśladowanie cnót Świętego Józefa oraz rozwijanie i pielęgnowanie Jego kultu poprzez modlitwę, formację i apostolstwo. W diecezji będzie możliwe powoływanie grup w parafiach według jednolitych zasad i zgodnie z przyjętą strukturą Bractwa”.  Zachęcając diecezjan do poznawania św. Józefa, bp. Jerzy Mazur mówił: „Pragnieniem moim jest, by w każdej parafii zaczęło działać Bractwo św. Józefa. Dlatego prośba do was ojcowie, mężowie, mężczyźni, młodzieńcy, abyście mieli w sobie „twórczą odwagę”. Bądźcie tym zaczynem, tą zapałką, która daje światło innym. Człowiek, posiadający twórczą odwagę, potrafi przekształcić problem w szansę, pokładając zawsze ufność w Opatrzność Bożą” – zachęcał biskup.

Św. Józef patron na trudny czas

„Św. Józef zachęca nas do niesamowitego zaufania Bogu, do wiary w to, że On jest Panem rzeczy niemożliwych… On staje się naszym orędownikiem, nauczycielem chroniącym nas przed wszystkim, co nie pochodzi od Boga. Żyjąc w pełnym posłuszeństwie Bogu, człowiek nie da się zwieść żadną ideologiczną trucizną, nie da sobie wmówić, że dobro jest złem a zło jest dobrem, że prawda jest kłamstwem a kłamstwo jest prawdą, że lekarstwo jest trucizną a trucizna lekarstwem” – apelował do wiernych bp Mazur.

Podczas Mszy św. w kaplicy seminaryjnej, której również patronuje św. Józef, zwracając się do alumnów, biskup ełcki wołał: „Jako seminarzysta, czy później już kapłan, kiedy będziesz przeżywał kryzys w powołaniu, trudne doświadczenia, naśladuj w tym czasie św. Józefa. Uwierz, że Bóg ma dla ciebie najlepsze rozwiązanie i wyprowadzi cię z największych ciemności.

Zapowiedź, że będzie nam dany

Św. Józefowi, który „współuczestniczy w wielkiej tajemnicy Odkupienia i jest sługą zbawienia,” został dany Kościół i świat w opiekę. W homilii z uroczystości patronalnych św. Józefa, w katedrze ełckiej, bp. Mazur przypomniał, że podczas objawienia w Fatimie, 13 października 1917 r. była widziana Święta Rodzina: Z Matką Bożą był św. Józef, który trzymał Dzieciątko Jezus. W tym objawieniu odczytujemy, że św. Józef ma szczególną rolę błogosławienia świata w sytuacjach najbardziej niezrozumiałych , najtrudniejszych.” Biskup wspomniał również, że francuska mistyczka, Marta Robin także mówiła, że św. Józef będzie patronem Kościoła XXI r.  Natomiast s. Łucja w swoim liście do kard. Caffary, wyjaśniała, że św. Józef otrzyma całą moc Boga, aby przez błogosławienie razem z Jezusem, którego będzie trzymał w swoim mocnym ramieniu, uratować każde małżeństwo i każdą rodzinę, która mu się zawierzy.” W tradycji żydowskiej nadawane imię było związane z powołaniem do konkretnego działania w Bożym palnie zbawienia. Tak też w jęz. hbr. imię Josef ma dwa znaczenia: „zdjąć”. „usunąć” lub „dodać”, „dać więcej”. „Józef to ten, dzięki któremu zostaje usunięte to co złe, a wraca normalność i pokój” – wyjaśniał biskup ełcki.

Szczególne świadectwo

Wielkim czcicielem św. Józefa był Sługa Boży ks. Kazimierz Hamerszmid. Kiedy mówił o św. Józefie, dawał świadectwo jak za jego przyczyną on i jego współwięźniowie zostali cudownie uratowani z obozu koncentracyjnego w Dachau. „W planie, jak opowiadał, stacjonujące niedaleko więzienia dwie kompanie niemieckie miały oblać obóz jakąś łatwopalną cieczą i puścić tysiące ludzi z dymem. Złożyliśmy śluby św. Józefowi, bo on zawsze ratował Świętą Rodzinę i obóz  na trzy godziny przed decyzją o jego likwidacji, został wyzwolony. 22 żołnierzy amerykańskich, opatrznościowo przystąpiło do działań, chociaż planowali odbicie więźniów następnego dnia. Skończyliśmy właśnie nowennę do św. Józefa. Odmawialiśmy ją przez 9 dni, prosząc o cud”- opowiadał ks. Kazimierz.  On, wraz z innymi więźniami został cudownie ocalony 29 kwietnia 1945 r. Na pamiątkę tego wydarzenia każdego roku, do końca swoich dni pielgrzymowali do Kalisza, aby w tym dniu dziękować za cud wolności. Szerzyli też kult Opiekuna Świętej Rodziny. Ks. Kazimierz codziennie odmawiał Litanię do św. Józefa.

Dzisiaj wszyscy jesteśmy zaproszeni do zawierzenia swojej codzienności św. Józefowi.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here