Strona główna Bez kategorii W KRĘGU SZKOLNICTWA Od września nowy przedmiot w szkołach ponadpodstawowych

Od września nowy przedmiot w szkołach ponadpodstawowych

317
0

Już od  września 2022 r. w szkołach ponadpodstawowych będzie nauczany nowy przedmiot Historia i teraźniejszość. Zastąpi on dotychczasową Wiedzę o społeczeństwie realizowaną w zakresie podstawowym. Jednak w liceum i technikum, w wersji rozszerzonej, Wiedza o społeczeństwie pozostanie bez zmian.

Treści nauczania nowego przedmiotu będą w dużej mierze połączeniem obecnej podstawy programowej wiedzy o społeczeństwie oraz zagadnień z historii  Polski i świata od 1945 r. do 2015 r. Nastąpi więc wkomponowanie treści przedmiotu wiedza o społeczeństwie w kontekst historyczny, co ułatwi uczniom zrozumienie współczesnych procesów dziejowych.

Dlaczego zmiana

Zmiany są obecnie potrzebne przede wszystkim w odniesieniu do historii najnowszej. Jej realizacja w szkołach, w szczególności ponadpodstawowych, napotyka na różne trudności. Wynikają one m.in. z omawiania zagadnień historii najnowszej w ostatniej klasie, kiedy
to uczniowie liceum i technikum skupiają się przede wszystkim na tych przedmiotach, z których przystępują do egzaminu maturalnego czy egzaminów zawodowych.

Historia i teraźniejszość ma to zmienić. Zwiększy się zakres nauczanych zagadnień związanych z historią najnowszą. W ramach nowego przedmiotu uczniowie poznają podstawowe i trwałe zasady życia społecznego, w tym fundamenty państwa i prawa. Nauczą się samodzielnego oceniania wydarzeń, analizowania, wnioskowania oraz dostrzegania  związków między współczesnością a przeszłością

Liczba godzin Historii i teraźniejszości w szkole ponadpodstawowej

Nie zmieni się łączna liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianych w ramowych planach nauczania dla szkół ponadpodstawowych. Wymiar godzin przedmiotu historia i teraźniejszość będzie wynosił 3 godziny w cyklu kształcenia
w liceum ogólnokształcącym i technikum zamiast obecnych 2. godzin przeznaczonych
na przedmiot wiedza o społeczeństwie. Wymiar godzin historii w cyklu kształcenia w zakresie podstawowym zmieni się z obecnych 8 i będzie wynosił 7.

Oznacza to, że zmiany w liczbie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych będą polegać wyłącznie na przesunięciach między klasami.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here