Strona główna I. Formacja SERCA RODZINA ZJEDNOCZONA NA MODLITWIE W mocy Bożego Ducha

W mocy Bożego Ducha

1100
0

I niedzielą Adwentu rozpoczynamy nowy rok duszpasterski pod hasłem: „W mocy Bożego Ducha”. Tym razem głównym zadaniem duszpasterskim będzie uświadamianie bardzo ważnych zadań, które dotyczą wszystkich osób ochrzczonych i bierzmowanych. Założenia programu duszpasterskiego są odpowiedzią na apel papieża Franciszka, aby czynić Kościół na wskroś misyjnym. W naszej diecezji wiele inicjatyw duszpasterskich będzie koncentrowało uwagę na szczególną misję wszystkich rodziców, których fundamentalnym zadaniem jest przekazanie i rozwijanie wiary swoich dzieci. Przypominając prawdę, że rodzina jest podmiotem ewangelizacji, uświadamiamy jednocześnie, że rodzice przede wszystkim są odpowiedzialni za przekazanie wiary swoim dzieciom.

Wyjątkowa rola rodziców

Wraz z sakramentem chrztu św. rodzice dziecka podejmują bardzo ważne zadanie, którym jest troska o rozwój jego wiary. Wypływa ona z zobowiązania podjętego w sakramencie małżeństwa. Zakładając rodzinę, zobowiązali się przyjąć oraz po katolicku wychować potomstwo, którym Bóg ich obdarzy. To samo zobowiązanie przyjęli w sakramencie chrztu św. swojego dziecka. Pierwsze lata życia dziecka to najważniejszy okres w formowaniu jego wiary. Dlatego tak ważną rolę odgrywają rodzice. Nikt nie jest w stanie zastąpić ich świadectwa wiary. Dlatego bardzo krytycznie należy oceniać takie przypadki, kiedy dziecko rozpoczynające naukę szkolną, nie potrafi nawet przeżegnać się, nie mówiąc już o znajomości jakiejkolwiek modlitwy. Kościół spełnia jedynie rolę służebną, pomagając rodzicom w formacji religijnej ich dzieci. Na przykładzie rodziców dziecko buduje swoje odniesienie do Boga, co oznacza, że cechy ich charakteru oraz ich zachowania przenosi ono na obraz Boga. Bardzo ważna jest więź uczuciowa między rodzicami a dzieckiem, oparta na miłości, bezpieczeństwie i bliskości.

Znaczenie świadectwa rodziców

Jeżeli rodzice się modlą, to dziecko odczytuje, że modlitwa jest bardzo ważna. Jeżeli rodzice idą do kościoła i uczestniczą we Mszy Św., to dziecko przyjmuje, że Msza Św. ma istotne znaczenie. Nieocenionym dla dziecka jest widok spowiadającego się ojca czy spowiadającej się matki. Dlatego dziecko, mając taki przykład, w sposób naturalny uczestniczy w tym, co jest ważne dla jego rodziców i ich wiarę przyjmuje jako coś oczywistego. Rozwój wiary zależy też od warunków, w jakich żyje dziecko, dlatego ważna też jest atmosfera panująca w domu, bliskość, szczerość i zaufanie w rodzinie. Ważne jest, w jaki sposób rodzice odnoszą się do siebie, czy się szanują i kochają, bo to oni jako pierwsi pokazują dziecku, jaki jest Bóg. Jeśli rodzicom naprawdę zależy na tym, żeby przekazać dzieciom, że Bóg jest miłością, to przede wszystkim mają pokazać, jak miłość Boga płynie przez nich samych.

Trudności w przekazie wiary

Pierwszą trudnością w przekazywaniu wiary dzieciom przez rodziców jest niewłaściwy system wartości rodziców, który niestety jest obecny w wielu domach. Polega on na tym, że ojciec i matka często nie uświadamiają, że istotą naszej katolickiej wiary jest osobista zażyłość z Jezusem Chrystusem, który udziela wierzącym swojego Ducha. W konsekwencji w takich rodzinach brakuje modlitwy i życia sakramentalnego, a ich styl życia nie różni się prawie wcale od stylu życia niewierzących. Wówczas w takich domach w obliczu trudności brakuje przede wszystkim ufności Bożej i nadziei, których miejsce zajmuje rozczarowanie i niepewność. Tacy rodzice nie są zdolni dać świadectwo swojej wiary. Dlatego też obecny czas wymaga prowadzenia rozszerzonej i pogłębionej katechezy rodziców przed chrztem dziecka, spotkań z rodzicami dzieci przygotowującymi się do I Komunii św. oraz spotkań formacyjnych dla rodziców, których dzieci przygotowują się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Rodzina zjednoczona na modlitwie

Bp Jerzy Mazur zachęca wszystkich diecezjan, aby kontynuowane były spotkania modlitewno-ewangelizacyjne w rodzinach naszej diecezji, aby rodziny stawały się rzeczywistym podmiotem ewangelizacji i apostolstwa. W wybranym dniu każdego miesiąca (rozpoczynając od stycznia 2019 roku), wszyscy domownicy, o ile to możliwe, gromadzą się na spotkaniu modlitewno-ewangelizacyjnym. Podczas całego spotkania towarzyszyć będzie publikacja „Rodzina zjednoczona na modlitwie – 2019”, którą rodziny otrzymają w czasie wizyty duszpasterskiej. Głównym celem tych spotkań jest uświadomienie i pogłębienie życia religijnego, uświadomienie rodzicom ich odpowiedzialności za przekaz wiary oraz rozwijanie więzi rodzinnych poprzez wspólną modlitwę i rozmowę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here