Strona główna Bez kategorii W KRĘGU SZKOLNICTWA Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów i nauczycieli.

Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów i nauczycieli.

434
0
Gesturing while talking. Scaled up shot of a therapeutic process between a professional therapist and a teenage boy in an office.

Od nowego roku szkolnego ruszył rządowy Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli. Wspomniane przedsięwzięcie w całości jest finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, a głównymi jego koordynatorami są Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Głównym celem projektu jest pomoc w zwalczaniu skutków pandemii COVID-19, a priorytetowe działania w ramach tego zadania będą obejmowały przede wszystkim diagnozę problemów w losowo wybranych 1200 placówkach z terenu całego kraju (ankiety online dla uczniów, rodziców i nauczycieli), wsparcie uczniów w odbudowywaniu relacji rówieśniczych oraz szkolenia dla nauczycieli i szkolnych specjalistów przygotowujących do pomocy uczniom z trudnościami.

Rezultatem wdrożenia programu będzie opracowanie modelu wsparcia i pomocy uczniom przeżywającym trudności psychiczne. Model posłuży w przyszłości jako punkt wyjścia do zorganizowania innowacyjnego, opartego o wyniki badań naukowych wsparcia specjalistycznego oraz poradnictwa pedagogicznego dla uczniów, wychowanków MOW i MOS, nauczycieli oraz rodziców.

W całej Polsce powołano 64 lokalnych (w województwie warmińsko-mazurskim trzech) koordynatorów wsparcia. Ich zadaniem jest stały kontakt z lokalnymi szkołami, Młodzieżowymi Ośrodkami Wychowawczymi, Młodzieżowymi Ośrodkami Socjoterapii; zdiagnozowanie zasobów środowiskowych w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dzieci i młodzieży na podstawie opracowanych przez uczelnie wyższe ankiet; przekazanie dyrektorom wylosowanych szkół linku do Internetowej Platformy Specjalistyczno-Doradczej tak, by trafił do uczniów, nauczycieli oraz rodziców.

Już we wrześniu lokalni koordynatorzy projektu będą kontaktować się z dyrektorami  placówek, aby dokonać pogłębionej diagnozy oceny dobrostanu psychicznego uczniów, nauczycieli oraz rodziców, a kolejnym krokiem będą specjalistyczne szkolenia na poziomie szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego.

Wojciech Cybulski

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here